Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Competența în cadrul procedurilor penale: prevenirea și soluționarea conflictelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Competența în cadrul procedurilor penale: prevenirea și soluționarea conflictelor

Această decizie-cadru urmărește îmbunătățirea cooperării judiciare între țările Uniunii Europene (UE), pentru a preveni procedurile penale paralele inutile cu privire la aceleași fapte și la aceeași persoană. Actul are potențialul de a îmbunătăți administrarea eficientă a justiției penale în cauzele transfrontaliere prin economisirea timpului și a resurselor umane și financiare ale autorităților competente în cadrul procedurilor.

ACT

Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competenței în cadrul procedurilor penale.

SINTEZĂ

Această decizie-cadru urmărește îmbunătățirea cooperării judiciare între țările Uniunii Europene (UE), pentru a preveni procedurile penale paralele inutile cu privire la aceleași fapte și la aceeași persoană. Actul are potențialul de a îmbunătăți administrarea eficientă a justiției penale în cauzele transfrontaliere prin economisirea timpului și a resurselor umane și financiare ale autorităților competente în cadrul procedurilor.

Decizia-cadru stabilește procedura prin care autoritățile naționale competente se contactează reciproc în cazul în care au motive întemeiate să creadă că se desfășoară proceduri paralele într-o altă țară a UE. Decizia stabilește, de asemenea, cadrul pentru ca aceste autorități să inițieze consultări directe în cazul în care există proceduri paralele, pentru a găsi o soluție astfel încât să evite consecințele negative care decurg din aceste proceduri.

Schimbul de informații

Dacă autoritatea competentă dintr-o țară a UE are motive întemeiate să creadă că se desfășoară proceduri paralele într-o altă țară a UE, aceasta trebuie să solicite confirmarea existenței unor astfel de proceduri paralele de la autoritatea competentă din țara respectivă. Autoritatea contactată trebuie să răspundă fără întârziere nejustificată sau în termenul fixat de autoritatea care stabilește contactul.

Odată cu cererea, autoritatea care stabilește contactul trebuie să prezinte cel puțin următoarele informații:

  • datele de contact ale autorității competente;
  • o descriere a faptelor și a circumstanțelor care fac obiectul procedurilor penale;
  • toate informațiile relevante privind învinuitul sau inculpatul și eventualele victime;
  • stadiul procedurilor penale;
  • dacă este cazul, informații privind arestarea preventivă sau reținerea învinuitului sau inculpatului.

În răspunsul său, autoritatea contactată trebuie să precizeze dacă sunt sau au fost desfășurate proceduri penale în țara sa cu privire la unele sau toate aceleași fapte și aceleași persoane care fac obiectul procedurilor penale din țara autorității care stabilește contactul. În acest caz, autoritatea contactată trebuie să comunice și datele sale de contact, precum și stadiul procedurilor sau natura hotărârii definitive.

Consultări directe

În cazul în care există proceduri paralele, autoritățile relevante trebuie să inițieze consultări directe pentru a găsi o soluție astfel încât să evite consecințele negative care decurg din aceste proceduri. Consultarea poate duce la concentrarea procedurilor într-o singură țară a UE.

Când autoritățile competente inițiază consultări directe, acestea trebuie să ia în considerare toate elementele de fapt și de drept ale cauzei și toți ceilalți factori relevanți. Dacă nu se găsește nicio soluție, cauza este trimisă către Eurojust, după caz și în măsura în care aceasta intră în sfera sa de competență.

Punerea în aplicare

În 2014, Comisia Europeană a emis un raport privind modul în care țările UE puseseră în aplicare Decizia-cadru 2009/948/JAI. La momentul publicării raportului, numai 15 țări ale UE introduseseră legi pentru includerea actului în legislația lor națională.

Comisia consideră îngrijorător faptul că un număr semnificativ de țări ale UE nu au pus încă în aplicare decizia-cadru, acestea fiind astfel în imposibilitatea de a utiliza un instrument important pentru soluționarea eventualelor conflicte de competență. Prin urmare, Comisia încurajează toate țările care încă nu au făcut încă acest lucru să ia rapid măsurile necesare pentru punerea completă în aplicare a deciziei-cadru.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la cooperarea judiciară de pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2009/948/JAI

15.12.2009

15.6.2012

JO L 328, 15.12.2009, pp. 42-47

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare de către statele membre a Deciziei-cadru 2009/948/JAI din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea și soluționarea conflictelor referitoare la exercitarea competenței în cadrul procedurilor penale [COM(2014) 313 final, 2.6.2014].

Data ultimei actualizări: 10.12.2014

Top