Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
LeaderSHIP 2015

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

LeaderSHIP 2015

Sectorul construcţiilor navale are nevoi specifice care necesită un răspuns politic adecvat. Pentru a stimula competitivitatea sectorului, Comisia a instituit un grup la nivel înalt, LeaderSHIP 2015, însărcinat cu elaborarea unor recomandări pentru acest sector. În comunicarea sa, Comisia prezintă aceste recomandări şi le traduce în acte.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 21 November 2003: LeaderSHIP 2015 - Defining the future of the European Shipbuilding and Repair Industry - Competitiveness through Excellence [COM(2003) 717 final - Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 21 noiembrie 2003, intitulată „LeaderSHIP 2015 - Definirea viitorului industriei europene de construcţii şi reparaţii navale - competitivitate prin excelenţă” [COM(2003) 717 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

În ianuarie 2003, Comisia a creat un grup consultativ denumit „LeaderSHIP 2015”. Acesta era responsabil cu elaborarea unor recomandări pentru îmbunătăţirea competitivităţii sectorului construcţiilor şi reparaţiilor navale. În această comunicare, Comisia prezintă recomandările grupului, repartizate în opt domenii esenţiale pentru competitivitatea sectorului.

Condiţii de concurenţă echitabile pe piaţa mondială a construcţiilor navale

Industria europeană de construcţii navale suferă, în principal, datorită concurenţei neloiale a anumitor ţări. Aceasta ia forma unor preţuri stabilite sub nivelul costurilor şi a unor subvenţii prejudiciabile. De aceea, Comisia aprobă următoarele trei recomandări ale grupului LeaderSHIP 2015:

 • continuarea actualei politici comerciale (EN) a UE;
 • punerea în aplicare a normelor Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC (EN) (ES) (FR)) în domeniul construcţiilor navale;
 • negocierea la nivelul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE (EN) (FR)) a unui acord privind construcţiile navale şi aplicarea normelor existente.

Cercetare, dezvoltare şi inovare

Pentru ca sectorul construcţiilor navale să poată primi un sprijin adecvat din partea statelor membre pentru activităţile sale de cercetare, Comisia a adaptat normele în materie de ajutoare pentru inovare în sectorul construcţiilor navale.

Finanţare

Sectorul construcţiilor navale are nevoie de finanţări substanţiale, atât în faza de construcţie (pre-livrare), cât şi în faza operaţională a navelor (post-livrare). Totuşi, multe bănci îşi pierd interesul în ceea ce priveşte construcţiile navale. De aceea, Comisia propune ca Banca Europeană de Investiţii (DE) (EN) (FR) să sprijine finanţarea pre şi post-livrare.

În faţa riscurilor legate de pieţele în monede străine, Comisia sugerează organizarea unui sistem de asigurare a riscului ratei de schimb la nivel european.

Siguranţă şi mediu

În domeniile siguranţei maritime şi protecţiei mediului marin, Comisia susţine toate recomandările formulate de grupul LeaderSHIP 2015:

 • aplicarea strictă a legislaţiei europene şi promovarea acesteia la nivel internaţional;
 • inspecţii mai transparente, uniforme, eficiente şi independente;
 • instituirea unui program de evaluare a calităţii şantierelor navale din întreaga lume, care să acopere şi construcţia de noi nave şi reparaţiile;
 • îmbunătăţirea reparaţiilor aduse navelor;
 • Crearea unui comitet de experţi care să asiste Comisia şi Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă;
 • exploatarea potenţialului transportului maritim pe distanţe scurte.

Abordarea europeană a nevoilor industriei construcţiilor navale

Industria construcţiilor navale de apărare nu are aceleaşi nevoi ca industria construcţiilor navale comerciale. Comisia se declară în favoarea creării unei pieţe comune pentru echipamentele de apărare. Aceasta aprobă, de asemenea, următoarele propuneri:

 • consolidarea cooperării între şantierele navale, în special între mai multe state membre. Crearea unor actori europeni bine integraţi va încuraja competitivitatea europeană;
 • armonizarea de către statele membre a normelor în materie de export. Această armonizare va permite evitarea distorsiunilor concurenţiale şi creşterea cooperării industriale.

Drepturi de proprietate intelectuală (DPI)

Pentru a proteja industria construcţiilor navale de piraterie şi încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, Comisia susţine următoarele iniţiative:

 • exploatarea la maximum a instrumentelor existente în materie de DPI (drepturi de autor, desene şi modele înregistrate, mărci înregistrate, brevete, acorduri specifice de confidenţialitate şi colaborare);
 • crearea unor baze de date care să conţină informaţii despre cele mai recente tehnici, brevetele existente, situaţia concurenţială a anumitor produse şi principalii deţinători ai drepturilor;
 • examinarea şi chiar consolidarea normelor internaţionale în materie de brevete.

Educaţie şi formare

Pentru a menţine un personal calificat şi pentru a atrage tinerii, sunt avute în vedere următoarele măsuri:

 • elaborarea unor programe de formare în materie de management specifice sectorului construcţiilor navale. Sunt necesare noi competenţe de management pentru adaptarea la noua structură a industriei, compusă din câteva mari întreprinderi şi numeroşi subcontractanţi;
 • consolidarea dialogului social sectorial ar trebui să permită răspunsuri la noile nevoi de calificare. În fapt, Comisia a instituit un comitet de dialog social pentru acest sector;
 • schimbul de personal şi de know-how, de la ateliere de lucru la universităţi;
 • lansarea unei campanii publicitare pentru a îmbunătăţi imaginea sectorului;
 • crearea unor centre regionale de excelenţă pentru a sprijini punerea în aplicare a tuturor acestor recomandări. Întreprinderile şi instituţiile de învăţământ ar putea participa la aceste centre de excelenţă, facilitând astfel schimburile de studenţi, transferul de cunoştinţe, diseminarea bunelor practici şi recunoaşterea calificărilor în întreaga Uniune Europeană.

Construirea unei structuri industriale durabile

Acest sector are nevoi specifice care necesită un răspuns pe măsură. Statele membre trebuie să recunoască importanta dimensiune strategică a sectorului construcţiilor şi reparaţiilor navale în Europa. Acestea trebuie să dezvolte o abordare politică a sectorului pentru a împiedica dispariţia sa în viitorul apropiat. De asemenea, din motive de securitate, este important să se păstreze anumite capacităţi de construcţie navală, atât pentru transportul maritim, cât şi pentru apărare.

În fine, o mai mare cooperare în ceea ce priveşte resursele de apărare navală şi construcţii navale din Europa poate contribui, de asemenea, la îmbunătăţirea competitivităţii acestui sector.

ACTE CONEXE

Document de lucru al Comisiei din 25 aprilie 2007, intitulat „LeaderSHIP 2015 Raport privind stadiul de evoluţie al programului” [COM(2007) 220 – Nepublicat în Jurnalul Oficial]. Strategia LeaderSHIP 2015 dă rezultate. Sectorul nu mai este perceput ca o industrie subvenţionată aflată în declin, ci ca o industrie modernă şi eficientă care generează creştere şi locuri de muncă. Comisia îşi propune să continue iniţiativa şi să o accelereze în mai multe domenii.

Ultima actualizare: 07.02.2008

Top