Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Consolidarea abordării globale a migraţiei

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Consolidarea abordării globale a migraţiei

Această comunicare, care urmează comunicării „O politică comună de imigrare pentru Europa” prezentate de Comisie la 17 iunie 2008, reprezintă unul dintre primii piloni ai Pactului european privind imigraţia şi azilul, adoptat, de asemenea, în octombrie 2008. Comunicarea invită la intensificarea coordonării şi a sinergiilor între Uniunea Europeană (UE) şi ţările terţe, pentru o mai mare eficienţă şi coerenţă în punerea în practică a abordării globale a migraţiei.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 8 octombrie 2008 – Consolidarea abordării globale a migraţiei: Coordonare, coerenţă şi sinergii sporite [COM(2008) 611 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Această comunicare furnizează un raport al punerii în aplicare a abordării globale a migraţiei şi prezintă posibilităţile viitoare ale acesteia, sugerând îmbunătăţiri în ceea ce priveşte coordonarea, coerenţa şi sinergia. Accentul se pune atât pe dezvoltarea tematică, cât şi pe aspectele geografice ale abordării globale.

Migraţia economică legală

Colaborarea cu ţările terţe ar trebui extinsă pentru a răspunde nevoilor de forţă de muncă ale Uniunii Europene (UE). Prin urmare, migranţii potenţiali ar trebui informaţi cu privire la normele şi procedurile de obţinere a accesului legal în UE şi cu privire la riscurile pe care le presupune imigraţia ilegală. În acest scop, se va crea un portal de migraţie şi vor fi organizate campanii de informare specifice. Este esenţial, de asemenea, să se flexibilizeze accesul lucrătorilor migranţi în UE şi să se faciliteze mobilitatea în scopuri de cercetare sau de afaceri. În acest sens, Comisia îşi propune să dezvolte:

 • prima generaţie de parteneriate pentru mobilitate care să fie utilizate în activităţile de cooperare strategică;
 • centre care oferă servicii de informare şi gestionare în domeniul migraţiei;
 • instrumente pentru o mai bună corespondenţă între cererea şi oferta de locuri de muncă;
 • schimburi de bune practici între părţile interesate;
 • măsuri legale şi operaţionale care să încurajeze migraţia circulară;
 • centre comune care să prelucreze cererile de viză.

Combaterea imigraţiei ilegale

Pentru a reduce imigraţia ilegală, UE oferă sprijin ţărilor terţe în ceea ce priveşte gestionarea frontierelor. Consiliul a solicitat Comisiei să ia în considerare extinderea rolului FRONTEX în acest context. Se oferă, de asemenea, sprijin pentru combaterea contrabandei şi traficului de persoane, în special prin intermediul instrumentelor internaţionale, al planurilor de acţiune naţionale împotriva traficului şi al unor acte legislative revizuite. Comisia a intensificat totodată dialogul şi cooperarea cu ţările partenere în ceea ce priveşte aceste chestiuni. Astfel, Comisia intenţionează să sprijine:

 • colectarea informaţiilor privind modificarea rutelor de migraţie către UE;
 • dezvoltarea gestionării migraţiei în ţările terţe-cheie;
 • adoptarea şi punerea în aplicare în ţările terţe a unor strategii naţionale de gestionare integrată a frontierelor;
 • instituirea unei infrastructuri de supraveghere a frontierelor în cadrul Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) printr-o cooperare mai strânsă cu ţările terţe;
 • punerea în aplicare a Planului de acţiune de la Ouagadougou, precum şi elaborarea unor strategii anti-trafic la nivelul organizaţiilor regionale.

Migraţie şi dezvoltare

Acţiunile legate de migraţie şi dezvoltare trebuie îmbunătăţite şi intensificate. În acest scop, ar trebui aplicate principiile Consensului european privind dezvoltarea, în special pentru a aborda cauzele profunde ale migraţiei. Este, de asemenea, esenţial ca politicile în materie de migraţie să fie integrate în alte domenii politice relevante. Prin urmare, Comisia intenţionează să îmbunătăţească:

 • sistemele de transfer de fonduri;
 • participarea grupurilor de migranţi şi a organizaţiilor din diaspora la procesul decizional al UE;
 • coerenţa politicilor în favoarea dezvoltării (CPD), în special în ceea ce priveşte exodul de creiere;
 • calitatea şi accesul educaţiei şi formării profesionale, precum şi oportunităţile şi condiţiile de angajare în zonele cu emigraţie importantă;
 • aplicarea Consensului european privind dezvoltarea la chestiunile legate de ocuparea forţei de muncă, guvernanţă şi evoluţii demografice;
 • studierea raportului dintre schimbările climatice şi migraţie, precum şi a efectelor prezente şi viitoare ale acestora.

Rute de migraţie

În ceea ce priveşte rutele sudice de migraţie, este necesară mai multă coerenţă, atât pe plan politic, cât şi la nivelul punerii în aplicare. În acest scop, Comisia intenţionează să promoveze cooperarea intra-africană şi elaborarea unor cadre politice africane în materie de migraţie. La nivel european, Comisia îşi propune să gestioneze cooperarea UE-Africa prin intermediul echipei UE de punere în aplicare a parteneriatului privind migraţia, mobilitatea şi ocuparea forţei de muncă.

Dimensiunea „migraţie şi dezvoltare” ar trebui, de asemenea, extinsă la cooperarea dintre UE şi regiunile cu care aceasta se învecinează la Est şi Sud-Est. Ar trebui luate în considerare chestiuni ca migraţia forţei de muncă, transferul de fonduri, întoarcerea şi reintegrarea migranţilor, precum şi reţelele din diaspora.

Alte regiuni, cum ar fi Caucazul de Sud, Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia, America Latină şi Caraibe, au, de asemenea, un impact asupra politicii UE în materie de migraţie, atât cea clandestină, cât şi cea legală din motive economice. Prin urmare, în privinţa acestor regiuni ar trebui adoptată o abordare diferenţiată, atât bilaterală, cât şi multilaterală, pentru a consolida dialogul şi cooperarea.

O mai bună guvernanţă

Abordarea globală trebuie să furnizeze un cadru practic pentru o mai bună gestionare a migraţiei. Prin urmare, este necesară îmbunătăţirea coerenţei şi a eficienţei acesteia. Este totodată nevoie de o mai bună coordonare la nivel european, regional şi local, precum şi cu ţările terţe. Schimbul de informaţii privind obiectivele politice ale UE în legătură cu migraţia trebuie să fie inclus în dialogul şi cooperarea cu ţările terţe. În plus, UE şi statele membre ar trebui să confere o mai mare vizibilitate profilului lor politic şi să promoveze abordarea globală în diferitele cadre de cooperare.

În fine, eficienţa abordării globale este strâns legată de finanţarea de care beneficiază aceasta. Prin urmare, instrumentele europene de finanţare, precum şi cele de la nivelul statelor membre şi de la alte surse externe trebuie revizuite şi utilizate mai eficient.

Ultima actualizare: 07.11.2008

Top