Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

De la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

În 2013, Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) a înlocuit SIS 1+. SIS II este un sistem de informații pe scară largă în domeniul libertății, al securității și al justiției. Acesta conține alerte privind anumite categorii de persoane și de obiecte și este considerat vital pentru menținerea unui nivel ridicat de securitate în spațiul fără controale la frontierele interne (spațiul Schengen).

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1104/2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (A se vedea actul/actele de modificare).

Decizia 2008/839/JAI a Consiliului privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (A se vedea actul/actele de modificare).

Aceste acte legislative (cuprinzând acte de modificare) au expirat.

SINTEZĂ

Inițial, Sistemul de Informații Schengen (SIS) a fost înființat în cadrul interguvernamental al Convenției Schengen. După Tratatul de la Amsterdam, acesta a fost integrat în cadrul Uniunii Europene (UE). Sistemul conținea informații referitoare la persoane care erau suspectate de implicarea în infracțiuni grave sau cărora li se putea refuza dreptul de intrare sau de ședere în UE. De asemenea, sistemul conținea informații cu privire la persoane dispărute, în special copii, precum și informații referitoare la vehicule, arme de foc, bancnote și documente de identitate care ar fi putut fi furate, însușite în mod ilegal sau pierdute.

Schimbările tehnologice rapide și extinderea geografică a UE au impus însă înlocuirea acestui sistem din prima generație.

DE LA SIS 1+ LA SIS II

A fost prevăzută o variantă actualizată a SIS (SIS 1+) pentru a permite extinderea spațiului Schengen la noile țări ale UE. Și această variantă a trebuit perfecționată, sistemul inițial fiind înlocuit cu un sistem actualizat, care oferă funcții suplimentare.

Printre altele, SIS II permite utilizarea elementelor biometrice, noi tipuri de alerte și posibilitatea de a crea legături între alerte diferite (cum ar fi o alertă referitoare la o persoană și la un vehicul).

Conceperea acestui sistem TI ultramodern, unul dintre cele mai mari de acest tip din întreaga lume, a presupus o perioadă mai îndelungată, datorită schimbărilor din mediul legislativ, tehnic și politic și a necesitat etape de testare riguroase în vederea asigurării unui nivel ridicat de performanță și de securitate.

MIGRAREA DE LA UN SISTEM LA ALTUL

Din punct de vedere tehnic, etapele de migrare de la SIS 1+ la SIS II au cuprins:

  • încărcarea datelor din SIS 1+ în SIS II prin intermediul unui sistem de conversie;
  • trecerea aplicațiilor naționale de la SIS 1+ la SIS II;
  • o etapă de monitorizare pentru garantarea fiabilității sistemului, pe parcursul căreia cele două sisteme au coexistat și au fost sincronizate prin intermediul unui sistem de conversie.

Etapa de testare:

Pentru ca SIS II să fie pe deplin funcțional, a fost planificată o serie de teste pentru o etapă pregătitoare îndelungată, anterioară activării acestuia. Cea mai importantă testare, așa-numita testare completă, a vizat toate componentele-cheie ale SIS II. Reușita acestei testări a fost o precondiție atât tehnică, cât și juridică a intrării în vigoare a SIS II.

Toate țările UE care participă la SIS II au încheiat cu succes această etapă de testare în 2013. A fost posibilă astfel migrarea definitivă a sistemului din prima generație la SIS II în 9 aprilie 2013. În data de 9 mai 2013, Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA) a preluat responsabilitatea pentru funcționarea curentă a sistemului central al SIS II.

Puteți găsi informații suplimentare la adresele următoare:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1104/2008

11.11.2008

-

JO L 299, 8.11.2008, p. 1-8

Decizia 2008/839/JAI

11.11.2008

-

JO L 299, 8.11.2008, p. 43-49

Act(e) de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 541/2010

25.6.2010

-

JO L 155, 22.6.2010, p. 19-22

Regulamentul (UE) nr. 1273/2012

30.12.2012

-

JO L 359, 29.12.2012, p. 32-44

Act(e) de modificare a Deciziei 2008/839/JAI

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 542/2010

25.6.2010

-

JO L 155, 22.6.2010, p. 23-26

Regulamentul (UE) nr. 1272/2012

30.12.2012

-

JO L 359, 29.12.2012, p. 21-31

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor (JO L 381, 28.12.2006).

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 381, 28.12.2006).

Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (JO L 205, 7.8.2007).

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Ultimul raport privind progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) ianuarie 2013-mai 2013 [COM(2013) 777 final din 2.12.2013 - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 03.10.2014

Top