Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cooperarea europeană în domeniul prevenirii criminalității

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cooperarea europeană în domeniul prevenirii criminalității

Decizia 2009/902/JAI a Consiliului - înființarea unei rețele europene de prevenire a criminalității (EUCPN)

ACT

Decizia 2009/902/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de instituire a unei rețele europene de prevenire a criminalității (EUCPN) și de abrogare a Deciziei 2001/427/JAI

SINTEZĂ

În Uniunea Europeană (UE), politica de prevenire a criminalității este susținută de cooperarea dintre autoritățile de la nivel național și local și alți experți și practicanți din domeniu.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia instituie Rețeaua europeană de prevenire a criminalității (EUCPN), cu rol de sprijin în dezvoltarea măsurilor de prevenire a criminalității în UE. Rețeaua asigură un cadru de cooperare între țările UE, sprijinind totodată activitățile de prevenire a criminalității la nivel național și local.

ASPECTE-CHEIE

EUCPN are următoarele atribuții:

de a îmbunătăți cooperarea, contactele și schimbul de informații între părțile interesate;

de a culege, a evalua și a comunica informații referitoare la prevenirea criminalității;

de a organiza conferințe și activități pentru dezvoltarea prevenirii criminalității și de a difuza rezultatele activității de prevenire a criminalității;

de a pune expertiza sa la dispoziția instituțiilor europene (Consiliul și Comisia);

de a raporta Consiliului în fiecare an cu privire la activitățile proprii;

de a elabora și a pune în aplicare un program de lucru care vizează amenințările relevante în materie de criminalitate.

EUCPN își atinge obiectivele prin intermediul unui program de lucru anual, care face parte dintr-o strategie multianuală (2010-2015).

Rețeaua are în componența sa:

un consiliu de administrație , responsabil de gestionarea generală a acesteia;

un secretariat, care oferă consiliului de administrație asistență administrativă;

puncte de contact, care sprijină schimbul de informații și de expertiză între reprezentanții naționali.

Activități

EUCPN desfășoară mai multe activități, inclusiv:

promovarea bunelor practici - printr-o bază de date care conține exemple de inițiative și proiecte de prevenire a criminalității din întreaga UE (de la infracțiunile violente la criminalitatea informatică);

organizarea conferinței privind cele mai bune practici - un eveniment anual adresat factorilor de decizie politică, practicanților și cercetătorilor, având drept scop partajarea și transmiterea experiențelor și a bunelor practici în ceea ce privește prevenirea criminalității, precum și siguranța și securitatea în țările UE;

acordarea premiului european anual pentru prevenirea criminalității, cu scopul de a recompensa cel mai bun proiect european de prevenire a criminalității. La acest premiu poate candida orice proiect, inițiativă sau pachet de măsuri menit să reducă o anumită formă de criminalitate și teama de aceasta;

culegerea și promovarea de concluzii și activități bazate pe cercetare pentru prevenirea criminalității. Există „seturi de instrumente” care vizează anumite aspecte ale prevenirii criminalității, cu scopul de a informa, a susține și a inspira practicanții și factorii de decizie politică de la nivel local, oferindu-le cunoștințe concrete sub forma unui document ușor de citit;

crearea și păstrarea unei arhive de studii, articole și alte documente privind prevenirea criminalității, accesibile prin intermediul unui motor de căutare într-o bibliotecă online de pe site-ul EUCPN.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Începând cu 30 noiembrie 2009.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Rețelei europene de prevenire a criminalității.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2009/902/JAI

30.11.2009

-

JO L 321, 8.12.2009, pp. 44-46

Ultima actualizare: 13.08.2015

Top