Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Notificarea maladiilor la animale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Notificarea maladiilor la animale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 82/894/CEE – notificarea maladiilor la animale în cadrul Uniunii Europene

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva prevede o listă a maladiilor contagioase la animale (animale terestre și de acvacultură*) care trebuie să fie notificate din cauza pericolului răspândirii acestora ca urmare a schimburilor comerciale dintre țările Uniunii Europene (UE).
 • Directiva stabilește metoda notificării rapide a acestor maladii, astfel încât să se poată monitoriza evoluția acestora.
 • Această notificare permite aplicarea rapidă de măsuri de protecție variate prevăzute în legislația UE.

ASPECTE-CHEIE

 • Pentru a preveni răspândirea anumitor maladii contagioase la animale, țările UE trebuie să notifice Comisia Europeană cu privire la:
  • un focar* al oricărei maladii menționate pe lista din anexa I la directivă;
  • eliminarea restricțiilor instituite în legătură cu focarul oricăreia dintre aceste maladii, după eradicarea ultimului focar.
 • Țările UE trebuie:
  • să notifice Comisia și celelalte țări ale UE în termen de 24 de ore, atât despre un focar primar*, cât și despre eliminarea restricțiilor instituite după eradicarea ultimului focar; și
  • să notifice Comisia despre orice focare secundare* constatate pe teritoriul lor în prima zi lucrătoare din fiecare săptămână. Aceste informații sunt transmise ulterior de Comisie serviciilor veterinare din fiecare țară a UE.
 • Comisia este asistată în activitatea sa de către Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

Abrogare

Directiva va fi abrogată și înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/429 începând cu 21 aprilie 2021.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 23 decembrie 1982. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 ianuarie 1984.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Acvacultură: creșterea peștilor, a scoicilor, a plantelor acvatice, a algelor etc.

Focar: ferma sau locul, situat pe teritoriul UE, în care sunt ținute animalele împreună și în care au fost confirmate oficial unul sau mai multe cazuri.

Focar primar: orice focar care nu este legat de un focar anterior constatat în aceeași regiune a unei țări a UE sau prima apariție a maladiei într-o regiune diferită din aceeași țară a UE.

Focar secundar: un focar care apare după un focar primar într-o regiune deja infectată.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 82/894/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1982 privind notificarea maladiilor la animale în cadrul Comunității (JO L 378, 31.12.1982, pp. 58-62)

Modificările ulterioare aduse Directivei 82/894/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2007/142/CE a Comisiei din 28 februarie 2007 de instituire a unei Echipe de urgențe veterinare a Comunității pentru a sprijini Comisia în susținerea statelor membre și a țărilor terțe în ceea ce privește problemele veterinare referitoare la anumite boli animale (JO L 62, 1.3.2007, pp. 27-29)

Decizia 2005/176/CE a Comisiei din 1 martie 2005 de stabilire a formei codificate și a codurilor privind notificarea bolilor animalelor în aplicarea Directivei 82/894/CEE a Consiliului (JO L 59, 5.3.2005, pp. 40-41)

Data ultimei actualizări: 06.12.2016

Top