Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistemul de recuperare şi informare privind sumele acordate pe nedrept în cadrul finanţării politicii agricole comune

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sistemul de recuperare şi informare privind sumele acordate pe nedrept în cadrul finanţării politicii agricole comune

Uniunea Europeană (UE) doreşte să intensifice lupta împotriva neregulilor şi să favorizeze recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanţării politicii agricole comune (PAC). Prin această prismă, este important să se amelioreze cooperarea între statele membre şi Comisie. Regulamentul precizează regulile care guvernează informarea sistematică a Comisiei de către statele membre, precum şi obligaţiile pentru protecţia intereselor financiare ale Comunităţii.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 privind neregulile şi recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanţării politicii agricole comune şi organizarea unui sistem de informare în acest domeniu şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 al Consiliului.

SINTEZĂ

Acest regulament vizează îmbunătăţirea răspunsului comunitar la practicile neconforme. Prevede comunicarea trimestrială către Comisie a cazurilor de nereguli (care au un impact mai mare de 10 000) detectate de statele membre. Statele au, de asemenea, obligaţia de a informa Comisia cu privire la procedurile naţionale care au ca scop impunerea de sancţiuni administrative sau penale, precum şi - la cererea Comisiei - cu privire la progresul procedurilor de recuperare faţă de beneficiarii care au comis nereguli în detrimentul fondurilor comunitare FEGA şi FEADR.

Comunicarea trimestrială către Comisie

Statele membre transmit Comisiei, în termen de două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru, neregulile care au făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare. Această comunicare este însoţită de indicaţii referitoare în special la natura şi importanţa cheltuielii, practicile utilizate pentru comiterea neregulii, identificarea persoanelor/beneficiarilor implicaţi şi desfăşurarea procedurilor administrative şi judiciare. Dacă unele dintre aceste informaţii nu sunt încă disponibile la momentul notificării iniţiale, statele membre le vor transmite în situaţiile trimestriale ulterioare.

Comunicarea către alte state membre

Fiecare stat membru transmite Comisiei şi celorlalte state membre interesate neregulile pentru care există motive de îngrijorare că ar putea avea efecte în afara teritoriului propriu, precum şi cele care descoperă utilizarea unei noi practici neconforme.

COCOLAF

Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF) este pus la curent anual, de către Comisie, cu privire la informaţiile colectate conform prezentului regulament.

Termeni-cheie ai actului

  • Neregulă în sensul articolului 1, paragraful 2 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95
  • Constatare primară administrativă sau judiciară în sensul articolului 35 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005
  • Suspiciune de fraudă în sensul articolului 1 bis, punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1681/94
  • Agent economic în sensul articolului 1 bis, punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1681/94 1290/2005

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul nr. 1848/2006

18.12.2006

-

JO L 355 din 15.12.2006

Ultima actualizare: 23.07.2006

Top