Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gripa aviară

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gripa aviară

Măsuri specifice reglementează combaterea gripei aviare şi prevenirea acestei boli. Această directivă conţine un cadru juridic complet care ţine seama de cele mai recente progrese ştiinţifice.

ACT

Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenţei aviare şi de abrogare a Directivei 92/40/CEE [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) stabileşte măsuri de combatere a gripei aviare imediat ce se suspectează prezenţa acestei boli.

Statele membre sunt însărcinate să:

 • realizeze programele de supraveghere menite să depisteze virusul şi să îmbunătăţească cunoştinţele în acest domeniu;
 • se asigure că prezenţa acestei boli este notificată autorităţii competente şi că anchetele epidemiologice au loc conform unui plan de intervenţie aprobat de Comisie.

În cazul în care se suspectează existenţa unui focar, autoritatea competentă demarează o anchetă epidemiologică, supraveghează exploataţia în cauză şi pune în aplicare o serie de măsuri, incluzând recensământul animalelor, întocmirea unei liste cu animalele bolnave, moarte sau suspectate că ar fi infectate, izolarea exploatării şi dezinfecţia corespunzătoare. Aceste măsuri sunt ridicate în momentul în care suspiciunea de boală se infirmă în mod oficial.

În urma anchetei epidemiologice, se pot aplica măsuri suplimentare în exploataţie.

Această directivă stabileşte măsurile specifice care trebuie luate în funcţie de tipul bolii.

Gripa aviară înalt patogenă (HPAI)

Odată confirmată prezenţa HPAI, autoritatea competentă veghează la punerea în aplicare a măsurilor următoare:

 • uciderea păsărilor de curte şi a celorlalte păsări domestice captive;
 • eliminarea cadavrelor, sub supraveghere oficială;
 • supravegherea păsărilor de curte eclozate din ouă înainte de punerea în aplicare a primelor măsuri;
 • identificarea şi eliminarea cărnii păsărilor de curte sacrificate şi a ouălor recoltate înainte de punerea în aplicare a primelor măsuri;
 • tratarea corespunzătoare a substanţelor susceptibile de a fi contaminate;
 • curăţarea şi dezinfectarea gunoiului, a tulburelii şi a aşternutului şi a oricărui echipament susceptibile de a fi contaminate;
 • supravegherea circulaţiei animalelor care intră în exploataţie şi ies din ea;
 • izolatul de virus, conform procedurii de laborator celei mai adecvate.

În plus, se pun în aplicare măsuri specifice în zonele cele mai apropiate de exploataţia în cauză, denumite „zonă de protecţie” (cu o rază de minimum trei kilometri în jurul exploataţiei) şi „zonă de supraveghere” (cu o rază de minimum zece kilometri în jurul exploataţiei). Măsurile aplicate în aceste zone privesc, între altele, recensămintele exploataţiilor, vizitele efectuate de către medicul veterinar oficial, transportul păsărilor, al ouălor, al cărnii de păsări de curte şi al cadavrelor. Aceste măsuri se menţin până la încheierea operaţiunilor preliminare de curăţare (cel puţin încă 21 de zile în zonele de protecţie şi încă cel puţin încă 30 de zile în zonele de supraveghere).

Gripa aviară slab patogenă (LPAI)

Odată ce se confirmă prezenţa LPAI, autoritatea competentă asigură punerea în aplicare a unei serii de măsuri bazate pe o evaluare corespunzătoare a riscurilor. Măsurile care trebuie adoptate variază în funcţie de criteriile definite care includ, printre altele, speciile în cauză, numărul exploataţiilor în zona în cauză, localizarea abatoarelor şi măsurile de biosecuritate. Măsurile care trebuie luate sunt următoarele:

 • depopularea tuturor păsărilor de curte prezente în exploataţie şi a tuturor celorlalte păsări captive. O astfel de operaţiune trebuie să se deruleze în conformitate cu normele minime comune pentru protecţia animalelor în momentul sacrificării sau uciderii lor;
 • eliminarea cadavrelor şi a ouălor pentru incubaţie trebuie să aibă loc sub supraveghere oficială;
 • punerea sub supraveghere a ouălor pentru incubaţie şi a păsărilor de curte eclozate din ouă înainte de punerea în aplicare a primelor măsuri;
 • eliminarea sau transportul ouălor de masă produse în exploataţie înainte de depopulare spre un centru de ambalare sau o exploataţie care fabrică produse din ouă;
 • eliminarea oricărei materii susceptibile de a fi contaminată;
 • curăţarea şi dezinfectarea gunoiului, a tulburelii şi a aşternutului, precum şi a clădirilor şi a echipamentului susceptibile de a fi contaminate;
 • interzicerea intrării în sau ieşirii din exploataţie a mamiferelor domestice;
 • izolatul virusului.

În plus, se aplică măsuri specifice în zona cea mai apropiată de exploataţia în cauză, denumită „zonă reglementată” (cu o rază de minimum un kilometru în jurul exploataţiei). Măsurile aplicate în această zonă se referă, între altele, la recensămintele şi testele exploataţiilor comerciale şi la gestiunea circulaţiei păsărilor domestice, a altor păsări captive şi a ouălor. Aceste măsuri se menţin pe o durată variabilă, hotărâtă de autoritatea competentă.

Răspândirea la alte specii

Ca urmare a confirmării unui focar de gripă aviară într-o exploataţie, se efectuează teste pe alte mamifere susceptibile de a fi infectate, în special pe porcine. Dacă rezultatele acestor teste sunt pozitive, autoritatea poate ordona transferarea porcinelor către alte crescătorii sau către abatoare.

Curăţarea, dezinfecţia şi repopularea

Statele membre se asigură că tot ceea ce este susceptibil de a fi contaminat, inclusiv exploataţiile, abatoarele, vehiculele şi celelalte echipamente, sunt curăţate şi dezinfectate. După douăzeci şi una de zile de la încheierea acestor operaţiuni de curăţare şi dezinfecţie, exploataţia poate fi repopulată conform dispoziţiilor din această directivă.

Procedurile de diagnosticare

Un manual de diagnostic adoptat prin directiva 2006/437/CE stabileşte toate obligaţiile, criteriile şi procedurile care trebuie aplicate testelor de diagnosticare şi examenelor clinice post mortem. Aceste operaţiuni au loc exclusiv în laboratoarele naţionale agreate.

Fiecare stat membru desemnează un laborator la nivel naţional, apoi comunică celorlalte state membre şi publicului coordonatele laboratorului său. Laboratoarele naţionale lucrează în cooperare cu laboratorul comunitar de referinţă, situat la Surrey (Regatul Unit), care este responsabil de coordonarea cercetărilor în materie de gripă aviară.

Vaccinarea

La modul general, vaccinarea împotriva gripei aviare este interzisă, exceptând cazurile în care este necesară vaccinarea de urgenţă sau preventivă. Planurile de vaccinare sunt aprobate de Comisie, iar fermele în cauză sunt strict supravegheate. Directiva conţine modalităţile de aplicare a acestor măsuri şi prevede posibilitatea de a constitui bănci de vaccinuri.

Comitologie

Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală asistă Comisia în gestionarea măsurilor referitoare la gripa aviară. Acesta poate interveni, între altele, în definirea măsurilor de biosecuritate preventivă.

Context

Măsuri specifice de combatere a gripei aviare au fost introduse în legislaţia comunitară prin Directiva 92/40/CEE care a fost în vigoare până în data de 1 iulie 2007. Reînnoirea legislaţiei a devenit necesară în urma progreselor ştiinţifice recente în materie de gripă aviară, care au ca rezultat producerea de noi teste şi vaccinuri şi au contribuit la modificarea codului sanitar pentru animalele terestre.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2005/94/CE

3.2.2006

1.7.2007

JO L 10 din 14.1.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2008/73/CE

3.9.2008

1.1.2010

JO L 219 din 14.8.2008

ACTE CONEXE

Decizia 2007/598/CE a Comisiei din 28 august 2007 privind măsurile de prevenire a răspândirii gripei aviare de înaltă patogenitate la alte păsări captive din grădinile zoologice şi organismele, institutele sau centrele autorizate din statele membre [Jurnalul Oficial L 230 din 1.9.2007].

Decizia 2007/118/CE a Comisiei din 16 februarie 2007 de stabilire a normelor detaliate privind o marcă de identificare alternativă în conformitate cu Directiva 2002/99/CE a Consiliului [Jurnalul Oficial L 51 din 20.2.2007].

Decizia 2006/415/CE a Comisiei din 14 iunie 2006 privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenţa aviară de subtip H5N1 la păsările de curte din Comunitate şi de abrogare a Deciziei 2006/135/CE [Jurnalul Oficial L 164 din 16.6.2006].

Ultima actualizare: 27.01.2011

Top