Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transferurile de deșeuri radioactive - supraveghere și control

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transferurile de deșeuri radioactive - supraveghere și control

UE impune o autorizare prealabilă a transferurilor de deșeuri radioactive*, pentru a reduce la minimum riscurile pentru sănătatea publică.

ACT

Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat

SINTEZĂ

UE impune o autorizare prealabilă a transferurilor de deșeuri radioactive*, pentru a reduce la minimum riscurile pentru sănătatea publică.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

  • Directiva permite transferarea combustibilului uzat între țările UE în vederea reprocesării.
  • Aceasta impune autorizarea prealabilă pentru deplasarea transfrontalieră a deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat* dacă acestea sunt transferate din, prin sau într-o țară a UE.
  • De asemenea, directiva prevede că transferurile de substanțe radioactive care încalcă dispozițiile directivei trebuie returnate în țara de origine.

ASPECTE-CHEIE

Un sistem la nivelul UE pentru transferuri

Există un sistem obligatoriu la nivelul UE, care utilizează un formular de control standard.

Autoritățile naționale competente trebuie informate cu privire la intrarea, ieșirea sau tranzitul transferurilor de deșeuri radioactive.

Pentru a iniția un transfer, deținătorul* trebuie să adreseze o cerere autorităților competente din țara de origine.

Pentru a primi un transfer, importatorul trebuie să adreseze o cerere autorităților competente din țara de destinație.

Țara de destinație și, dacă este cazul, țara de tranzit trebuie să notifice autoritățile din țara de origine cu privire la acordul acestora înainte de a putea fi transferat un lot.

Ce tipuri de transfer nu sunt vizate de directivă?

  • surse scoase din utilizare* care se returnează la un furnizor;
  • deșeuri radioactive reprocesate destinate unei utilizări diferite;
  • deșeurilor radioactive în stare naturală care nu reprezintă rezultatul unei procesări.

Directiva interzice exportarea de deșeuri radioactive în:

  • țările din Africa, Caraibe și Pacific, conform prevederilor Acordului de la Cotonou;
  • orice altă țară din afara UE care nu poate gestiona deșeuri radioactive.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 25 decembrie 2008.

Pentru detalii, consultați Transportul de materiale radioactive.

TERMENI-CHEIE

* Deșeu radioactiv - material radioactiv fără nicio utilizare ulterioară.

* Combustibil uzat - combustibil nuclear care a fost iradiat într-un miez de reactor și eliminat permanent. Acesta poate fi o resursă care poate fi reprocesată și reutilizată sau poate fi destinat eliminării definitive.

* Deținător - orice persoană sau organizație care este însărcinată cu planificarea transferului de deșeuri radioactive sau de combustibil uzat și care răspunde de acestea în fața legii.

* Surse scoase din utilizare - surse care nu mai sunt folosite sau destinate a fi folosite în scopul pentru care a fost acordată autorizarea.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/117/Euratom

25.12.2006

24.12.2008

JO L 337, 5.12.2006, pp. 21-32

ACTE CONEXE

Recomandarea Comisiei 2008/956/Euratom din 4 decembrie 2008 privind criteriile aplicabile exportului de deșeuri radioactive și de combustibil uzat în țările terțe (JO L 338, 17.12.2008, pp. 69-71)

Decizia Comisiei 2008/312/Euratom din 5 martie 2008 de stabilire a formularului standard pentru supravegherea și controlul expedierilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat, prevăzut de Directiva 2006/117/Euratom a Consiliului (JO L 107, 17.4.2008, pp. 32-59)

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European referitor la punerea în aplicare de către statele membre a Directivei 2006/117/EURATOM a Consiliului privind supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri radioactive și combustibil uzat [COM(2013) 240 final, 25.4.2013]

Data ultimei actualizări: 27.08.2015

Top