Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Măsuri pentru controlul pestei porcine clasice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Măsuri pentru controlul pestei porcine clasice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2001/89/CE a Consiliului — controlul pestei porcine clasice

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

Directiva are ca obiectiv introducerea măsurilor pentru controlul și eradicarea pestei porcine clasice, o boală foarte contagioasă și mortală la porcine, pe baza detectării, a izolării și a sacrificării rapide.

ASPECTE-CHEIE

Țările UE trebuie să asigure că focarele suspectate și confirmate de pestă porcină clasică sunt notificate autorității naționale relevante și că se încep cercetările.

Focarele suspectate

În cazul în care se suspectează prezența unui focar, trebuie să se înceapă o investigare imediată. Dacă suspiciunea cu privire la prezența unui focar nu poate fi exclusă, exploatația trebuie plasată sub supraveghere oficială și:

 • toate porcinele trebuie să fie izolate, să fie trecute pe o listă ca fiind bolnave, moarte sau potențial infectate și nicio porcină să nu poată să intre în exploatație sau să o părăsească;
 • nicio carcasă de porcină, produse de porc sau alte materiale, precum ustensile care pot să transmită pesta porcină nu pot părăsi exploatația fără autorizație oficială;
 • este interzisă circulația neautorizată a persoanelor sau a vehiculelor către exploatație sau dinspre aceasta;
 • intrările și ieșirile trebuie să fie dezinfectate, precum și toate vehiculele înainte de a părăsi exploatația.

Focarele confirmate

Când pesta porcină este confirmată oficial într-o exploatație, se aplică următoarele măsuri suplimentare:

 • toate porcinele trebuie sacrificate fără întârziere;
 • trebuie să se preleveze mostre pentru a se înțelege evoluția bolii;
 • carcasele porcinelor trebuie prelucrate sub supraveghere oficială;
 • carnea provenită de la porcinele potențial infectate, sacrificate anterior acestor măsuri și sperma, ovulele și embrionii porcinelor trebuie găsite și distruse dacă este posibil;
 • substanțele și materialele contaminate trebuie supuse unui tratament sau distruse;
 • clădirile afectate trebuie să fie dezinfectate sau tratate.

Zonele de protecție și supraveghere

 • Imediat după confirmarea focarului, autoritățile trebuie să stabilească o zonă de protecție cu o rază de cel puțin 3 km în jurul exploatației în cauză, care să fie inclusă într-o zonă de supraveghere cu o rază de 10 km și să se aplice următoarele măsuri:
  • circulația porcinelor este interzisă, cu unele excepții;
  • vehiculele și echipamentele trebuie să fie curățate, dezinfectate și tratate;
  • niciun alt animal domestic nu poate intra sau părăsi o exploatație fără autorizație (în zona de supraveghere, această măsură se aplică în timpul primelor șapte zile);
  • porcinele decedate sau bolnave trebuie notificate imediat;
  • porcinele nu pot fi introduse sau scoase din exploatație timp de 30 de zile (în zona de supraveghere, 21 de zile) după curățare și dezinfecție, după care se poate permite circulația acestora pentru sacrificare sau prelucrare;
  • sperma, ovulele și embrionii trebuie să fie izolate;
  • orice persoană care intră sau părăsește fermele de porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate.
 • În cazul în care există un focar într-un abator sau într-un mijloc de transport, animalele posibil infectate trebuie să fie sacrificate. Nu trebuie să fie permis accesul noilor animale timp de 24 de ore de la dezinfecție, iar carcasele, viscerele și deșeurile provenite de la animale posibil contaminate trebuie să fie prelucrate sub supraveghere oficială.

Mistreții *

 • În cazul unui focar confirmat în rândul mistreților, grupurile de experți naționali determină zona infectată și acțiunile care trebuie luate. Exploatațiile de porcine din zonă trebuie să fie puse sub supraveghere, iar porcinele trebuie izolate de mistreți.
 • Țările UE trebuie să transmită Comisiei Europene planurile de eradicare, inclusiv orientări pentru vânători și metode de eliminare a carcaselor în termen de 90 de zile. La fiecare șase luni se transmite Comisiei și celorlalte țări ale UE un raport privind rezultatele planului de eradicare.

Vaccinarea

Vaccinurile sunt interzise în mod normal, dar țările pot transmite Comisiei planuri de urgență.

Planuri de urgență

Fiecare țară a UE trebuie să întocmească un plan de urgență în cazul izbucnirii unui focar de pestă porcină clasică și trebuie să poată să facă funcțional un centru național de control al bolii imediat la izbucnirea focarului.

Resturile menajere

Țările UE trebuie să asigure că resturile menajere nu se mai utilizează pentru hrănirea porcinelor.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

 • Directiva se aplică începând cu 1 decembrie 2001. Țările UE au obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 octombrie 2002.
 • Această directivă se abrogă prin Regulamentul (UE) 2016/429 care va intra în vigoare de la data de 21 aprilie 2021.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

mistreți: porcine care nu sunt ținute sau crescute într-o exploatație.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice (JO L 316, 1.12.2001, pp. 5–35)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/89/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 06.12.2016

Top