Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Baza de date online a tarifelor vamale integrate (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Baza de date online a tarifelor vamale integrate (TARIC)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 – Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește temeiul juridic pentru TARIC – tariful integrat al UE – și introduce un sistem comun pentru codificarea și clasificarea mărfurilor, cunoscut sub numele de Nomenclatura combinată (NC), care este esențial pentru prelucrarea și publicarea statisticii de comerț a UE.

ASPECTE-CHEIE

 • TARIC cuprinde toate taxele vamale și anumite norme ale UE aplicabile comerțului exterior. Acesta nu conține informații referitoare la taxele naționale, precum TVA.
 • NC este rezultatul fuziunii dintre nomenclatura Tarifului vamal comun* și Nimexe (nomenclatura statistică a UE).
 • TARIC se bazează pe NC și include subdiviziuni suplimentare, denumite subpoziții TARIC, folosite pentru mărfuri care necesită aplicarea unor taxe vamale specifice în funcție de originea lor sau în cazurile în care se aplică alte norme comerciale.
 • Fiecare subpoziție a NC are un cod compus din opt cifre. Primele șase cifre fac referire la pozițiile și subpozițiile din nomenclatura Sistemului Armonizat. Cea de a șaptea și a opta cifră identifică subpozițiile NC. Cea de a noua și a zecea cifră reprezintă subpozițiile TARIC.
 • Anexa I la regulament stabilește ratele drepturilor și este actualizată în mod regulat pentru a lua în considerare:
  • schimbările convenite la nivel internațional;
  • schimbări legate de cerințele statistice, politica comercială și evoluțiile în domeniul tehnologic și comercial; și
  • necesitatea de a alinia sau clarifica texte.
 • Comisia Europeană publică și gestionează TARIC. Aceasta atribuie numere de cod, actualizează TARIC și notifică țările UE cu privire la modificări. Cererile de modificare a NC pot fi înaintate de Comisie, de țările UE sau de federații sindicale europene.
 • În fiecare an, Comisia adoptă un regulament care reproduce versiunea completă a NC, precum și taxele vamale potrivit Tarifului vamal comun, luând în considerare modificările Consiliului și ale Comisiei. Regulamentul este publicat în Jurnalul Oficial până cel târziu la 31 octombrie și se aplică de la 1 ianuarie anul următor.
 • Comisia este asistată de Comitetul Codului vamal, compus din reprezentanții țărilor UE. Comitetul este responsabil de examinarea tuturor întrebărilor legate de NC, TARIC sau alte nomenclaturi.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 10 septembrie 1987.

CONTEXT

 • TARIC – tariful integrat al UE – este o bază de date care reunește legislația comercială și agricolă cu tarifele vamale. Astfel se asigură aplicarea uniformă de către țările UE și se oferă o vedere de ansamblu clară asupra tuturor măsurilor care se vor lua de către părțile implicate în importurile în UE sau exporturile de mărfuri din UE.
 • Pentru mai multe informații, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Tariful vamal comun: combinația dintre clasificarea mărfurilor și taxele vamale care se aplică fiecărei clase de mărfuri, aplicabilă pe întreg teritoriul UE.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, pp. 1-675)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 28.11.2016

Top