Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identificarea și etichetarea cărnii de vită și mânzat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identificarea și etichetarea cărnii de vită și mânzat

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 – un sistem de identificare și etichetare a produselor din carne de vită și mânzat

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul impune fiecărei țări a Uniunii Europene (UE) să gestioneze un sistem de identificare și de înregistrare a bovinelor. Normele, care includ etichetarea obligatorie, sunt menite să contribuie la eradicarea maladiilor și să facă posibilă urmărirea cărnii de vită și de mânzat de-a lungul întregului lanț alimentar.

ASPECTE-CHEIE

Fiecare animal, inclusiv bovinele importate, trebuie să aibă la fiecare ureche o crotalie care să permită identificarea acestuia și determinarea locului nașterii sale.

Țările UE trebuie să stabilească o bază de date cu detalii privind toate bovinele și circulația acestora.

Fiecărui animal i se întocmește un pașaport în decurs de două săptămâni de la data nașterii sau a importării. Acest pașaport trebuie să însoțească pretutindeni animalul și trebuie predat la decesul animalului.

Fiecare deținător de animale trebuie să țină un registru la zi și să semnaleze autorităților competente toate nașterile, decesele și deplasările bovinelor într-un interval cuprins între trei și șapte zile de la evenimentul respectiv. Evidențele trebuie să fie disponibile până la trei ani.

Etichetele de pe toată carnea de vită și de mânzat comercializată în UE trebuie să conțină un cod de referință care să permită identificarea originii acesteia și detaliile privind locul în care a fost sacrificat și tranșat animalul.

Începând cu 1 ianuarie 2002, pe etichete trebuie să apară, de asemenea, țara nașterii animalului și locul de îngrășare și de sacrificare.

Etichetele pot conține și informații suplimentare facultative cu privire la carnea comercializată, dar formularea trebuie aprobată în prealabil de către autoritatea națională competentă.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Directiva a intrat în vigoare la 14 august 2000.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, pp. 1-10)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

2006/28/CE: Decizia Comisiei din 18 ianuarie 2006 privind prelungirea termenului maxim prevăzut pentru aplicarea de crotalii pe anumite bovine (JO L 19, 24.1.2006, pp. 32-33)

Regulamentul (CE) nr. 644/2005 al Comisiei din 27 aprilie 2005 de autorizare a unui sistem special de identificare pentru bovinele deținute în scop cultural sau istoric în spațiile autorizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 107, 28.4.2005, pp. 18-19)

2001/672/CE: Decizia Comisiei din 20 august 2001 de stabilire a unor reguli speciale aplicabile deplasărilor de bovine către locurile de pășunat pe timp de vară din zonele montane (JO L 235, 4.9.2001, pp. 23-25). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 29.11.2015

Top