Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Condamnările în alte țări contează în cadrul unui nou proces penal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Condamnările în alte țări contează în cadrul unui nou proces penal

O țară a UE ar trebui să acorde condamnărilor pronunțate în alte țări ale UE un grad de importanță echivalent cu cel acordat condamnărilor pronunțate de propriile instanțe.

ACT

Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII-CADRU?

Această decizie-cadru stabilește criteriile în funcție de care condamnările anterioare pronunțate într-o țară a UE sunt luate în considerare în cursul unui proces penal într-o altă țară a UE inițiat împotriva aceleiași persoane, dar pentru fapte diferite.

ASPECTE-CHEIE

În cadrul unui nou proces penal, țările UE trebuie să se asigure că condamnările anterioare pronunțate într-o altă țară a UE sunt luate în considerare în aceleași condiții ca și condamnările anterioare la nivel național.

Aceste condamnări anterioare trebuie să fie luate în considerare în etapa care precedă procesul penal, în timpul procesului penal, precum și la momentul executării condamnării. Acestea trebuie să fie luate în considerare, în mod corespunzător, în special în ceea ce privește normele procedurale aplicabile privind:

  • arestul preventiv;
  • definiția infracțiunii;
  • tipul și gravitatea sentinței;
  • normele privind executarea hotărârii.

În cazul în care condamnările anterioare sunt luate în considerare de țara UE care desfășoară noul proces, aceasta trebuie să nu aibă efectul de a influența, de a revoca sau de a revizui condamnările anterioare.

Efectul deciziei-cadru poate fi limitat în cazul în care infracțiunea pentru care se desfășoară noul proces a fost săvârșită înainte de pronunțarea sau executarea în întregime a condamnării anterioare. Țările UE nu au obligația de a aplica normele lor de drept intern la impunerea sentințelor atunci când aplicarea acestor norme la condamnările din alte țări ar limita capacitatea judecătorului de a dispune o hotărâre în noul proces. Cu toate acestea, instanțele de judecată trebuie să se asigure că iau în considerare astfel de condamnări anterioare pentru alte scopuri.

Un raport din 2014 cu privire la punerea în aplicare a deciziei-cadru a remarcat valoarea adăugată a acesteia pentru promovarea încrederii în dreptul penal și în deciziile judiciare în spațiul european de justiție. Cu toate acestea, raportul a constatat diferențe de conformitate considerabile între țările UE care au pus directiva în aplicare. 13 din 22 de țări ale UE au fost considerate a avea dispoziții de punere în aplicare satisfăcătoare.

La 1 decembrie 2014, Regatul Unit a notificat Comisia că intenționează să participe la decizia-cadru. Această intenție a fost confirmată prin Decizia Comisiei 2014/858/UE.

CONTEXT

Un sistem computerizat, Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), a fost instituit în 2012 prin Decizia 2009/316/JAI a Consiliului. Sistemul le permite țărilor UE să facă schimb rapid și ușor de informații cu privire la condamnările penale. ECRIS asigură funcționarea practică a acestei decizii-cadru.

Pentru informații suplimentare, consultați Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2008/675/JAI a Consiliului

15.8.2008

15.8.2010

JO L 220, 15.8.2008, pp. 32-34

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la punerea în aplicare de către statele membre a Deciziei-cadru 2008/675/JAI din 24 iulie 2008 privind luarea în considerare a condamnărilor în statele membre ale Uniunii Europene în cadrul unui nou proces penal [COM(2014) 312 final din 2.6.2014]

2014/858/UE: Decizia Comisiei din 1 decembrie 2014 privind notificarea de către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intenției sale de a participa la actele Uniunii în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și care nu fac parte din acquis-ul Schengen (JO L 345, 1.12.2014, pp. 6-9)

Data ultimei actualizări: 10.06.2015

Top