Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Garantarea siguranței furajelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Garantarea siguranței furajelor

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2002/32/CE privind substanțele nedorite din furaje

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește nivelurile maxime pentru substanțele și produsele nedorite* (contaminanți) din furaje (inclusiv cele importate) disponibile pe piața din UE (Uniunea Europeană).

Aceasta limitează riscul de contaminare a furajelor cu substanțe și produse care sunt toxice sau afectează negativ producția.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică tuturor produselor pentru furaje, inclusiv materiilor prime pentru furaje, aditivilor și furajelor complementare.

Actul stabilește o listă a substanțelor nedorite și precizează valorile-limită la care este interzisă prezența acestor substanțe în furaje (anexa I).

Lista include substanțe precum anumite metale grele (ca plumbul și cadmiul), dioxina și unele pesticide. Aceasta este actualizată periodic pentru a lua în considerare cunoștințele științifice și tehnice.

Investigații

În cazul în care se depășesc aceste niveluri maxime, țările UE – în cooperare cu întreprinderile în cauză – trebuie să efectueze investigații pentru a identifica sursele substanțelor. Acestea trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la constatările lor și la eventualele măsuri luate pentru a elimina substanțele nedorite sau a reduce nivelul acestora.

Amestecuri

Pentru a preveni frauda, directiva interzice amestecarea (în vederea diluării) produselor care depășesc nivelurile maxime.

Măsuri provizorii

În cazul în care o țară a UE poate demonstra că nivelul maxim fixat pentru o substanță poate periclita sănătatea animală sau a oamenilor ori mediul, țara respectivă poate introduce provizoriu limite mai stricte până când fie Consiliul, fie Comisia ia o decizie. Țara în cauză trebuie să se asigure că se face publică decizia sa.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 30 mai 2002. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 mai 2003.

CONTEXT

Hrana animalelor – substanțe nedorite

TERMEN-CHEIE

* Substanțe nedorite: orice substanțe sau produse, cu excepția agenților patogeni, prezente în produsele și/sau pe produsele pentru furaje și care prezintă un pericol potențial pentru sănătatea animală sau a oamenilor ori pentru mediu sau care pot afecta negativ producția de efective de animale.

ACT

Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, pp. 10-22)

Modificările succesive aduse Directivei 2002/32/CE și anexelor la aceasta au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, pp. 1-141). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 04.01.2016

Top