Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rețeaua Judiciară Europeană - cooperarea în domeniul combaterii infracționalității

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rețeaua Judiciară Europeană - cooperarea în domeniul combaterii infracționalității

Această decizie prevede dispoziții pentru continuarea Rețelei Judiciare Europene, abrogând Acțiunea comună 98/428/JAI prin care a fost constituită.

ACT

Decizia 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind Rețeaua Judiciară Europeană.

SINTEZĂ

Această decizie prevede dispoziții pentru continuarea Rețelei Judiciare Europene, abrogând Acțiunea comună 98/428/JAI prin care a fost constituită.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Această decizie extinde funcțiile Rețelei Judiciare Europene (RJE), stabilește un instrument de telecomunicații (canal de comunicare securizat) și clarifică relația dintre rețea și Eurojust*.

ASPECTE-CHEIE

Compunerea RJE

RJE se compune din unul sau mai multe puncte de contact în fiecare țară a Uniunii Europene (UE). Din delegația fiecărei țări sunt desemnați un corespondent național și un corespondent național tehnic, care abordează noul canal de telecomunicații.

Punctele de contact lucrează în cooperarea judiciară în materie penală și trebuie să aibă competențe lingvistice pentru a putea comunica mai bine cu omologii lor. Orice magistrați de legătură la nivel național deja numiți trebuie legați de RJE. Comisia Europeană (CE) este, de asemenea, reprezentată, iar RJE este administrată de un secretariat.

Atribuții

RJE funcționează pentru a facilita comunicarea între punctele de contact, organizând reuniuni și emițând informații generale.

Punctele de contact facilitează cooperarea judiciară dintre țările UE, în special în cadrul acțiunilor de combatere a formelor grave de criminalitate și permit comunicarea și schimbul de informații adecvate cu punctele de contact și cu autoritățile judiciare din alte țări ale UE.

În plus, punctele de contact promovează și participă la organizarea de sesiuni de formare, conlucrând, după caz, cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară.

Reuniunile plenare ale RJE, la care sunt invitate cel puțin trei puncte de contact din partea fiecărei țări, se desfășoară de cel puțin trei ori pe an și oferă un forum pentru discutarea problemelor de cooperare judiciară, în special în ceea ce privește legislația UE. Discuțiile servesc ca bază pentru posibile legislații și îmbunătățiri ale cooperării internaționale. Corespondenții naționali și tehnici se reunesc ad hoc cel puțin anual.

Secretariat

Secretariatul le oferă punctelor de contact informații actualizate privind sistemele judiciare și procedurale naționale și texte juridice relevante prin intermediul unui site. În plus, secretariatul stabilește un canal de telecomunicații securizat pentru date și cereri de cooperare judiciară.

Secretariatul este finanțat din bugetul Eurojust, o organizație complementară care se bucură de o relație privilegiată cu RJE, bazată pe consultare și pe schimbul de informații.

Responsabilitatea

La fiecare doi ani, RJE prezintă Parlamentului European, Consiliului UE și CE un raport privind activitățile sale și la fiecare patru ani, Consiliul UE efectuează o evaluare a funcționării RJE pe baza unui raport comun întocmit de RJE și de CE.

CONTEXT

Principiul recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare în materie penală este pus în aplicare treptat, cu amplificarea contactului direct între autoritățile judiciare. Ca urmare a acestor schimbări și a extinderii UE în 2004 și în 2007, RJE a devenit tot mai importantă.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Rețelei Judiciare Europene.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Începând cu 24 decembrie 2008.

TERMENI-CHEIE

* Eurojust: unitatea de cooperare judiciară a UE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2008/976/JAI

24.12.2008

-

JO L 348, 24.12.2008, pp. 130-134

ACTE CONEXE

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind crearea unei rețele de cooperare legislativă a ministerelor de justiție din cadrul Uniunii Europene (JO C 326, 20.12.2008, pp. 1-2).

Ultima actualizare: 12.06.2015

Top