Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea între instituțiile Uniunii Europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cooperarea între instituțiile Uniunii Europene

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI ARTICOL DIN TRATAT?

 • Articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană (UE) enumeră instituțiile și statele UE între care trebuie să existe „cooperare reciprocă onestă”.

ASPECTE-CHEIE

 • Diversele instituții ale UE trebuie să urmărească:
  • să promoveze valorile UE (respect pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, aplicarea legii și drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor care aparțin minorităților);
  • să urmărească obiectivele UE (principalele fiind de promovare a păcii, a valorilor UE și a bunăstării cetățenilor);
  • să servească interesele UE, ale publicului general și ale țărilor UE;
  • să asigure consecvența, eficacitatea și continuitatea politicilor și activităților UE.
 • Instituțiile sunt:
 • Fiecare instituție operează în limitele autorității conferite de tratat, ale procedurilor și ale obiectivelor, și trebuie să coopereze cu celelalte.
 • Parlamentul, Consiliul și Comisia cooperează îndeaproape între ele, în temeiul Articolului 295 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și pot încheia acorduri interinstituționale. Printre exemplele de astfel de acorduri se numără:
 • Modul în care instituțiile UE colaborează poate fi stabilit și prin alte articole ale tratatului, cum ar fi următoarele:
  • Articolul 284 din TFUE, care guvernează relațiile dintre Consiliu și BCE. În temeiul acestui articol, președintele BCE trebuie să fie invitat să participe la întrunirile Consiliului atunci când pe agendă se află obiectivele și sarcinile băncii. Raportul anual al BCE trebuie să fie trimis Parlamentului, Consiliului și Comisiei, precum și Consiliului European.
  • Articolul 134 din TFUE, conform căruia țările UE, Comisia și BCE lucrează împreună în contextul Comisiei economice și financiare.
 • Cu toate acestea, modul în care instituțiile lucrează și interacționează este determinat și de:
  • practicile care au evoluat peste ani;
  • regulile de procedură ale instituțiilor respective; și
  • de la caz la caz, cum se întâmplă cu acordul dintre BCE și Parlamentul European privind responsabilitatea și transparența cu privire la supravegherea băncilor europene. Încheierea acestui acord a fost prevăzută în mod specific în articolul 20(8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 de conferire a unor atribuții specifice BCE în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit.

ACTUL PRINCIPAL

Articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 202, 7.6.2016, p. 22)

ACTE CONEXE

Articolul 295 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, p. 175)

Articolul 134 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 105-106)

Data ultimei actualizări: 08.08.2016

Top