Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistem comunitar de scutire de taxe vamale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistem comunitar de scutire de taxe vamale

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 – instituirea unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul permite scutirea de taxele vamale care, în mod normal, ar fi datorate atât pentru mărfurile importate în UE, cât și pentru cele exportate în afara UE.

Actul stabilește cazurile în care scutirile de taxe la import și la export și măsurile adoptate în temeiul articolului 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (fostul articol 133 din Tratatul de instituire a Comunității Europene) sunt acordate atunci când mărfurile sunt importate în UE sau exportate în afara UE.

ASPECTE-CHEIE

EXONERAREA DE TAXE LA IMPORT

Există diferite categorii de mărfuri care sunt eligibile pentru scutire de taxele la import. Sub rezerva anumitor condiții, mărfurile sunt scutite de taxe la import în cazul în care acestea se referă la:

Bunuri personale:

 • bunuri personale ale persoanelor care își mută reședința obișnuită dintr-o țară terță către o țară din UE, cu condiția ca reședința să fi fost în afara teritoriului UE pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni consecutive;
 • bunuri importate cu ocazia unei căsătorii, cu condiția ca persoana în cauză să fi fost rezidentă în afara teritoriului UE pentru cel puțin 12 luni consecutive și poate furniza dovada căsătoriei;
 • bunuri personale dobândite pe cale succesorală de un rezident al UE;
 • îmbrăcăminte, rechizite și mobilier ale studenților care vin să studieze în UE.

Mărfuri cu valoare neglijabilă, mărfuri necomerciale și mijloace de producție, precum și bunuri conținute în bagajele personale ale călătorilor:

 • mărfuri cu valoare neglijabilă;
 • bunuri cu caracter necomercial, transmise direct de la o persoană particulară dintr-o țară din afara UE unei alte persoane aflată în UE;
 • mijloace de producție și alte echipamente aparținând unei întreprinderi care și-a încetat definitiv activitățile sale într-o țară terță și s-a mutat pe teritoriul UE;
 • Bunuri scutite de TVA conținute în bagajele personale ale călătorilor care vin din afara UE.

Produse agricole, biologice, chimice, farmaceutice și medicale:

 • produse agricole, zootehnice, apicole, horticole și forestiere de pe proprietățile situate într-o țară terță învecinată cu UE exploatate de producători agricoli din UE;
 • semințe, îngrășăminte și produse pentru tratamentul solului și al recoltelor importate de producători agricoli din țări terțe, dar destinate utilizării în țările învecinate UE;
 • animale de laborator și substanțe biologice sau chimice utilizate în cercetare;
 • substanțe terapeutice de origine umană și reactivi folosiți pentru stabilirea grupei sanguine și a tipului de țesut;
 • instrumente și aparate destinate cercetării medicale, diagnosticului sau tratamentului;
 • substanțe de referință pentru controlul calității medicamentelor;
 • produse farmaceutice folosite în cadrul evenimentelor sportive internaționale.

Alte categorii:

 • materiale educaționale, științifice și culturale; instrumente și aparate științifice;
 • mărfuri pentru organizații de binefacere sau filantropice;
 • decorații onorifice sau premii, cadouri primite în contextul relațiilor internaționale și bunuri folosite de monarhi sau șefi de state;
 • bunuri importate în scopul promovării comerțului;
 • mărcile comerciale, modelele sau desenele adresate organizațiilor care protejează drepturile de autor sau drepturile de brevete industriale și comerciale;
 • literatura turistică informativă;
 • materiale auxiliare pentru stivuirea și protejarea mărfurilor pe durata transportului acestora;
 • așternuturile de paie, furajele și hrana care însoțesc animalele pe durata transportului acestora;
 • combustibili și lubrifianți din autovehicule și motociclete care intră pe teritoriul UE;
 • materiale pentru construirea sau întreținerea monumentelor funerare de război;
 • sicrie conținând trupuri și urne funerare conținând cenușa și articole funerare ornamentale.

Atunci când scutirea de la plata taxelor la import se acordă cu condiția ca mărfurile să fie folosite într-un anumit mod, persoana în cauză este responsabilă să furnizeze autorității competente dovada că aceste condiții au fost îndeplinite. În această situație, numai autoritățile competente din statul membru în cauză pot acorda scutirea.

EXONERAREA DE TAXE LA EXPORT

Există diferite categorii de mărfuri care sunt eligibile pentru scutirea de la plata taxelor la export. Sub rezerva anumitor condiții, bunurile sunt scutite de taxe la export în cazul în care acestea se referă la:

 • bunuri cu valoare neglijabilă;
 • animalele domestice exportate atunci când o întreprindere agricolă își transferă activitățile dintr-o țară UE într-o țară din afara UE;
 • produsele agricole sau zootehnice obținute de fermieri din afara UE în țările învecinate;
 • semințe exportate de producătorii agricoli pentru folosirea pe proprietăți aflate în țări terțe;
 • furajele și hrana care însoțesc animalele pe durata exportului acestora.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 30 decembrie 2009.

ACT

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1186/2009 din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (JO L 324, 10.12.2009, pp. 23-57)

Data ultimei actualizări: 15.11.2015

Top