Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Supravegherea premergătoare judecății – recunoașterea reciprocă

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Supravegherea premergătoare judecății – recunoașterea reciprocă

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2009/829/JAI – supravegherea judiciară premergătoare judecății (alternativă la arestare)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII-CADRU?

Decizia-cadru le permite cetățenilor UE care urmează să fie judecați într-o altă țară din UE să se întoarcă acasă până la începerea procesului.

Țara ai cărei cetățeni sunt îi supraveghează folosind măsuri neprivative de libertate (nu în închisoare). De exemplu, cetățenilor respectivi li se poate cere să se prezinte zilnic la o secție de poliție.

Se evită astfel detenția îndelungată în străinătate în perioada premergătoare judecății.

ASPECTE-CHEIE

Dacă suspectul este de acord să se întoarcă acasă, țara în care va avea loc judecata decide cu privire la tipul de supraveghere*.

Țara în care se va desfășura procesul transmite decizia sa țării de origine, însoțită de un certificat.

Țara de origine are la dispoziție 20 de zile lucrătoare pentru a recunoaște decizia.

Uneori, țările nu recunosc decizia dacă:

fapta comisă nu constituie o infracțiune în temeiul legislației naționale;

există temeiuri de nerecunoaștere (de exemplu certificatul însoțitor este incomplet).

Există unele infracțiuni în cazul cărora țările sunt obligate să recunoască deciziile. Printre acestea se numără:

terorismul;

traficul de persoane;

participarea la un grup infracțional organizat.

Dacă suspectul nu se prezintă la proces, țara de origine îl poate „preda”. Predarea înseamnă obligarea acestuia să revină folosind un mandat european de arestare.

Din 2014, Regatul Unit participă și el la acest sistem.

DE CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ DECIZIE?

Începând cu 1 decembrie 2012.

CONTEXT

Recunoașterea reciprocă a măsurilor premergătoare judecății

TERMENI-CHEIE

*Măsurile de supraveghere judiciară pot cuprinde obligația unei persoane de:

a rămâne într-un anumit loc;

a nu părăsi țara;

a nu conduce un vehicul;

a informa autoritățile în cazul în care își schimbă adresa de domiciliu;

a se prezenta la o anumită autoritate (de exemplu la poliție) la anumite momente stabilite;

a nu intra/a nu locui în anumite locuri;

a nu contacta anumite persoane.

ACT

Decizia-cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2009/829/JAI

1.12.2009

1.12.2012

JO L 294, 11.11.2009, pp. 20-40

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind transpunerea de către statele membre a deciziilor-cadru 2008/909/JAI, 2008/947/JAI și 2009/829/JAI privind recunoașterea reciprocă în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate, în cazul deciziilor de probațiune și al sancțiunilor alternative și în cazul măsurilor de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă [COM(2014) 57 final, 5.2.2014]

Decizia 2014/858/UE a Comisiei din 1 decembrie 2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intenției sale de a participa la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și care nu fac parte din acquis-ul Schengen (JO L 345, 1.12.2014, pp. 6-9)

Data ultimei actualizări: 28.09.2015

Top