Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii – Europol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Agenția UE pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii – Europol

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2009/371/JAI a Consiliului privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Regulamentul instituie Europol drept agenția Uniunii Europene (UE) responsabilă cu cooperarea în materie de aplicare a legii între țările UE.

ASPECTE-CHEIE

 • Europol își are sediul la Haga, în Țările de Jos.
 • Agenția are responsabilitatea de ajuta țările UE în situații în care necesită sprijin în abordarea criminalității transfrontaliere deosebit de grave, a terorismului și a altor forme de criminalitate care afectează interesele UE.
 • Europol îndeplinește următoarele atribuții principale:
  • colectează, stochează, prelucrează, analizează și face schimb de informații;
  • notifică țările UE cu privire la orice legătură între infracțiuni care le vizează;
  • asistă țările UE în anchete și furnizează informații și sprijin analitic;
  • coordonează, organizează și pune în aplicare anchete și acțiuni operaționale pentru a susține și a consolida acțiunile autorităților competente ale țărilor UE;
  • solicită țărilor UE să inițieze, să efectueze sau să coordoneze anchete în cazuri specifice și sugerează constituirea unor echipe comune de anchetă;
  • susține țările UE în prevenirea și combaterea formelor de criminalitate care sunt facilitate, promovate sau comise cu utilizarea internetului;
  • elaborează evaluări privind amenințările și alte rapoarte.
 • De asemenea, Europol îndeplinește rolul de birou central pentru combaterea falsificării monedei euro în temeiul Deciziei 2005/511/JAI a Consiliului.
 • În ceea ce privește chestiunile care sunt în responsabilitatea Europol, personalul acesteia poate participa în echipe comune de anchetă. Cu toate acestea, agenția poate acționa doar în calitate de forță de sprijin și nu poate participa la adoptarea de măsuri coercitive.
 • Europol și autoritatea competentă a unei țări a UE colaborează prin intermediul unei unități naționale desemnate în acest scop. Cu toate acestea, țările UE pot permite contactul direct cu propriile autorități naționale sub rezerva unor condiții stabilite de țara UE în cauză.
 • În măsura în care este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Europol poate prelucra informații publice și secrete, inclusiv date cu caracter personal. În acest scop, s-a constituit sistemul informațional Europol și fișierele de lucru pentru analiză. Unitățile naționale, ofițerii de legătură și personalul Europol pot introduce și extrage informații în mod direct din sistem. Autoritățile competente desemnate ale țărilor UE pot realiza doar o căutare simplă în sistem pentru a se asigura că datele solicitate sunt disponibile.
 • Europol poate coopera cu alte organisme ale UE în îndeplinirea atribuțiilor sale, în special cu Eurojust și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
 • De asemenea, Europol poate coopera cu țări și organisme din afara UE, inclusiv Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol).

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

 • Decizia se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010.

CONTEXT

 • Europol a fost creată inițial pe baza Convenției Europol din 1995, care a fost înlocuită de Decizia 2009/371/JAI a Consiliului. La rândul ei, această decizie a fost abrogată și înlocuită de Regulamentul Europol [Regulamentul (UE) 2016/794] din 1 mai 2017. Regulamentul Europol aliniază Europol la cerințele Tratatului de la Lisabona și întărește responsabilitatea agenției în fața cetățenilor Uniunii, dispunând, printre altele, controlul activităților Europol de către Parlamentul European împreună cu parlamentele naționale.
 • De asemenea, Europol va îndeplini funcția de centru de informare privind criminalitatea pentru autoritățile de aplicare a legii ale UE, asigurând în același timp garanții privind protecția datelor și mai puternice. Noile norme privind prelucrarea datelor vor permite Europol să identifice rapid tendințele și tiparele din toate domeniile penale și să creeze rapoarte de informații mai cuprinzătoare și relevante pentru a veni în sprijinul autorităților de aplicare a legii în UE.
 • Pentru mai multe informații, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (JO L 121, 15.5.2009, pp. 37-66)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, pp. 53-114)

Data ultimei actualizări: 14.11.2016

Top