Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identificatorul european de legislație (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identificatorul european de legislație (ELI)

Dată fiind diversitatea datelor juridice ale țărilor UE, atât la nivel regional și național, cât și la nivelul UE, trebuie să se asigure cetățenilor un acces facil și eficient la informațiile privind legislația națională și cea a UE. Identificatorul european de legislație (ELI) permite un acces simplu și rapid la aceste informații, contribuind astfel la consolidarea spațiului comun de libertate, securitate și justiție.

SINTEZĂ

Concluziile Consiliului prevăd introducerea unui identificator european de legislație (ELI) menit să simplifice accesul la informațiile privind legislația Uniunii Europene (UE) și legislația națională a țărilor UE.

Care este rolul identificatorului european de legislație (ELI)?

Schimbul de date privind legislația s-a dezvoltat în mod semnificativ la nivelul UE. Aceste date provin, de cele mai multe ori, de la instanțele regionale, naționale și ale UE. Totuși, schimbul unor astfel de date este îngreunat de disparitățile existente între sistemele juridice din țările UE și de la nivelul UE.

Crearea ELI va permite ca trimiterile la textele legislative ale UE și la cele naționale să se facă într-un mod armonizat și stabil, rezultând astfel un sistem de căutare și schimb de informații mai rapid și mai eficient, accesibil cetățenilor sau utilizatorilor specifici, cum ar fi legiuitorii, magistrații sau juriștii.

Cum funcționează ELI?

ELI se bazează, în primul rând, pe utilizarea unor identificatori unici denumiți URI (Uniform Resource Identifier - identificatori uniformi de resurse), iar, în al doilea rând, pe o serie de metadate structurate pentru a face trimiteri la textele legislative ale UE și la cele naționale. În plus, pentru a beneficia pe deplin de avantajele webului semantic, ELI se bazează pe instituirea unui limbaj specific pentru schimbul unor astfel de informații.

Cu toate acestea, țările UE pot continua să gestioneze aceste informații cu caracter legislativ după cum consideră de cuviință.

Ce trebuie să facă țările UE pentru a introduce ELI?

Introducerea ELI este facultativă. Țările UE și UE pot decide să introducă acest identificator în mod voluntar și treptat; primele introduceri au avut loc deja în unele țări ale UE și la nivelul UE. În acest sens, este necesar ca țările UE:

  • să aplice ELI pentru textele legislative ale UE și cele naționale publicate în jurnalele oficiale sau în bazele de date și sistemele de informații juridice operate de țările UE;
  • să pună la dispoziție textele legislative însoțite de un identificator unic și unele metadate care pot include, printre altele, tipul legislației, subiectul, aplicarea teritorială și data documentului;
  • să numească un coordonator ELI;
  • să împărtășească și să disemineze informațiile privind ELI;
  • să analizeze în fiecare an progresele înregistrate în aplicarea ELI și a metadatelor pentru legislația UE și cea națională.

CONTEXT

Identificatorul european de legislație

ACT

Concluziile Consiliului privind solicitarea introducerii identificatorului european de legislație (ELI) (JO C 325, 26.10.2012, pp. 3-11)

Data ultimei actualizări: 14.12.2015

Top