Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pachetul mediteraneean

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pachetul mediteraneean

Schema de plată unică separată prevede aplicări specifice pentru hamei, bumbac, plantaţiile de măslini şi tutun. Dispoziţiile referitoare la aceste produse au fost integrate în marea reformă a politicii agricole comune (PAC) din 2003 într-o a doua etapă.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 864/2004 al Consiliului din 29 aprilie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de ajutor direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de ajutor pentru agricultori şi de adaptare a acestui regulament în urma aderării Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei şi Slovaciei la Uniunea Europeană.

SINTEZĂ

Acest regulament, cunoscut ca „pachetul mediteraneean”, completează marea reformă a Politicii agricole comune (PAC) din iunie 2003 cu dispoziţiile referitoare la integrarea ajutorului acordat sectoarelor tutunului, hameiului, plantaţiilor de măslini şi bumbacului în schema de plată unică.

Regulamentul stabileşte ajutoare directe specifice aplicabile sectoarelor menţionate anterior. Aceste ajutoare sunt acordate cu condiţia ca agricultorii să respecte ecocondiţionalitatea prevăzută de reforma din 2003.

Hamei

Ajutoarele directe acordate pentru hamei au fost separate de producţie începând cu data de 1 ianuarie 2005 (mai puţin în cazul ţărilor care au aplicat o perioadă de tranziţie până la 31 decembrie 2005). Totuşi, pentru a ţine seama de condiţiile speciale de pe piaţă sau de implicaţiile la nivel regional, statele membre pot menţine neseparată o parte din ajutor (echivalentă cu maximum 25 % din plafonul lor naţional *).

Cuantumul de referinţă pentru calcularea ajutoarelor este de 480 EUR pe hectar pentru care s-a acordat un ajutor pe perioada de referinţă 2000-2002.

Regulamentul privind organizarea comună a pieţelor în sectorul hameiului conţine norme privind comercializarea, grupările de producători şi schimburile comerciale cu acest produs cu ţări terţe.

Bumbac

Ajutoarele directe pentru bumbac au fost separate de producţie începând de la 1 ianuarie 2006. Totuşi, pentru a proteja producţia în regiunile producătoare de bumbac care ar risca să dispară în urma separării totale, statele membre pot menţine neseparată o parte din ajutor (echivalentă cu maximum 35 % din cuantumul total al ajutorului acordat anterior pentru bumbac).

Aceste ajutoare se calculează conform tabelului următor:

Suprafaţa maximă (totală)440 000 ha

Grecia

Spania

Portugalia

Suprafaţa naţională de bază

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Ajutorul în euro acordat pe hectar eligibil

300 000 ha la 594 /ha70 000 ha la 342,85 /ha

1 039 /ha

556 /ha

„Organizaţiile interprofesionale autorizate” în sectorul bumbacului sunt încurajate să participe la gestionarea ajutoarelor pentru suprafaţă destinate membrilor lor (fixarea unui barem).

Ca urmare a anulării reformei din 2004 de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, pronunţată în septembrie 2006, această reglementare a sectorului bumbacului va fi înlocuită în viitorul apropiat. În scopul elaborării unei noi propuneri de reformă, s-a organizat o foarte amplă consultare publică (DE) (EN) (FR) prin care s-au primit contribuţiile părţilor interesate şi ale publicului larg.

Ulei de măsline

Ajutorul acordat sectorului uleiului de măsline a fost separat de producţie începând cu 1 ianuarie 2006. Totuşi, pentru a proteja plantaţiile de măslini care prezintă o valoare de mediu sau socială, se acordă un ajutor (echivalent cu maximum 40 % din ajutorul acordat anterior) plantaţiilor de măslini înregistrate în sistemul electronic de date geografice *.

Doar Spania a decis să aplice în cazul plantaţiilor de măslini ajutorul neseparat, în cuantum anual de 103,14 milioane EUR.

Statele membre pot aloca maximum 10 % din componenta ulei de măsline a plafonului naţional măsurilor de îmbunătăţire a calităţii.

Regulamentul privind organizarea comună a pieţelor în sectorul uleiului de măsline şi al măslinelor de masă reglementează piaţa internă şi schimburile comerciale cu aceste produse cu ţările terţe.

Tutun

Ajutoarele directe pentru tutun au fost complet separate de producţie începând din 2010. Totuşi, pentru a proteja economiile locale şi a permite adaptarea preţului de piaţă la noile condiţii, statele membre pot menţine neseparată o parte din ajutor (echivalent cu maximum 60 % din ajutorul acordat precedent) pe durata celor patru ani care preced anul 2010.

Pe durata acestei perioade şi în funcţie de alegerea efectuată de statele membre în cauză, cuantumurile maxime ale acestui ajutor sunt următoarele:

2006-2009(în milioane EUR)

Germania

21 287

Spania

70 599

Franţa

48 217

Italia (cu excepţia Puglia)

189 366

Portugalia

8 468

O parte din acest ajutor pentru producţie (fixată la 5 % în 2007) este vărsată Fondului comunitar al tutunului, care finanţează programele de cercetare şi de informare privind efectele nocive ale consumului de tutun.

Începând cu 2011, jumătate din ajutorul acordat anual sectorului tutunului între 2000 şi 2002 (estimat la 484 milioane EUR) va fi transferat pentru restructurarea regiunilor producătoare de tutun, în cadrul programelor de dezvoltare rurală finanţate prin Fondul european de orientare şi garantare agricolă, FEOGA.

Regulamentul privind organizarea comună a pieţelor în sectorul tutunului reglementează orientarea producţiei şi a schimburilor comerciale cu tutun cu ţările terţe.

Context

Reforma „produselor mediteraneene” Comunicarea Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European intitulată „Realizarea unui model agricol durabil pentru Europa prin reforma PAC – sectoarele tutunului, uleiului de măsline, bumbacului şi zahărului”. Reforma sectorului hameiului se bazează pe Raportul Comisiei către Consiliu privind evoluţia acestui sector (EN).

Termeni-cheie ai actului

  • Plafon naţional: suma maximă pe care fiecare stat membru o poate aloca pentru plata ajutoarelor directe.
  • Sistem electronic de date geografice: instrument informatic care organizează datele geografice şi furnizează o reprezentare realistă a mediului spaţial.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 864/2004

1.5.2004

-

JO L 161 din 30.4.2004

See also

Informaţii suplimentate privind:

Ultima actualizare: 05.10.2007

Top