Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Răspunderea părintească și protecția copiilor (Convenția de la Haga)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Răspunderea părintească și protecția copiilor (Convenția de la Haga)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2003/93/CE privind Convenția de la Haga din 1996 referitoare la aspectele juridice internaționale privind răspunderea părintească și măsurile de protecție a copilului

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

 • Decizia autorizează țările Uniunii Europene (UE) să semneze Convenția de la Haga.
 • Convenția prevede norme pentru îmbunătățirea protecției copiilor în situații internaționale și pentru evitarea conflictelor dintre diferite sisteme juridice naționale.

Toate țările UE sunt părți semnatare ale Convenției de la Haga. Acest lucru înseamnă că ne putem baza pe norme juridice comune în raporturile cu țările din afara UE semnatare ale Convenției, în scopul protejării copiilor implicați în litigii internaționale.

ASPECTE-CHEIE

Ce aspecte sunt vizate?

Convenția urmărește acordarea protecției internaționale pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani, stabilind:

 • care țară are competența de a lua măsuri pentru protejarea unui copil sau a prosperității acestuia;
 • care legislație este aplicabilă pentru exercitarea acestei competențe;
 • care legislație se aplică în materie de răspundere părintească;
 • recunoașterea și executarea măsurilor de protecție în toate țările semnatare;
 • cooperarea între țările semnatare.

Măsurile care au ca obiectiv protejarea copiilor se referă la:

 • răspunderea părintească;
 • drepturile de încredințare a copilului;
 • tutelă;
 • modul în care este reprezentat copilul;
 • plasarea copilului în asistență maternală sau într-o altă formă de îngrijire;
 • supravegherea îngrijirii respective;
 • modul în care sunt administrate bunurile copilului.

Care țară este responsabilă?

Țara care are competența de a oferi măsuri de protecție este, în general, țara în care își are copilul reședința obișnuită.

Aceasta este țara în care se află copilul:

 • în cazul refugiaților sau al copiilor strămutați internațional;
 • în cazul copiilor a căror țară de reședință obișnuită nu se poate stabili;
 • în caz de urgență (opțional).

Excepție

În cazuri particulare, dacă o altă țară se dovedește a fi mai în măsură să aprecieze interesul superior al copilului, acesteia i se poate recunoaște competența.

Care legislație se aplică?

 • Țara care își exercită competența face acest lucru în temeiul legislației proprii.
 • În situații excepționale, aceasta poate aplica sau lua în considerare legislația altei țări care are o legătură strânsă cu situația în cauză, dacă acest lucru este în interesul superior al copilului.
 • O țară poate refuza să aplice legislația desemnată prin convenție numai din motive justificate care țin de politica publică și numai în interesul superior al copilului.

Recunoașterea și executarea

 • Măsurile pe care le ia o țară semnatară în temeiul acestei convenții pentru a proteja un copil sau bunurile acestuia trebuie recunoscute în toate celelalte țări semnatare.
 • O țară poate refuza recunoașterea numai într-un număr limitat de cazuri, care sunt precizate în convenție.
 • Când măsurile de protecție sunt declarate executorii într-o altă țară, respectiva țară trebuie să le execute ca și cum ar fi luat ea însăși măsurile respective și trebuie să facă acest lucru în conformitate cu propria legislație.

Cooperare

 • Fiecare țară semnatară trebuie să desemneze una sau mai multe autorități centrale pentru îndeplinirea obligațiilor care îi sunt impuse prin convenție.
 • Aceste autorități trebuie să coopereze și să facă schimb de informații, precum și să promoveze cooperarea dintre autoritățile lor naționale în asemenea cazuri.

CONTEXT

Protejarea drepturilor copiilor – informații referitoare la UE

ACT

Decizia 2003/93/CE a Consiliului din 19 decembrie 2002 de autorizare a statelor membre, în interesul Comunității, să semneze Convenția de la Haga din 1996 asupra competenței, legii aplicabile, recunoașterii, executării și cooperării privind răspunderea părintească și măsurile de protecție a copiilor (JO L 48, 21.2.2003, pp. 1-2)

ACTE CONEXE

Decizia 2008/431/CE a Consiliului din 5 iunie 2008 de autorizare a anumitor state membre în vederea ratificării sau a aderării la Convenția de la Haga din 1996 asupra competenței, legii aplicabile, recunoașterii, executării și cooperării privind răspunderea părintească și măsurile de protecție a copiilor, în interesul Comunității Europene, și de autorizare a anumitor state membre în vederea efectuării unei declarații privind aplicarea normelor interne relevante de drept comunitar (JO L 151, 11.6.2008, pp. 36-48)

Data ultimei actualizări: 26.07.2016

Top