Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protejarea infrastructurii critice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protejarea infrastructurii critice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2008/114/CE – identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

Directiva stabilește un proces al Uniunii Europene (UE) pentru identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene* (ICE) și stabilește o abordare pentru îmbunătățirea protecției acestora.

ASPECTE-CHEIE

Identificarea și desemnarea ICE

 • Țările UE trec printr-un proces de identificare a ICE potențiale, cu ajutorul Comisiei Europene dacă este necesar. La identificarea ICE potențiale, acestea trebuie să utilizeze:
  • criterii intersectoriale, precum posibilele victime, efectele economice și efectul asupra publicului; și
  • criterii sectoriale specifice tipului de ICE.
 • Țările UE trec printr-un proces de desemnare în cooperare (de exemplu, dezbateri cu alte țări din UE) pentru potențialele ICE aflate pe teritoriul lor.
 • Țările UE revizuiesc în mod regulat identificarea și desemnarea ICE.
 • Directiva se aplică numai sectorului energetic și al transporturilor (a se vedea anexa I la directivă). În timp, se pot adăuga și alte sectoare la domeniul de aplicare al acesteia.

Planurile de securitate pentru operatori

 • Țările UE se asigură că pentru fiecare ICE există un plan de securitate pentru operatori (PSO).
 • Scopul procesului PSO este de a identifica elementele critice ale ICE, precum și soluțiile de securitate existente pentru protejarea acestora.

Ofițerii de legătură pentru securitate

 • Țările UE se asigură că pentru fiecare ICE este desemnat un ofițer de legătură pentru securitate.
 • Ofițerul are rolul de punct de contact între proprietarul/operatorul ICE și autoritatea în cauză a țării UE.

Raportare

 • Țările UE efectuează evaluări ale amenințărilor privind ICE în termen de un an de la desemnarea infrastructurii critice.
 • Țările UE prezintă Comisiei la fiecare doi ani date generale privind tipurile de riscuri, amenințări și puncte vulnerabile.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând de la 12 ianuarie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 12 ianuarie 2011.

CONTEXT

 • Autoritățile naționale sunt în mod predominant responsabile pentru protecția infrastructurii critice. Cu toate acestea, perturbările infrastructurii critice pot fi resimțite dincolo de frontierele naționale. Din acest motiv, este necesară o dimensiune europeană care să contribuie la gestionarea acestor riscuri. În 2007, Consiliul UE a adoptat concluziile privind un program european privind protecția infrastructurilor critice (PEPIC). Acest program vizează îmbunătățirea protecției infrastructurilor critice împotriva tuturor tipurilor de amenințări și riscuri.
 • După o revizuire a Directivei 2008/114/CE, Comisia, în 2013, a stabilit o nouă abordare referitoare la punerea în aplicare a Programului european privind protecția infrastructurii critice. Aceasta vizează dezvoltarea unor instrumente comune și o abordare comună în UE a protecției și a rezilienței infrastructurilor critice, luând mai bine în considerare interdependența dintre infrastructurile critice, industrie și actorii statali.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

* Infrastructură critică: elemente sau sisteme esențiale pentru menținerea funcțiilor sociale vitale, a sănătății, siguranței, securității și bunăstării sociale sau economice a persoanelor. Infrastructura critică europeană (ICE) este o infrastructură critică din țările UE, a cărei perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ asupra a cel puțin două țări din UE (de exemplu, centralele de producție a energiei electrice sau conductele de distribuție a petrolului).

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (JO L 345, 23.12.2008, pp. 75-82)

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – Protecția infrastructurilor critice în lupta împotriva terorismului [COM(2004) 702 final, 20.10.2004]

Cartea verde privind un program european privind protecția infrastructurilor critice [COM(2005) 576 final, 17.11.2005]

Comunicare a Comisiei privind un program european privind protecția infrastructurilor critice [COM(2006) 786 final, 12.12.2006]

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind o nouă abordare a Programului european privind protecția infrastructurilor critice: sporirea siguranței infrastructurilor critice europene [SWD(2013) 318 final, 28.8.2013]

Data ultimei actualizări: 14.11.2016

Top