Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lupta împotriva maladiei de Newcastle

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lupta împotriva maladiei de Newcastle

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 92/66/CEE – Măsuri UE de combatere a maladiei de Newcastle

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

Maladia de Newcastle este o maladie foarte infecțioasă a păsărilor de curte și a altor păsări, afectând în special producția de ouă și având consecințe socioeconomice grave. Directiva are obiectivul de a defini reacția țărilor Uniunii Europene (UE) la focarele suspectate și confirmate.

ASPECTE-CHEIE

 • Directiva se aplică păsărilor de curte și altor păsări ținute în captivitate, incluzând porumbeii călători.
 • Dacă păsările dintr-o exploatație sunt suspectate de infectare sau contaminare cu maladia de Newcastle, este necesar ca autoritățile relevante să fie notificate imediat, exploatația să fie pusă sub supraveghere oficială și măsurile următoare să fie puse în aplicare:
  • izolarea păsărilor în cauză de alte păsări;
  • interzicerea circulației neautorizate a persoanelor, a altor animale, a cărnii de pasăre, a ouălor, a furajelor, a deșeurilor, a materialelor sau a oricărui alt element care ar putea transmite boala;
  • măsuri de dezinfecție la intrările și la ieșirile din clădirile unde sunt adăpostite păsările, precum și la cele din exploatație;
  • alte exploatații pot fi puse sub supraveghere, dacă există motive pentru a suspecta contaminarea.
 • Dacă maladia este confirmată, printre măsurile puse în aplicare se vor număra:
  • sacrificarea păsărilor din exploatație;
  • distrugerea sau tratarea materiilor contaminate;
  • distrugerea ouălor și a cărnii de la păsările sacrificate pe parcursul perioadei presupuse de incubație;
  • curățarea și dezinfectarea clădirilor folosite la adăpostirea păsărilor;
  • respectarea unui vid sanitar de cel puțin 21 de zile înainte de reintroducerea păsărilor în exploatație după curățare;
  • stabilirea în jurul exploatației a unei zone de protecție de minimum trei kilometri în cadrul unei zone de supraveghere de 10 kilometri pentru cel puțin 21 de zile, cu controale oficiale, examinări clinice și izolarea păsărilor.
 • Țările UE trebuie să desemneze un laborator național pentru a coordona reacția la maladie, lucrând în cooperare cu alte țări ale UE și cu laboratorul de referință al UE pentru maladia de Newcastle, care se află în Regatul Unit.
 • Vaccinarea aprobată împotriva maladiei, precum și vaccinarea de urgență, se pot realiza în cazul apariției unui focar.
 • Fiecare țară a UE trebuie să își elaboreze propriul plan de intervenție pentru a reacționa la maladie, care să respecte procedurile din prezenta directivă și să includă stabilirea unei celule de criză și a unor centre locale de urgență. Experții Comisiei Europene pot efectua controale la fața locului pentru a asigura că aceste instituții își îndeplinesc pe deplin responsabilitățile.
 • Țările UE pot solicita ajutor financiar pentru a contribui la gestionarea maladiei de Newcastle conform Deciziei 90/424/CEE.
 • Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale asistă Comisia la gestionarea maladiei de Newcastle.

Abrogare

Directiva va fi abrogată și înlocuită de Regulamentul (UE) 2016/429 începând cu 21 aprilie 2021.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 29 iulie 1992. Țările UE au avut obligația de a o integra în legislația națională până la 1 octombrie 1993.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 92/66/CEE a Consiliului din 14 iulie 1992 de stabilire a măsurilor comunitare de combatere a maladiei de Newcastle (JO L 260, 5.9.1992, pp. 1-20)

Modificările succesive aduse Directivei 92/66/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, pp. 1-208)

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, pp. 1-24)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 26.10.2016

Top