Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transferarea în siguranță a deșeurilor în UE și între aceasta și țările din afara UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transferarea în siguranță a deșeurilor în UE și între aceasta și țările din afara UE

Uniunea Europeană (UE) are un sistem pentru supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri pe teritoriul său și împreună cu țările care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și țările din afara UE care au semnat Convenția de la Basel.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) are un sistem pentru supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri pe teritoriul său și împreună cu țările care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și țările din afara UE care au semnat Convenția de la Basel.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme pentru controlul transferurilor de deșeuri în vederea îmbunătățirii protecției mediului.

De asemenea, acesta include în legislația UE prevederile Convenției de la Basel, precum și revizuirea deciziei din 2001 a OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor destinate operațiilor de recuperare (adică situația în care un deșeu este prelucrat pentru a recupera un produs utilizabil sau este convertit într-un combustibil).

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ se aplică transferurilor de deșeuri:

între țările UE, în interiorul UE sau în tranzit prin țări din afara UE;

importate în UE din țări din afara UE;

exportate din UE în țări din afara UE;

aflate în tranzit pe teritoriul UE, în drum din sau spre țări din afara UE.

Regulamentul cuprinde aproape toate tipurile de deșeuri, exceptând deșeurile radioactive, deșeurile produse la bordul navelor, transferurile care fac obiectul cerințelor de aprobare din regulamentul privind subprodusele de origine animală, anumite transferuri de deșeuri din Antarctica, importurile în UE de deșeuri produse de forțele armate sau de organizațiile umanitare în situații de criză etc.

Procedurile de control

Există două proceduri de control pentru transferurile de deșeuri, și anume:

1.

cerințele generale de informare prevăzute în articolul 18, care se aplică în mod normal transferurilor pentru recuperarea deșeurilor enumerate în anexa III (lista „verde” de deșeuri - nepericuloase, cum ar fi hârtia sau plasticul) sau IIIA,; și

2.

procedura de notificare prealabilă și de acord preliminar scris pentru alte tipuri de transferuri de deșeuri, inclusiv:

transferurile de deșeuri enumerate în anexa IV (lista „galbenă” a deșeurilor care conțin atât părți periculoase, cât și nepericuloase) sau în partea 2 a anexei V (lista europeană a deșeurilor, de exemplu, deșeuri provenite din exploatarea minelor, a carierelor și din tratarea fizică și chimică a mineralelor); și

transferurile pentru eliminarea deșeurilor enumerate în anexa III (lista „verde” de deșeuri).

Alte dispoziții

Toate părțile implicate trebuie să se asigure că deșeurile sunt gestionate într-un mod ecologic rațional, respectând normele UE și internaționale, de-a lungul procesului de transfer și când sunt recuperate sau eliminate.

Procedura de notificare impune ca acordul preliminar scris din partea autorităților competente din țările implicate în transfer (țara de expediere, țara de tranzit și țara de destinație) să fie dat în termen de 30 de zile.

Notificatorul are obligația de a retrage transferurile de deșeuri considerate ilegale sau care nu pot fi furnizate conform prevederilor (incluzând recuperarea sau eliminarea deșeurilor).

Interdicțiile comerciale

Exporturile de deșeuri destinate eliminării către țările din afara UE sunt interzise, cu excepția țărilor AELS care sunt părți la Convenția de la Basel.

Exporturile pentru recuperarea deșeurilor periculoase (adică deșeuri care prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor și pentru mediu) sunt interzise, cu excepția celor îndreptate către țările cărora li se aplică decizia OCDE.

Importurile din țările din afara UE de deșeuri destinate eliminării sau recuperării sunt interzise, cu excepția importurilor:

din țările cărora li se aplică decizia OCDE;

din țările din afara UE care sunt părți la Convenția de la Basel;

din țările care au încheiat un acord bilateral cu UE sau cu țările UE ori

din alte zone în situații de criză.

Sistemele de control

Actul legislativ a fost modificat în 2014 în vederea consolidării sistemelor de control ale țărilor UE. Actul stabilește cerințele minime privind controlul, punându-se accentul pe fluxurile de deșeuri problematice (cum ar fi deșeurile periculoase și deșeurile trimise ilegal pentru dumping sau tratare sub standarde). Țările UE vor trebui să pregătească planuri de control până în 2017.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Din 15 iulie 2006.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul aferent transferurilor de deșeuri al Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006

15.7.2006

-

JO L 190, 12.7.2006, pp. 1-98

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 669/2008

19.7.2008

-

JO L 188, 16.7.2008, pp. 7-15

Regulamentul (CE) nr. 219/2009

20.4.2009

-

JO L 87, 31.3.2009, pp. 109-154

Directiva 2009/31/CE

25.6.2009

-

JO L 140, 5.6.2009, pp. 114-135

Regulamentul (UE) nr. 660/2014

17.7.2014

-

JO L 189, 27.6.2014, pp. 135-142

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

MODIFICĂRI ALE ANEXELOR

Regulamentul (CE) nr. 1379/2007 al Comisiei (JO L 309, 27.11.2007, pp. 7-20)

Regulamentul (CE) nr. 669/2008 al Comisiei (JO L 188, 16.7.2008, pp. 7-15)

Regulamentul (CE) nr. 308/2009 al Comisiei (JO L 97, 16.4.2009, pp. 8-11)

Regulamentul (UE) nr. 664/2011 al Comisiei (JO L 182, 12.7.2011, pp. 2-4)

Regulamentul (UE) nr. 135/2012 al Comisiei (JO L 46, 17.2.2012, pp. 30-32)

Regulamentul (UE) nr. 255/2013 al Comisiei (JO L 79, 21.3.2013, pp. 19-23)

Regulamentul (UE) nr. 1234/2014 al Comisiei (JO L 332, 19.11.2014, pp. 15-17)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 801/2007 al Comisiei din 6 iulie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică (JO L 179, 7.7.2007, pp. 6-35)

Ultima actualizare: 20.04.2015

Top