Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asigurarea funcționării pieței unice pentru consumatorii din UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Asigurarea funcționării pieței unice pentru consumatorii din UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea COM(2008) 31 final – monitorizarea rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieței unice: tablou de bord al piețelor de consum

CARE ESTE OBIECTIVUL COMUNICĂRII?

 • Tablourile de bord ale piețelor de consum au fost stabilite în 2008, prin intermediul acestei comunicări.
 • Comunicarea prezintă metodologia inițială utilizată pentru evaluarea piețelor de consum și rezultatele primului tablou de bord al piețelor de consum.
 • De asemenea, subliniază căile de îmbunătățire, de exemplu, prin stabilirea unei clasificări armonizate a reclamațiilor consumatorilor la nivelul Uniunii Europene (UE) și creșterea numărului de sectoare acoperite.

ASPECTE-CHEIE

Ce este tabloul de bord al piețelor de consum?

Acesta este un instrument creat pentru monitorizarea piețelor de consum: un tablou de bord care ia în considerare nu numai prețurile și siguranța produselor, ci și satisfacția consumatorilor.

Monitorizarea piețelor de bunuri de consum

Procesul de monitorizare a piețelor de bunuri de consum este alcătuit din două etape:

 • o etapă de selectare – de identificare a sectoarelor care funcționează deficient;
 • o etapă de analiză – de identificare a cauzelor acestor deficiențe.

Etapa de selectare

Sunt examinate trei aspecte ale pieței:

 • 1.

  Identificarea piețelor de consum

Se analizează performanțele generale ale diferitelor sectoare folosind următorii cinci indicatori:

 • reclamații din partea consumatorilor;
 • nivelurile prețurilor;
 • satisfacția consumatorilor;
 • schimbări ale furnizorilor;
 • siguranța produselor și a serviciilor.
 • 2.

  Evaluarea integrării pieței unice a comerțului cu amănuntul

 • Integrarea pieței interne a comerțului cu amănuntul poate fi măsurată prin prezența comercianților cu amănuntul din alte țări, a investițiilor intracomunitare străine directe și a comerțului cu amănuntul intracomunitar.
 • De asemenea, se ia în considerare atitudinea oamenilor care fac cumpărături intracomunitare și problemele pe care le întâmpină aceștia.
 • 3.

  Compararea mediilor de consum în țările UE

Pentru evaluarea diferitelor medii de consum, se examinează următoarele aspecte:

 • aplicarea legislației;
 • căile de recurs și percepțiile consumatorilor cu privire la căile de recurs;
 • rolul organizațiilor de consumatori și încrederea consumatorilor în acestea;
 • gradul de abilitare al consumatorilor: în special nivelurile de educație, informare, competență și sensibilizare.

Etapa de analiză

Se analizează mai multe chestiuni, inclusiv:

 • abilitarea consumatorilor;
 • prejudiciile suferite de consumatori;
 • relația dintre prețurile de import și prețurile de consum;
 • indicatorii legislativi;
 • respectarea legislației;
 • calitatea și, în special, gradul de inovare, sănătatea și mediul;
 • accesibilitatea și prețurile cu caracter abordabil;
 • interoperabilitatea, însemnând capacitatea unui sistem sau a unui produs de a funcționa cu alte produse.

Perfecționarea tabloului de bord al piețelor de consum din 2008

Au fost dezvoltate și publicate două tipuri de tablouri de bord ale piețelor de consum din 2008.

 • Tabloul de bord al piețelor de consum urmărește performanța a peste 40 de piețe de consum pe baza indicatorilor-cheie precum încrederea că vânzătorii respectă:
  • normele de protecție a consumatorilor;
  • comparabilitatea ofertelor;
  • alegerea disponibilă pe piață;
  • măsura în care sunt satisfăcute așteptările consumatorilor; și
  • detrimentul provocat de problemele întâmpinate de consumatori.
 • Alți indicatori, precum schimbarea furnizorului și prețurile, sunt, de asemenea, monitorizați și analizați în acest tablou de bord.
 • Tabloul de bord al condițiilor pentru consumatori monitorizează condițiile naționale pentru consumatori în trei domenii:
  • cunoștințe și încredere;
  • respectarea și aplicarea legislației; și
  • reclamațiile și soluționarea litigiilor.
 • Acest tablou de bord examinează progresul din integrarea pieței UE a comerțului cu amănuntul.
 • Din 2013, cele două tablouri de bord sunt publicate în ani alternativi.
 • În perioada 2013-2015 s-a efectuat o revizuire metodologică amănunțită a tablourilor de bord ale piețelor de consum în cooperare cu Centrul Comun de Cercetare. Revizuirea a condus la modificări ale metodologiei.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei – Monitorizarea rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieței unice: tablou de bord al piețelor de consum [COM(2008) 31 final, 29.1.2008]

Data ultimei actualizări: 23.01.2017

Top