Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lupta împotriva crimei organizate: infracțiuni legate de participarea la o organizație criminală

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lupta împotriva crimei organizate: infracțiuni legate de participarea la o organizație criminală

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului privind lupta împotriva crimei organizate

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI-CADRU?

Aceasta incriminează infracțiunile legate de participarea la o organizație criminală.

Decizia urmărește armonizarea legilor țărilor Uniunii Europene (UE) privind incriminarea acestor infracțiuni și stabilește sancțiuni pentru acestea.

Infracțiuni

Există două tipuri de comportament din care țările UE trebuie să recunoască cel puțin unul ca fiind infracțiune:

 • 1.

  participarea activă la activitățile criminale ale unei organizații, în cunoștință de cauză privind scopul sau intenția sa de a comite infracțiuni;

 • 2.

  un acord privind săvârșirea infracțiunilor fără a lua neapărat parte la comiterea acestora.

Pedepsele

Țările UE trebuie să stabilească pedepse corespunzătoare pentru infracțiunile menționate mai sus.

 • Pentru prima opțiune, cerința este cel puțin doi ani de pedeapsă privativă de libertate pentru nivelul maxim al pedepsei.
 • Pentru cea de a doua opțiune, cerința este cel puțin doi ani de pedeapsă privativă de libertate pentru nivelul maxim al pedepsei sau o pedeapsă maximă privativă de libertate echivalentă cu cea a activităților planificate.

Pedepsele pot fi reduse în anumite circumstanțe, precum renunțarea la activitățile infracționale de către infractor sau asistența la identificarea și deferirea altor infractori justiției.

Pe baza deciziei-cadru, țările UE trebuie să introducă norme care vizează tragerea la răspundere a persoanelor juridice (precum companiile) pentru infracțiuni când acestea sunt comise din partea lor de către o persoană care deține o poziție de conducere în cadrul persoanei juridice.

Sancțiunile persoanelor juridice trebuie să fie eficiente, proporționate și disuasive. Acestea trebuie să includă amenzi, dar pot include și următoarele:

 • anularea dreptului la ajutor public;
 • interdicția temporară sau permanentă de exercitare a activităților comerciale și închiderea proprietăților folosite pentru comiterea infracțiunilor;
 • plasarea sub control judiciar;
 • lichidarea judiciară sau lichidarea unei întreprinderi.

Jurisdicția și coordonarea acțiunilor de urmărire penală

Jurisdicția unei țări a UE trebuie să acopere infracțiunile în cazul comiterii, în întregime sau parțial, de către unul dintre cetățenii săi sau din partea unei persoane juridice care își are sediul pe teritoriul acelei țări.

Dacă infracțiunea intră în jurisdicția mai multor țări, acestea trebuie să colaboreze, de exemplu prin Eurojust, pentru a decide care țară a UE va declanșa urmărirea și pentru a centraliza procedurile.

Se va ține cu precădere seama de:

 • locul în care s-a produs infracțiunea;
 • naționalitatea sau locul de reședință al infractorului;
 • țara de origine a victimei și
 • teritoriul pe care a fost descoperit infractorul.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA-CADRU?

Decizia-cadru 2008/841/JAI se aplică de la 11 noiembrie 2008.

CONTEXT

Începând cu anii 1990, UE a luat măsuri pentru a crește eficiența luptei împotriva crimei organizate.

 • 1997: UE adoptă primul său plan de acțiune pentru combaterea crimei organizate;
 • 1998: UE adoptă Acțiunea comună 98/733/JAI privind incriminarea participării la o organizație criminală;
 • 2000: Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite adoptă Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate – primul instrument juridic global pentru combaterea criminalității transnaționale organizate, care a intrat în vigoare în 2003;
 • 2002: UE adoptă Decizia-cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului (definește un „grup terorist” pe baza definiției „organizației criminale” din Acțiunea comună 1998/733/JAI);
 • 2004: Comunicarea Comisiei Europene recunoaște necesitatea îmbunătățirii măsurilor pentru combaterea crimei organizate; prin intermediul Deciziei 2004/579/CE a Consiliului, UE aderă la Convenția ONU;
 • 2008: UE adoptă Decizia-cadru 2008/841/JAI care abrogă și înlocuiește Acțiunea comună 98/733/JAI.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, pp. 42-45)

ACTE CONEXE

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și protocoale aferente

Decizia 2004/579/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (JO L 261, 6.8.2004, p. 69)

Data ultimei actualizări: 19.12.2016

Top