Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevenirea și combaterea traficului de persoane

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevenirea și combaterea traficului de persoane

Traficul de persoane este considerat una dintre infracțiunile penale cele mai grave la nivel mondial. Acesta reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului. Această directivă instituie norme la nivelul Uniunii Europene (UE) de combatere a acestui fenomen îngrozitor.

ACT

Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului.

SINTEZĂ

Traficul de persoane este considerat una dintre infracțiunile penale cele mai grave la nivel mondial. Acesta reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului. Această directivă instituie norme la nivelul Uniunii Europene (UE) de combatere a acestui fenomen îngrozitor.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva instituie norme minime comune privind definirea și incriminarea infracțiunilor în materie de trafic de persoane. De asemenea, actul prevede măsuri pentru a asigura o mai bună prevenire a acestui fenomen și o mai bună protecție a victimelor.

ASPECTE-CHEIE

Definiții

  • Următoarele acte intenționate sunt incriminate: recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane prin uz de forță în vederea exploatării.
  • Exploatarea include cel puțin: i) exploatarea sexuală sau prostituția; ii) munca sau serviciul forțat (inclusiv cerșitul, sclavia, exploatarea activităților infracționale sau prelevarea de organe).

Sancțiuni: Directiva stabilește pedeapsa maximă pentru aceste infracțiuni la cel puțin cinci ani de închisoare și la cel puțin zece ani atunci când se constată circumstanțe agravante, de exemplu dacă infracțiunea a fost săvârșită împotriva unor victime care erau deosebit de vulnerabile (cum ar fi copiii) sau dacă a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale.

Urmăririle penale: Țările UE își pot urmări penal cetățenii proprii pentru infracțiuni comise într-o altă țară a UE și pot face uz de instrumente de anchetă precum interceptarea (de exemplu, a conversațiilor telefonice sau a e-mailurilor).

Sprijinul pentru victime: Victimele beneficiază de asistență înaintea, pe parcursul și după încheierea procedurilor penale, pentru a-și putea exercita drepturile conferite de statutul de victime în cadrul procedurilor penale. Acest sprijin poate consta în asigurarea unei cazări sau a asistenței medicale și psihologice, precum și servicii de informare și de interpretariat.

Copiii și adolescenții (sub 18 ani) beneficiază de măsuri suplimentare, cum ar fi asistența fizică și psihosocială, accesul la sistemul de învățământ și, dacă este cazul, posibilitatea desemnării unui tutore sau a unui reprezentant. Aceștia ar trebui interogați fără întârziere, în incinte adaptate în acest scop și de către specialiști formați ca atare.

Victimele au dreptul la protecție din partea poliției și la asistență juridică pentru a putea solicita despăgubiri.

Prevenirea: Țările UE trebuie să ia măsuri pentru:

  • a descuraja cererea care încurajează traficul de persoane;
  • a lansa campanii de sensibilizare și de formare a funcționarilor, astfel încât aceștia să poată să identifice și să se ocupe de victimele și de potențialele victime ale traficului de persoane.

A fost desemnat un coordonator european antitraficpentru a garanta o abordare coerentă și coordonată a procesului de combatere a acestui fenomen.

Pentru a ajuta autoritățile naționale să combată abuzul dreptului la liberă circulație, Comisia a publicat un manual privind căsătoriile de conveniență între cetățeni ai UE și resortisanți ai unor țări din afara UE. Unele căsătorii forțate, de exemplu, pot implica aspecte ale traficului de ființe umane.

CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 15 aprilie 2011 și a trebuit transpusă în legislația națională a țărilor UE până în 6 aprilie 2013.

CONTEXT

Traficul de persoane este interzis în mod expres în Carta drepturilor fundamentale a UE (articolul 5), iar UE a creat un cadru legislativ și politic cuprinzător de combatere a acestui fenomen, în special prin intermediul acestei directive (2011/36/UE) și prin Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane.

Pentru informații suplimentare, consultați site-urile de politică și legislație pe tema „Împreună împotriva traficului de persoane”, publicația Eurostat din 2015 pe acest subiect și publicația Agenției pentru Drepturi Fundamentale din 2014.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2011/36/UE

15.4.2011

6.4.2013

JO L 101, 15.4.2011, p. 1-11

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane [COM(2012) 286 final, 19.6.2012].

Planul UE privind cele mai bune practici, norme și proceduri pentru combaterea și prevenirea traficului de ființe umane (JO C 311, 9.12.2005, p. 1-12).

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Sprijinirea autorităților în combaterea utilizării abuzive a dreptului la liberă circulație: Manual privind abordarea problemei presupuselor căsătorii de conveniență între cetățeni ai UE și resortisanți ai unor țări terțe în contextul legislației UE referitoare la libera circulație a cetățenilor UE [COM(2014) 604 final, 26.9.2014].

Documentul de lucru al serviciilor Comisiilor - Raport intermediar privind punerea în aplicare a strategiei UE în vederea eradicării traficului de ființe umane [SWD(2014) 318 final, 17.10.2104].

Data ultimei actualizări: 03.03.2015

Top