Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Parteneriat pentru comunicarea privind Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Parteneriat pentru comunicarea privind Europa

Un dialog şi o dezbatere informate sunt esenţiale pentru starea de sănătate bună a democraţiei europene. Comisia nu poate să îşi asume singură această sarcină: pentru a comunica cu cetăţeanul european, aceasta are nevoie de sprijinul celorlalte instituţii şi al statelor membre.

ACT

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 3 octombrie 2007 - Parteneriat pentru comunicarea privind Europa [COM(2007) 568 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Preocupată să reducă diferenţele care separă cetăţenii de Uniunea Europeană (UE), Comisia propune în această comunicare mai multe acţiuni menite să îmbunătăţească informarea şi ascultarea cetăţenilor europeni. Aceste acţiuni sunt rezultatul Cărţii albe privind politica europeană de comunicare, care a stârnit, de la lansarea sa în februarie 2006, sute de reacţii.

Comunicare coerentă şi integrată

Activităţile şi serviciile de comunicare ale Comisiei sunt foarte diversificate. De asemenea, Comisia utilizează numeroase instrumente de comunicare, printre care media audiovizuale, internetul, presa scrisă, publicaţiile, evenimentele şi centrele de informare. Este necesar să se integreze şi să se valorifice în mod coerent totalitatea activităţilor de comunicare. Toţi factorii implicaţi trebuie să comunice informaţii în mod coerent cu privire la acţiunea europeană: Serviciul purtătorului de cuvânt, personalul Comisiei, statele membre, delegaţiile Comisiei în ţările terţe.

Implicarea cetăţenilor

În scopul de a determina cetăţenii să participe la dezbaterea europeană, este necesar mai întâi să se acţioneze la nivel local. Comisia a adoptat mai multe măsuri menite:

  • să suplimenteze personalul din domeniul comunicării în reprezentanţele sale în statele membre şi în birourile regionale. Reprezentanţele sunt responsabile de promovarea unei dezbateri europene la nivel naţional. Acestea organizează, de asemenea, vizite ale comisarilor şi oferă informaţii jurnaliştilor. De asemenea, acestea pot prezenta publicului larg iniţiativele comunitare în ziua adoptării acestora;
  • să reînnoiască întreaga reţea Europe Direct în cele 27 de state membre şi să îmbunătăţească acoperirea geografică a acesteia;
  • să coordoneze reţelele de informare şi asistenţă care acoperă Europa, foarte numeroase şi foarte diversificate, printre care EURES, SOLVIT, Reţeaua întreprinderilor europene (EN);
  • să generalizeze spaţiile publice europene. Locuri de întâlnire pentru cetăţeni, organizaţii neguvernamentale (ONG-uri), factori politici şi media, aceste spaţii publice europene vor găzdui expoziţii, filme, reuniuni, vizite, discuţii, forumuri de dezbatere şi conferinţe.

Comisia încurajează cetăţenia europeană activă. Aceasta propune să ajute statele membre care doresc să vorbească despre Europa în instituţiile şcolare, prin intermediul mai multor măsuri, printre care:

Accesul societăţi civile la Comisie va fi îmbunătăţit datorită desemnării unui punct de contact specific în fiecare dintre departamentele sale.

Crearea unei sfere publice europene

Pentru o încuraja o dezbatere care să depăşească graniţele naţionale, este necesar să se implice factorii politici în acest proces. Partidele politice naţionale şi europene şi reprezentanţii aleşi în general sunt factorii privilegiaţi pentru a lansa o dezbatere. Comisia lucrează la stabilirea unor reţele pilot de informare, care sunt reţele de forumuri de discuţii pe internet între deputaţii europeni, membrii parlamentelor naţionale, jurnalişti şi formatori de opinie.

De asemenea, trebuie implicate într-o mai mare măsură media şi serviciile de informare. Comisia vrea să asigure o acoperire sporită a afacerilor europene pe canalele audiovizuale existente şi va încuraja stabilirea de reţele europene de organisme de radiodifuziune şi televiziune. Aceasta propune dublarea capacităţii serviciului de informaţii televizate al UE, Europe by Satellite (EN) (FR). Aceasta vrea să facă site-ul Europa mai interactiv, mai accesibil şi mai uşor de utilizat.

Comisia va ajuta societatea civilă, ONG-urile, sectorul privat şi sectorul public să creeze o reţea de site-uri care să permită abordarea chestiunilor europene.

În fine, pentru crearea unei sfere publice europene sunt necesare ascultarea şi înţelegerea opiniei publice europene. În acest scop, Comisia vrea să consolideze Eurobarometrul (EN) (FR) datorită utilizării mai extinse a instrumentelor inovatoare de cercetare calitativă şi datorită sondajelor orientate către efectele comunicării. Serviciul Europe Direct poate, de asemenea, să ofere informaţii privind principalele subiecte de preocupare ale cetăţenilor. În sfârşit, consultările permit cunoaşterea opiniei publice europene cu privire la principalele propuneri legislative. Reprezentanţele Comisiei vor fi implicate în campanii menite să încurajeze publicul să participe la aceste consultări.

Consolidarea metodei parteneriatului

Comunicarea nu trebuie să fie „problema Bruxelles-ului”. Din acest motiv, Comisia vrea să colaboreze cu statele membre. În acest sens, aceasta propune dezvoltarea unor parteneriate de management cu statele membre care doresc acest lucru. Aceste parteneriate de management se bazează pe planuri de comunicare comune. Această cooperare va permite adaptarea comunicării la circumstanţele locale şi la agendele politice naţionale.

Comisia doreşte, de asemenea, o colaborare mai strânsă cu instituţiile europene. Aceasta propune, în special, consolidarea rolului Grupului interinstituţional pentru informare. Acest grup este responsabil de formularea orientărilor cu privire la priorităţile UE în materie de comunicare şi de convenirea strategiei de comunicare a Uniunii.

Dat fiind că Comisia nu poate îmbunătăţi singură comunicarea, aceasta propune Parlamentului şi Consiliului încheierea unui acord interinstituţional privind comunicarea. Obiectivele acestuia sunt să se ajungă la un acord privind principalele priorităţi de comunicare ale UE, să se valorifice mai bine resursele fiecărei instituţii şi să se încurajeze statele membre să coopereze. Acest acord va avea ca rezultat adoptarea unui plan de lucru anual comun de stabilire a priorităţilor de comunicare la nivelul UE. Nu este vorba despre difuzarea aceluiaşi mesaj, ci de informarea pe aceleaşi subiecte în mod coordonat.

Ultima actualizare: 30.10.2007

Top