Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ITER: acordul Euratom/Japonia în domeniul fuziunii nucleare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

ITER: acordul Euratom/Japonia în domeniul fuziunii nucleare

În completare la ITER, proiectul de anvergură internaţională dedicat domeniului energiei de fuziune, Uniunea Europeană (UE) şi Japonia au încheiat un acord privind o „abordare lărgită” în acest domeniu. Acesta va servi ca bază pentru diverse activităţi de cercetare şi de dezvoltare, în special în domeniul elaborării de noi materiale şi scenarii de exploatare, în vederea mai ales a construcţiei în viitor a unei centrale de demonstraţie (DEMO).

ACT

Decizia 2007/614/Euratom a Consiliului din 30 ianuarie 2007 privind încheierea, de către Comisie, a Acordului dintre Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Guvernul Japoniei privind implementarea în comun a activităţilor din programul extins de colaborare în domeniul cercetării asupra energiei de fuziune.

SINTEZĂ

Prezentul acord urmăreşte stabilirea unui cadrul pentru realizarea unei „abordări lărgite” în materie de energie de fuziune între Uniunea Europeană (UE) şi Japonia, în continuarea proiectului ITER.

Acordul, prevăzut pe o perioadă de zece ani, este deschis şi altor părţi care fac parte din ITER.

Activităţi

Activităţile din cadrul „abordării lărgite” acoperă trei proiecte de cercetare dezvoltate în Japonia:

 • proiectul care vine în completarea conceperii Centrului Internaţional de Iradiere a Materialelor de Fuziune (IFMIF/EVEDA), care permite efectuarea de teste şi calificarea unor materiale avansate într-un mediu comparabil cu cel dintr-o centrală de fuziune;
 • programul „satelitului” Tokamak, destinat elaborării de scenarii de exploatare din perspectiva proiectelor ITER şi DEMO (DE) (EN) (FR);
 • proiectul privitor la Centrul Internaţional de Cercetare în Domeniul Energiei de Fuziune, organism însărcinat cu coordonarea activităţilor de concepere şi de R&D al DEMO, de simulare la scară largă a plasmelor de fuziune prin supercalculatoare şi de experimentare la distanţă pentru facilitarea unei participări masive a oamenilor de ştiinţă la experimentele efectuate în cadrul ITER.

Structura

Organismele care servesc drept structură de bază pentru activităţile din cadrul „abordării lărgite” sunt:

 • comitetul director;
 • secretariatul;
 • comitetul (comitetele) de proiect;
 • şeful (şefii) de proiect şi echipa (echipele) din cadrul proiectului;
 • agenţiile de punere în aplicare.

Instrumente de punere în aplicare

Prezentat pentru aprobare comitetului director, înainte de data limită de 31 martie a fiecărui an, de către fiecare şef de proiect, după consultarea comitetului de proiect, planul proiectului include:

 • o descriere a ansamblului de activităţi planificate;
 • un calendar detaliat al principalelor etape ale punerii în aplicare;
 • o descriere pe larg a contribuţiilor realizate şi care urmează să fie realizate.

După consultarea comitetului de proiect, fiecare şef de proiect supune spre aprobare comitetului director (înainte de data limită de 31 octombrie a fiecărui an) un program de lucru, care va fi aplicat în anul următor, incluzând:

 • punctele principale ale planului proiectului corespunzător;
 • un descriptiv programatic al activităţilor care urmează să fie realizate (obiectivele, planificarea, cheltuielile curente, contribuţiile aşteptate din partea fiecărei părţi etc.).

Fiecare şef de proiect supune spre aprobare comitetului director (înainte de data limită de 31 martie a fiecărui an) un raport anual, document care este apoi transmis părţilor şi agenţiilor însărcinate cu punerea în aplicare.

În final, fiecare parte are dreptul de a realiza un audit financiar oricând pe parcursul derulării prezentului acord şi în maxim 5 ani după încheierea derulării acestuia.

Resurse

Resursele pentru punerea în aplicare a activităţilor din cadrul „abordării lărgite” pot fi:

 • contribuţii în natură;
 • componente, echipamente şi materiale specifice, precum şi bunuri şi servicii;
 • experţii puşi la dispoziţie de echipele de proiect;
 • personalul pus la dispoziţie de diverse organe de funcţionare;
 • contribuţii de natură financiară.

Contribuţia europeană, adusă mai ales sub forma contribuţiilor în natură, se ridică la aproximativ 340 de milioane de euro.

Referinţe

Act

Data de intrare în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia (Euratom) nr. 2007/614

30.1.2007

-

JO L 246 din 21.9.2007

Ultima actualizare: 20.05.2008

Top