Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intrastat: statisticile comerțului cu mărfuri între țările UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Intrastat: statisticile comerțului cu mărfuri între țările UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comerțului cu mărfuri între țările UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul instituie sisteme și proceduri pentru a simplifica funcționarea sistemului Intrastat instituit în 1993 în scopul culegerii de informații privind comerțul cu bunuri în interiorul Uniunii Europene (UE).
 • Obiectivul regulamentului este de a se asigura că țările UE culeg date comparabile și fiabile în scopul transmiterii către Eurostat, biroul de statistică al UE. Furnizarea unor astfel de statistici este esențială pentru dezvoltarea politicilor privind piața unică a UE și pentru analizele pieței.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

 • Regulamentul acoperă comerțul cu mărfuri. „Comerțul cu mărfuri” înseamnă orice mișcare a mărfurilor dintr-o țară a UE în alta, iar „mărfuri” înseamnă toate bunurile mobiliare, inclusiv curentul electric.
 • Societățile din UE plătitoare de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a căror cifră de afaceri comercială anuală depășește un anumit prag trebuie să furnizeze detalii ale tranzacțiilor lor cu alte țări ale UE. Aceste date se referă atât la intrări (achiziții, cumpărări sau importuri), cât și la expedieri (eliminări, vânzări sau exporturi). Alte societăți sunt scutite de această cerință.
 • Țările UE redefinesc valoarea pragului în fiecare an și fixează o valoare separată pentru expedieri și intrări (permițând colectarea unui volum minim de date pentru fiecare flux comercial).

Înregistrarea

Autoritatea statistică națională a fiecărei țări a UE gestionează un registru al operatorilor intra-comunitari (adică al întreprinderilor) alcătuit din expeditori și destinatari.

Datele colectate pentru Intrastat

Societățile care trebuie să depună declarații în scopul Intrastat trebuie să furnizeze următoarele informații:

 • numărul lor de identificare;
 • perioada de referință;
 • fluxul (intrare, expediere);
 • marfa vizată (utilizând codul din opt cifre al Nomenclaturii Combinate a UE);
 • țara din UE parteneră;
 • valoarea mărfurilor în moneda națională;
 • cantitatea mărfurilor exprimată în masă netă (greutatea exclusiv ambalajul) și în unitatea suplimentară (litru, m2, număr de articole etc.), dacă este relevant;
 • natura tranzacției.

Confidențialitate

O parte care furnizează informații poate solicita ca datele lor să beneficieze de confidențialitate statistică. În acest caz, autoritățile naționale trebuie să hotărască dacă rezultatele statistice care permit identificarea furnizorului respectiv se difuzează sau se modifică astfel încât difuzarea lor să nu aducă atingere menținerii confidențialității statistice.

Transmiterea datelor către Eurostat

 • Țările UE transmit lunar către Eurostat rezultatele statisticilor lor privind comerțul cu mărfuri între țările UE.
 • Acestea sunt responsabile pentru garantarea calității datelor transmise în conformitate cu standardele în vigoare. Statisticile trebuie să îndeplinească anumite criterii:
  • relevanță;
  • precizie;
  • caracter oportun;
  • punctualitate;
  • accesibilitate și claritate;
  • comparabilitate;
  • coerență.
 • Comisia Europeană, cu ajutorul Comitetului Sistemului Statistic European, format din reprezentanți ai țărilor UE, poate adopta anumite modificări tehnice cu privire la acest regulament.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.

CONTEXT

 • Intrastat a fost înființat la 1 ianuarie 1993, dată la care a intrat în vigoare piața unică UE. Acest sistem a înlocuit declarațiile vamale drept sursă de date comerciale.
 • Pentru mai multe informații, consultați site-ul Eurostat.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului (JO L 102, 7.4.2004, pp. 1-8)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 638/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 07.11.2016

Top