Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevenirea răspândirii bolilor la animale, precum boala veziculoasă a porcului

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevenirea răspândirii bolilor la animale, precum boala veziculoasă a porcului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 92/119/CEE – măsuri generale de combatere a unor boli la animale și măsuri specifice împotriva bolii veziculoase a porcului

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

Directiva urmărește prevenirea răspândirii bolilor la animale și menținerea rentabilității creșterii animalelor de fermă prin definirea de măsuri pentru protejarea animalelor împotriva anumitor boli.

ASPECTE-CHEIE

Notificare

Țările UE trebuie să notifice de îndată autoritatea competentă responsabilă cu efectuarea controalelor veterinare în ceea ce privește toate cazurile de boli relevante pentru domeniul de aplicare al acestei directive.

Boli la animale

Directiva stipulează măsuri aplicabile în cazul confirmării unui focar de boala limbii albastre, boala veziculoasă a porcului, pestă porcină africană sau oricare dintre următoarele boli:

 • pesta bovină;
 • pesta micilor rumegătoare;
 • boala hemoragică epizootică a căprioarei;
 • variola ovină și variola caprină;
 • stomatita veziculoasă;
 • dermatoza nodulară virotică; și
 • febra Văii Rift.

Diagnostic

 • În cazul în care se suspectează că animalele sunt infectate cu una dintre bolile menționate mai sus, medicul veterinar oficial trebuie să verifice prezența bolii respective în cadrul exploatației. În acest scop, medicul veterinar oficial trebuie să pună în aplicare măsuri investigative care includ prelevarea de probe pentru examenele de laborator.
 • Exploatația în cauză, precum și orice alte exploatații din care ar fi putut origina boala trebuie puse sub supraveghere oficială. Autoritatea competentă trebuie să dispună un număr de măsuri care trebuie luate, printre care se numără și efectuarea unui recensământ și izolarea tuturor categoriilor de animale din specii susceptibile la boală.
 • Laboratoarele naționale, desemnate de țările UE pentru fiecare dintre bolile menționate, vor coordona procesul de diagnosticare și utilizarea reactivilor de laborator. Aceste laboratoare vor coopera cu laboratoarele de referință ale UE.

Confirmarea

De îndată ce se confirmă prezența bolii în cadrul unei exploatații, autoritatea competentă va aplica măsuri care privesc:

 • sacrificarea tuturor animalelor din specii susceptibile la boală;
 • tratarea materialelor care pot fi contaminate;
 • curățarea clădirilor unde sunt ținute animalele;
 • animalele sălbatice care pot fi infectate.

Se pot acorda derogări pentru unitățile de producție sănătoase.

Mai mult, autoritatea competentă trebuie să stabilească o zonă de protecție pe o rază de minimum 3 km, înscrisă la rândul ei într-o zonă de supraveghere cu o rază minimă de 10 km în jurul exploatației infectate, unde se vor aplica măsuri specifice animalelor și exploatațiilor timp de cel puțin perioada de incubație corespunzătoare fiecărei boli. Rezidenții acestor zone trebuie informați cu privire la măsurile care se vor lua.

Prevenirea

 • Comisia Europeană poate decide ca vaccinarea să completeze măsurile de prevenție, însă acest lucru rămâne o excepție. În acest caz, animalele vaccinate vor fi identificate cu ajutorul unui marcaj vizibil și nu vor părăsi zona de vaccinare.
 • Un plan național de intervenție va stabili măsurile care se vor lua pentru toate țările UE în cazul izbucnirii unui focar cauzat de oricare din bolile relevante pentru domeniul de aplicare al acestei directive. Aceste planuri sunt aprobate de Comisie și pot fi modificate în funcție de circumstanțe.

Procedura Comitetului

Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 8 ianuarie 1993. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 octombrie 1993.

Aceasta va fi înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/429 începând cu 21 aprilie 2021.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 92/119/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum și a măsurilor specifice împotriva bolii veziculoase a porcului (JO L 62, 15.3.1993, pp. 69-85)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 92/119/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană (JO L 192, 20.7.2002, pp. 27-46)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine (JO L 327, 22.12.2000, pp. 74-83)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2000/428/CE a Comisiei din 4 iulie 2000 de stabilire a procedurilor de diagnosticare, a metodelor de prelevare de probe și a criteriilor de evaluare a rezultatelor testelor de laborator pentru confirmarea și diagnosticul diferențial ale bolii veziculoase a porcului [notificată cu numărul C(2000) 1805] (JO L 167, 7.7.2000, pp. 22-32)

Data ultimei actualizări: 26.10.2016

Top