Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transferarea afacerilor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transferarea afacerilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare [COM (2006) 117 final] – Transferarea afacerilor – Continuitate printr-un nou început

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

 • Aceasta subliniază modul în care o transferare reușită a afacerilor oferă perspective semnificative în ceea ce privește creșterea și ocuparea forței de muncă și faptul că este foarte importantă prevenirea închiderii companiilor ca urmare a obstacolelor juridice și fiscale care le blochează transferul.
 • Această Comisiei Europene cuprinde recomandări pentru țările Uniunii Europene (UE) privind crearea unor condiții adecvate pentru transferarea afacerilor.

ASPECTE-CHEIE

 • De multe ori, când proprietarul unei afaceri se pensionează, afacerea sa se închide. Ca urmare a dificultăților juridice, fiscale și psihologice, numeroase transferări ale unor afaceri prospere eșuează. Nu este ușoară găsirea unui succesor, în special acum, când afacerile sunt transferate, în general, unui terț, nu unui membru al familiei. Mai mult, majoritatea europenilor preferă să fie angajați, iar întreprinzătorii sunt mai interesați să creeze o afacere decât să preia una.
 • Cu toate acestea, preluarea unei afaceri existente oferă numeroase avantaje (o structură de producție stabilită, o rețea de clienți, know-how, reputație în afaceri etc.). O transferare reușită a afacerilor este benefică și pentru creștere, jucând astfel un rol vital în atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. De exemplu, afacerile existente asigură, în medie, cinci locuri de muncă pentru fiecare două locuri asigurate de o afacere nouă.
 • Practica transferării afacerilor va câștiga teren în următorul deceniu, având în vedere că în următorii zece ani se vor pensiona o treime dintre proprietarii de afaceri din UE. Se estimează că vor fi afectate în fiecare an 690 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și 2,8 milioane de locuri de muncă. De aceea, este esențială crearea unor condiții adecvate pentru transferarea afacerilor.
 • În acest scop, Comisia le propune țărilor UE mai multe măsuri de îmbunătățire, inclusiv:
 • 1.

  Acordarea unei atenții politice mai susținute transferurilor

Țările UE ar trebui să promoveze sistematic transferarea unei afaceri ca alternativă la crearea unei afaceri. De exemplu, ele ar trebui să ia în calcul introducerea de măsuri de sprijin pentru transferare similare celor existente pentru crearea unei afaceri.

 • 2.

  Conștientizarea în rândul părților interesate

 • În prezent, eforturile de conștientizare sunt insuficiente. Doar jumătate dintre țările UE au luat măsuri relevante. Ca și proprietarii de afaceri care se pensionează, potențialii noi întreprinzători ar trebui să se bucure de o atenție deosebită, deoarece preluarea unei afaceri existente oferă adesea o alternativă interesantă la crearea uneia. Prin urmare, Comisia recomandă o conștientizare mai activă a proprietarilor de afaceri, de exemplu, prin camerele de comerț și alte puncte de contact, cum ar fi consultanții fiscali, contabilii sau băncile, cu privire la necesitatea planificării transferurilor cu suficient timp înainte.
 • De asemenea, Comisia face apel la țările UE să încurajeze sistemele de mentorat pentru a asigura asistență proprietarilor de afaceri în momentul transferului.
 • Țările UE ar trebui să aibă în vedere abordări directe privind conștientizarea proprietarilor de afaceri, cum ar fi expedierea de scrisori către proprietarii de afaceri de peste o anumită vârstă.
 • 3.

  Facilitarea schimbării statutului juridic al unei afaceri

Contractele de succesiune, acordurile de parteneriat, înființarea de societăți cu răspundere limitată și restructurarea sunt toate instrumente juridice care se pot folosi pentru a preveni închiderea afacerilor. De exemplu, contractul de succesiune, care este interzis în numeroase țări, acordul de parteneriat și înființarea de societăți cu răspundere limitată permit asigurarea continuității afacerii în cazul morții proprietarului sau a unui asociat. La schimbarea statutului juridic, o afacere care este pe punctul de a fi transferată poate trece printr-o restructurare juridică pentru a evita lichidarea.

 • 4.

  O mai bună finanțare a transferurilor

 • Mediul financiar este rareori favorabil transferării afacerilor. Într-adevăr, transferarea unei afaceri ridică mai multe dificultăți:
  • ea necesită mai mult capital decât crearea unei afaceri, dar instrumentele financiare concepute pentru înființarea de companii se dovedesc adesea insuficiente pentru transferare;
  • băncile consideră transferarea finanțării ca fiind prea costisitoare și prea riscantă, în special pentru întreprinderile mici;
  • este dificilă uneori găsirea unei soluții financiare la timp, o asemenea soluție luând adesea forma unei combinații între capital și împrumut.
 • De aceea, Comisia recomandă ca țările UE să asigure condiții financiare adecvate, cum ar fi ajutoare pentru inițiere, împrumuturi și garanții. Garanțiile oferite pentru capitalul IMM-urilor ar trebui să includă investiții din partea fondurilor locale sau regionale pentru furnizarea capitalului inițial și/sau de pornire, precum și o finanțare de tip mezanin (o combinație între capitalul propriu și cel de împrumut).
 • 5.

  Stimulente fiscale pentru transferarea afacerilor

Deși s-au luat măsuri în numeroase țări pentru facilitarea transferurilor în familie, transferurile către terți trebuie să beneficieze de o încurajare sporită, prin exceptări de la impozitul pe venitul generat din vânzarea unei afaceri, prin scutiri specifice de la impozitul pe venitul reinvestit într-o altă afacere sau folosit pentru finanțarea pensionării proprietarului afacerii sau prin exceptări de la impozit pentru angajații care investesc în propria lor afacere.

 • 6.

  Piețe transparente pentru transferarea afacerilor

Asigurarea unor servicii imparțiale cu rol de mediatori între potențialii vânzători și cumpărători ar trebui să permită organizarea unor piețe transparente pentru transferarea afacerilor. În unele țări, camerele de comerț își asumă această responsabilitate.

Pentru implementarea tuturor acestor recomandări, trebuie să se creeze o infrastructură de sprijin pe care să o poată accesa sutele de mii de afaceri care vor fi afectate de un transfer în următorii câțiva ani. Această infrastructură de implementare se va baza pe țările UE, pe administrațiile lor naționale, regionale și locale și pe organizațiile de sprijinire a afacerilor. Ea va cuprinde în special diseminarea informațiilor către cei care asigură sprijin, formarea de formatori și dezvoltarea de materiale didactice.

CONTEXT

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Implementarea programului comunitar de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă – transferarea afacerilor – continuitate printr-un nou început [COM (2006) 117 final, 14.3.2006)

Data ultimei actualizări: 01.12.2016

Top