Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identificatorul european de jurisprudenţă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Identificatorul european de jurisprudenţă

Consiliul Uniunii Europene (UE) preconizează introducerea unui identificator european de jurisprudenţă (denumit „ECLI” – European Case Law Identifier) şi a unui set minim de metadate uniforme pentru jurisprudenţă. Identificatorul european va permite numerotarea jurisprudenţei naţionale conform unui cod uniform, facilitând astfel cercetarea juridică pe internet.

ACT

Concluzii ale Consiliului invitând la introducerea identificatorului european de jurisprudenţă (European Case Law Identifier - ECLI) şi a unui set minim de metadate uniforme pentru jurisprudenţă [Jurnalul Oficial C 127 din 29.4.2011].

SINTEZĂ

Jurisprudenţa * instanţelor naţionale este o sursă importantă de informaţii privind sistemele juridice ale statelor membre, dar şi privind dreptul european. Însă, pe lângă problemele legate de multilingvism, lipsa unor identificatori uniformi pentru jurisprudenţă reprezintă un obstacol în calea cercetării transfrontaliere cu privire la aspectele de ordin juridic. Cetăţenii, profesioniştii din domeniul juridic şi autorităţile naţionale trebuie, prin urmare, să dispună de un instrument care să le faciliteze căutarea în această jurisprudenţă.

Nu este vorba de crearea unei baze de date centralizate la nivel european privind jurisprudenţa naţională, ci mai degrabă de un sistem comun de identificare şi de metadate pentru jurisprudenţă. În prezent, există mai multe baze de date (JURE, EUR-Lex, Jurifast etc.), însă niciuna dintre acestea nu utilizează acelaşi sistem de identificare a hotărârilor judiciare şi nici aceleaşi reguli privind metadatele *.

Statele membre sunt invitate să introducă (în mod voluntar):

  • identificatorul european de jurisprudenţă (ECLI): acest cod standard format din cinci componente va facilita identificarea hotărârilor judiciare;
  • un set minim de metadate uniforme: Consiliul UE defineşte o listă de metadate, cum ar fi ţara în care este situată instanţa şi data hotărârii, care vor trebui să însoţească fiecare document ce corespunde unei hotărâri.

Fiecare stat membru participant trebuie să desemneze o organizaţie guvernamentală sau judiciară în calitate de coordonator naţional ECLI. Diferitele instanţe interne naţionale se pot alătura sistemului în orice moment. Ar trebui să se atribuie un identificator european tuturor hotărârilor pronunţate, nu doar celor publicate pe internet.

Va fi creat un site de internet ECLI în cadrul portalului european e-justiţie. Acesta va oferi informaţii cu privire la formatul şi utilizarea identificatorului, precum şi cu privire la metadate şi coordonatorii naţionali. Acesta va permite, de asemenea, accesul la o interfaţă de căutare ECLI. Această interfaţă nu va fi o bază de date la nivel european, ci va permite, pur şi simplu, efectuarea unei căutări prin intermediul ECLI şi a unor metadate în bazele de date şi în site-urile naţionale interconectate.

Termeni-cheie ai actului

  • Jurisprudenţă: totalitatea hotărârilor judiciare referitoare la o chestiune juridică dată.
  • Metadate: în informatică, este vorba despre datele care au ca scop descrierea unei alte date, informând, de exemplu, asupra datei publicării sau a autorului. Acestea facilitează astfel consultarea informaţiilor şi permit îmbunătăţirea relevanţei rezultatelor afişate de motoarele de căutare.

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European din 30 mai 2008 – „Către o strategie europeană în domeniul e-justiţiei” [COM(2008) 329 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 18.07.2011

Top