Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenda pentru un turism european durabil şi competitiv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Agenda pentru un turism european durabil şi competitiv

Europa este cea mai populară destinaţie turistică din lume şi turismul contribuie în mod semnificativ la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în Europa. Cu toate acestea, competitivitatea sectorului este strâns legată de durabilitatea sa, deoarece calitatea destinaţiilor turistice depinde în mare măsură de mediul natural şi de comunitatea locală. Iată de ce este necesară adoptarea unei abordări globale care vizează atât prosperitatea economică a sectorului, cât şi coeziunea socială, protecţia mediului şi promovarea culturii din zonele destinaţiilor turistice europene.

ACT

Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2007 intitulată „Agenda pentru un turism european durabil şi competitiv” [COM(2007) 621 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Prezenta comunicare marchează lansarea şi confirmarea oficială a unei agende pentru un turism european competitiv şi durabil. Prosperitatea economică, egalitatea şi coeziunea socială, protecţia mediului şi a culturii: acestea sunt obiectivele prezentei Agende.

Aceste obiective implică numeroase provocări pentru acest sector, inclusiv:

 • asigurarea securităţii turiştilor şi a comunităţilor locale;
 • protejarea resurselor naturale şi culturale ale destinaţiilor turistice;
 • reducerea utilizării resurselor şi a poluării din zonele turistice;
 • gestionarea schimbării în interesul bunăstării comunităţii;
 • reducerea caracterului sezonier al cererii;
 • luarea în considerare a impactului asupra mediului al transportului specific turismului;
 • crearea unui turism accesibil (DE) (EN) (FR) tuturor, fără discriminare;
 • îmbunătăţirea calităţii locurilor de muncă din turism.

Îndeplinirea obiectivelor Agendei se va face pe baza politicilor adecvate, cum ar fi gestionarea durabilă a destinaţiilor (de exemplu, prin planificarea utilizării spaţiului şi a solului sau deciziile de investiţii în infrastructură şi servicii), luarea în considerare a problemelor de durabilitate de către companii (DE) (EN) (FR) şi sensibilizarea turiştilor cu privire la durabilitate.

În scopul de a atinge obiectivul unui turism atât competitiv, cât şi durabil, Comisia propune principiile următoare:

 • adoptarea unei abordări globale şi integrate pentru a atinge obiectivul unui turism echilibrat şi prietenos cu societatea şi mediul;
 • planificarea pe termen lung, având în vedere atât nevoile generaţiilor viitoare, cât şi ale celor actuale;
 • atingerea unui ritm adecvat de dezvoltare, adică respectarea caracteristicilor destinaţiilor turistice;
 • implicarea tuturor părţilor interesate;
 • utilizarea celor mai bune cunoştinţe disponibile şi difuzarea lor în întreaga Europă;
 • reducerea şi gestionarea riscurilor (principiul precauţiei), adică evitarea, în mod preventiv, a oricărui efect advers asupra mediului sau a societăţii;
 • reflectarea efectelor asupra costurilor (utilizatorul şi poluatorul trebuie să plătească) - preţurile ar trebui să reflecte mai mult costurile pentru societate a activităţilor de consum şi de producţie;
 • în caz contrar, stabilirea unor limite şi respectarea lor - uneori este necesară evaluarea capacităţii de taxare a destinaţiilor turistice (DE) (EN) (FR) şi fixarea limitelor pe scara dezvoltării turismului;
 • efectuarea unui control permanent – durabilitatea necesită o vigilenţă constantă.

Toate părţile interesate din turismul în Europa sunt invitate să participe la punerea în aplicare a acestei Agende: guvernele de la toate nivelurile, companiile, turiştii, instituţiile de învăţământ şi de cercetare, sindicatele, asociaţiile de consumatori, ONG-urile şi organizaţiile internaţionale. Comisia, în ceea ce o priveşte, intenţionează să aplice toate acţiunile enumerate mai jos.

Să încurajeze părţile interesate să furnizeze cunoştinţe şi să le împărtăşească

Bunele practici în ceea ce priveşte durabilitatea şi competitivitatea turismului ar trebui să fie împărtăşite. Iată de ce Comisia sprijină şi/sau va sprijini în mod activ următoarele iniţiative:

 • organizarea de conferinţe, studii şi publicarea unui manual privind principiul profesionalismului în turism;
 • cooperarea între universităţi, institute de cercetare, observatoare publice şi private, învăţământul în domeniul turismului şi al formării transnaţionale;
 • formarea de alianţe între diverse destinaţii, consolidarea sau crearea de platforme;
 • organizarea Forumului european anual privind turismul (EN);
 • utilizarea rapoartelor anuale ale statele membre;
 • colectarea şi furnizarea de date statistice şi geografice, precum şi a datelor privind activitatea observatoarelor;
 • împărtăşirea bunelor practici cu organizaţiile internaţionale.

Promovarea destinaţiilor de excelenţă

Comisia va continua punerea în aplicare a iniţiativei „Destinaţii europene de excelenţă” (EDEN) (DE) (EN) (FR). Aceasta va continua, de asemenea, să promoveze Europa ca o destinaţie de calitate şi durabilă. Pentru aceasta va colabora cu Comisia europeană pentru turism (EN) (FR) şi organizaţiile naţionale de turism, şi va susţine în cel mai bun mod portalul de destinaţii turistice europene.

Mobilizarea instrumentelor financiare ale UE

Proiectele turistice pot beneficia de fonduri comunitare multiple, inclusiv:

Integrarea deplină a durabilităţii şi competitivităţii în cadrul politicilor Comisiei

O serie de politici comunitare pot influenţa turismul şi durabilitatea acestuia: mediu, transporturi, ocuparea forţei de muncă sau cercetare. Aceste politici au un impact diferit, în funcţie de teritorii. Comisia va lua în considerare nevoile specifice ale teritoriilor, fie că este vorba de spaţii de coastă şi marine, de zone montane, zone rurale sau chiar de zone urbane.

See also

 • Pentru mai multe informaţii privind acţiunile europene de sprijinire a industriei turismului, vizitaţi site-ul internet DG Întreprinderi şi Industrie

Ultima actualizare: 15.02.2008

Top