Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Textilele după 2005

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Textilele după 2005

În pregătirea renunţării la sistemul de contingente de import de la 1 ianuarie 2005, Comisia Europeană a înfiinţat un grup la nivel înalt care să recomande modalităţi de sporire a competitivităţii industriei textile europene. În această comunicare, Comisia a examinat mai multe măsuri specifice recomandate de către acest grup la nivel înalt şi a formulat concluziile necesare.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, of 13 October 2004 – Textiles and clothing after 2005 – Recommendations of the High Level Group for textiles and clothing [COM(2004) 668 – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 13 octombrie 2004 – Textilele şi articolele de îmbrăcăminte după 2005 – Recomandări ale grupului la nivel înalt pentru textile şi articole de îmbrăcăminte [COM(2004) 668 – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Acordul OMC privind textilele şi articolele de îmbrăcăminte şi toate restricţiile acestuia cu privire la importul de textile şi articole de îmbrăcăminte au fost abrogate la 1 ianuarie 2005. În pregătirea abrogării, Comisia a înfiinţat un grup la nivel înalt pentru textile şi articolele de îmbrăcăminte la începutul anului 2004. Grupul a cuprins reprezentanţi ai Comisiei şi ai Parlamentului European, ai unor state membre, ai industriaşilor, ai comercianţilor cu amănuntul şi ai importatorilor, ai asociaţiilor europene de comerţ, ai sindicatelor şi ai asociaţiilor locale din domeniul textilelor şi al articolelor de îmbrăcăminte, iar obiectivul său a fost de a formula recomandări pentru a spori competitivitatea sectorului şi a facilita adaptarea acestuia la provocările viitoare.

Situaţia economică din industria textilă a fost una dificilă. Producţia şi ocuparea locurilor de muncă au înregistrat o scădere semnificativă între 2000 şi 2003. Uniunea Europeană (UE) s-a bucurat de mai puţin succes pe pieţele sale mari de export, iar rata de schimb dolar american-euro reducea şi ea competitivitatea preţurilor produselor Uniunii. În cele din urmă, dezvoltarea zonei euro-mediteraneene şi perspectiva eliminării contingentelor au dus la mutarea punctelor de producţie.

Grupul la nivel înalt şi-a prezentat primele recomandări (EN) la 30 iunie 2004. În comunicarea sa, Comisia a examinat aceste recomandări, care acoperă cinci domenii.

Cercetare şi inovare

În domeniul cercetării şi al inovării, Comisia a aprobat mai multe iniţiative propuse de către grupul la nivel înalt, cum ar fi crearea unei Platforme Europene pentru Textile şi Confecţii. De asemenea, Comisia a făcut apel la industrie pentru participarea la programele comunitare din acest domeniu, cum ar fi Al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare sau Programul-cadru pentru competitivitate şi inovaţie. De asemenea, industria textilă îşi poate îmbunătăţi gestionarea lanţului de aprovizionare prin iniţiative de dezvoltare a tehnologiilor societăţii informaţionale.

Educaţie, formare şi ocuparea forţei de muncă

Comisia a accentuat importanţa dialogului social ca modalitate de a realiza reforme în acest domeniu. Ea s-a arătat de acord cu analiza grupului la nivel înalt în ceea ce priveşte nevoia unei strategii de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru această industrie în întreaga Europă şi nevoia de a corela mai bine cererea şi oferta de formare. De asemenea, Comisia a atras atenţia asupra programelor europene care oferă posibilitatea finanţării în acest domeniu, cum ar fi programul Leonardo da Vinci şi anumite prevederi ale Fondului social european.

Alte aspecte legate de competitivitate

Comisia a evaluat mai multe aspecte legate de competitivitate, inclusiv:

  • REACH (DE) (EN) (FR): industria textilă utilizează foarte intens substanţe chimice. Din acest motiv, Comisia a decis să reexamineze impactul politicii privind substanţele chimice asupra acestui sector;
  • drepturile de proprietate intelectuală (DPI): Comisia are drept obiective aplicarea DPI în ţările terţe, conştientizarea deţinătorilor de drepturi cu privire la falsificare şi combaterea falsificării şi a pirateriei şi a prevăzut crearea unui site privind DPI şi organizarea de seminare şi întâlniri de lucru în reţea;
  • accesul la finanţare: întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) întâmpină numeroase probleme la obţinerea de credit. De aceea, au fost instituite mai multe instrumente financiare comunitare, cum ar fi Planul de acţiune pentru servicii financiare, în scopul asigurării sprijinului pentru finanţarea IMM-urilor.

Aspecte regionale

Comisia nu recomandă o abordare sectorială în domeniul politicii regionale. Este necesară însă anticiparea evoluţiei acestui sector şi implementarea unor programe adecvate pentru atenuarea impactului socio-economic asupra acelor regiuni în care această industrie este dominantă. Statele membre trebuie să pună deoparte o sumă reprezentând 1 % din contribuţia anuală a fondurilor structurale la obiectivul „Convergenţă” şi 3 % din contribuţia la obiectivul „Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” pentru acoperirea crizelor locale sau de sector neprevăzute care sunt legate de restructurarea economică şi socială sau de consecinţele liberalizării comerţului.

Aspecte privind politica în domeniul comerţului

În ceea ce priveşte politica în domeniul comerţului, Comisia a examinat patru aspecte esenţiale pentru competitivitatea companiilor europene din domeniul textilelor:

  • crearea zonei euro-mediteraneene: finalizarea zonei de liber schimb euro-mediteraneene este vitală pentru industria textilă, deoarece aceasta va permite industriei să păstreze întregul lanţ de producţie aproape de piaţa europeană şi, de aceea, să obţină avantaje în ceea ce priveşte costurile, calitatea şi proximitatea. De aceea, Comisia se concentrează asupra încheierii de acorduri de liber schimb între ţările în cauză;
  • accesul la pieţe: Comisia depune eforturi pentru deschiderea pieţei, promovând totodată condiţii de concurenţă echitabile – de exemplu, în cadrul negocierilor din agenda de la Doha. De asemenea, ea continuă să facă apel la membrii Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) pentru reducerea la minimum a taxelor vamale şi eliminarea barierelor netarifare;
  • importurile din China: Comisia a propus monitorizarea importurilor din China cu ajutorul declaraţiilor vamale. Ea a luat deja iniţiativa lansării unui dialog susţinut cu autorităţile chineze relevante;
  • instrumente de apărare comercială: Comisia a trasat orientări, de exemplu, privind aplicarea clauzelor de salvgardare, şi s-a angajat să faciliteze utilizarea instrumentelor de apărare comercială existente.

În concluzie, Comisia a atras atenţia că, pe lângă toate aceste măsuri, vor trebui luate iniţiative la nivel naţional şi regional. Mai mult, pentru observarea impactului eliminării contingentelor, Comisia a recomandat ca grupul la nivel înalt să îşi continue activitatea.

Evoluţia ulterioară

Grupul la nivel înalt şi-a continuat întrunirile şi după abolirea contingentelor. Acesta şi-a exprimat sprijinul faţă de Acordul de la Shanghai din 10 iunie 2005. Acest acord prevedea o perioadă de acomodare de trei ani, în care rata de creştere a importurilor de textile din China a fost restricţionată la anumite categorii. În urma unei crize în care textilele din China au fost blocate în porturile europene după depăşirea contingentelor de import aferente lor, UE şi China au ajuns, în 5 septembrie 2005, la un acord pentru trecerea prin vamă a textilelor de import chinezeşti blocate.

La 18 septembrie 2006, grupul la nivel înalt a adoptat un raport consecutiv intitulat „Textilele şi confecţiile europene într-un mediu fără contingente (EN)”. Autorii raportului observau că valul importurilor din Asia la preţuri foarte mici nu atinsese încă nivelul temut şi erau de părere că UE îşi va păstra supremaţia tehnologică cel puţin până în anul 2020. Cu toate acestea, sectorul necesită o restructurare radicală. Grupul la nivel înalt a recomandat intensificarea cooperării dintre companii, înfiinţarea de grupuri de companii la scară mare şi concentrarea eforturilor lor asupra inovării şi a dezvoltării.

Deşi activităţile grupului la nivel înalt pentru textile şi articole de îmbrăcăminte s-au încheiat oficial în septembrie 2006, membrii grupului au subliniat importanţa de a monitoriza în continuare evoluţia sectorului şi de a evalua, în 2007, progresul înregistrat în ceea ce priveşte implementarea recomandărilor.

See also

  • Pentru mai multe informaţii privind politica industrială europeană legată de sectorul textilelor, accesaţi pagina Textile şi articole de îmbrăcăminte de pe site-ul web al Direcţiei Generale Întreprinderi şi Industrie.

Ultima actualizare: 26.09.2007

Top