Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ordinul european de protecție – sprijinirea victimelor criminalității la nivelul UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ordinul european de protecție – sprijinirea victimelor criminalității la nivelul UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2011/99/UE — Ordinul european de protecție

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva permite victimelor violenței, în special ale violenței casnice și ale hărțuirii, să beneficieze în continuare de protecție împotriva autorilor atunci când se mută într-o altă țară UE.
 • Aceasta stabilește norme care permit unui judecător sau unei autorități echivalente într-o țară UE să emită un ordin european de protecție atunci când persoana protejată se mută într-o altă țară a UE.
 • Directiva funcționează în tandem cu Regulamentul (UE) nr. 606/2013, care introduce un proces simplu de certificare, în așa fel încât un ordin emis într-o țară UE poate fi recunoscut rapid și ușor într-o altă țară UE.

ASPECTE-CHEIE

Pentru a emite un ordin european de protecție, trebuie să existe o măsură națională de protecție în vigoare în respectiva țară UE care impune persoanei care reprezintă un pericol una sau mai multe dintre următoarele interdicții sau restricții:

 • interdicția de a se deplasa în anumite locuri sau zone definite în care își are reședința persoana protejată sau pe care le vizitează;
 • o interdicție sau o reglementare a contactului, sub orice formă, cu persoana protejată, inclusiv la telefon, prin mijloace electronice sau prin poștă obișnuită, prin fax sau orice alte mijloace; sau
 • o interdicție sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o distanță mai mică decât cea prevăzută.

Emiterea unui ordin

Există mai multe condiții, inclusiv următoarele:

 • persoana protejată decide să își stabilească reședința sau își are deja reședința într-o altă țară UE;
 • persoana protejată solicită ordinul;
 • persoanei care reprezintă un pericol trebuie să i se ofere dreptul de a fi ascultată și dreptul de a contesta măsura de protecție, dacă persoana respectivă nu a beneficiat de aceste drepturi în cadrul procedurii care a precedat adoptarea măsurii de protecție.

Ordinul poate fi solicitat în țara UE unde persoana protejată își are reședința (țara executantă) sau în țara în care se va emite ordinul (țara emitentă).

Nerecunoașterea unui ordin

Țara executantă poate să refuze recunoașterea unui ordin din mai multe motive, inclusiv pe motiv că:

 • ordinul nu este complet sau nu a fost completat în termenul stabilit de către autoritatea competentă a statului de executare;
 • măsura de protecție se referă la un act care nu constituie o infracțiune în conformitate cu dreptul statului de executare;
 • măsura de protecție nu impune una sau mai multe din interdicțiile sau restricțiile stabilite mai sus.

Dacă țara executantă refuză recunoașterea unui ordin, aceasta:

 • informează fără întârziere persoana protejată și statul emitent cu privire la refuz și temeiurile acestuia;
 • informează persoana protejată cu privire la posibilitatea de a solicita adoptarea unei măsuri de protecție în conformitate cu dreptul său intern;
 • informează persoana protejată cu privire la orice cale de atac disponibilă în conformitate cu dreptul său intern pentru a contesta o astfel de decizie.

Aplicarea unui ordin

Țara executantă este responsabilă de adoptarea și aplicarea măsurilor pentru îndeplinirea unui ordin. Dacă ordinul este încălcat, aceasta are următoarele competențe:

 • să impună sancțiuni penale și să ia orice altă măsură dacă această încălcare este considerată infracțiune în respectiva țara;
 • să ia orice alte decizii fără caracter penal legate de încălcarea respectivă;
 • să ia orice măsură urgentă și provizorie pentru a pune capăt încălcării, în așteptarea unei decizii ulterioare din partea statului emitent.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 10 ianuarie 2012. Țările UE au avut obligația de a o încorpora în legislația națională până la 11 ianuarie 2015.

CONTEXT

A se vedea pagina „Victime” pe site-ul „Justiție” al Comisiei Europene.

ACT

Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecție (JO L 338, 21.12.2011, pp. 2-18)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (JO L 181, 29.6.2013, pp. 4-12)

Data ultimei actualizări: 25.01.2016

Top