Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ARTEMIS

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

ARTEMIS

Sistemele informatice integrate, deşi invizibile, contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea vieţii noastre cotidiene. Mai mult, acestea permit dezvoltarea unor aplicaţii industriale de ultimă generaţie cu efecte benefice asupra economiei europene. Pentru a promova economiile de scară, a reduce costurile şi a stimula comercializarea produselor bazate pe aceste tehnologii, Uniunea Europeană (UE) a lansat un parteneriat public-privat în domeniul cercetării referitoare la sistemele informatice integrate, sub forma unei iniţiative tehnologice comune implementate de întreprinderea comună ARTEMIS.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 74/2008 al Consiliului 20 decembrie 2007 de înfiinţare a „întreprinderii comune ARTEMIS” în scopul punerii în aplicare a unei iniţiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate.

SINTEZĂ

De la telefoanele mobile la cardurile bancare şi până la automobile sau avioane, dispozitivele informatice integrate au devenit o parte inerentă a vieţii noastre cotidiene.

Ele reprezintă, de asemenea, o parte din ce în ce mai importantă din valoarea produselor finite în numeroase sectoare-cheie ale industriei.

Potrivit statisticilor recente, aceste tehnologii constituie o piaţă reală de creştere:

 • 98 % dintre calculatoare sunt integrate în alte dispozitive;
 • în 2007, au fost vândute peste 4 miliarde de sisteme integrate;
 • piaţa mondială reprezintă 60 de miliarde de euro şi înregistrează o creştere anuală continuă de 14 %;
 • s-a estimat că, până în 2010, vor fi în circulaţie peste 16 miliarde de calculatoare integrate (peste 40 de miliarde în 2020).

Uniunea Europeană (UE) are în vizor această piaţă, prin lansarea unei noi întreprinderi comune denumite ARTEMIS.

Întreprinderea comună ARTEMIS pune în aplicare iniţiativa tehnologică comună (ITC) privind sistemele informatice integrate.

Acest parteneriat public-privat vizează, în esenţă, să sprijine cofinanţarea iniţiativelor de cercetare la nivel european, precum şi să îmbunătăţească cooperarea între diferiţii actori ai sectorului.

Cu sediul la Bruxelles, întreprinderea comună ARTEMIS este un organism comunitar cu personalitate juridică. Întreprinderea a fost creată pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2017. Membrii fondatori ai întreprinderii comune ARTEMIS sunt Comunitatea (reprezentată de Comisie), Belgia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Italia, Ungaria, Ţările de Jos, Austria, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit şi ARTEMISIA, o asociaţie care reprezintă societăţi şi alte organizaţii de cercetare şi dezvoltare (C&D) active în domeniul sistemelor informatice integrate. Întreprinderea comună ARTEMIS este de altfel deschisă aderării unor noi membri.

Obiective

ARTEMIS contribuie la punerea în aplicare a programului specific „Cooperare” din Al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică (Al 7-lea PCCD).

ARTEMIS îşi propune în principal:

 • să definească şi să pună în aplicare o „agendă de cercetare” în vederea dezvoltării de tehnologii-cheie pentru sistemele informatice integrate;
 • să sprijine financiar diferitele activităţi de C&D;
 • să promoveze un parteneriat public-privat menit să favorizeze convergenţa eforturilor comunitare şi naţionale (publice şi private), investiţiile şi colaborarea între diversele sectoare implicate;
 • să îmbunătăţească coordonarea eforturilor în materie de C&D în domeniul sistemelor informatice integrate;
 • să încurajeze implicarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor).

Funcţionare

Organele întreprinderii comune sunt:

 • Consiliul de conducere, format din reprezentanţi ai membrilor întreprinderii comune ARTEMIS şi preşedintele Comitetului pentru industrie şi cercetare. Acesta asigură funcţionarea întreprinderii şi supervizează punerea în aplicare a activităţilor sale;
 • directorul executiv: numit de Consiliul de conducere pe o perioadă de trei ani, directorul executiv este principalul responsabil cu gestionarea zilnică a ARTEMIS şi este reprezentantul legal al acesteia;
 • Consiliul autorităţilor publice: este format din autorităţile publice ale întreprinderii comune ARTEMIS, care îşi desemnează reprezentanţii şi un delegat şef. Printre sarcinile sale se numără aprobarea domeniului cererilor de propuneri şi iniţierea acestora, precum şi deciziile cu privire la selecţia şi finanţarea propunerilor selectate;
 • Comitetul pentru industrie şi cercetare, format din cel mult 25 de membri, desemnaţi de asociaţia ARTEMISIA. Acesta elaborează, printre altele, planul strategic multianual şi propuneri cu privire la strategia întreprinderii comune.

Resursele întreprinderii comune ARTEMIS provin din contribuţii ale membrilor şi ale Comunităţii, precum şi din veniturile generate de însăşi ARTEMIS. Orice entitate juridică nemembră poate aduce o contribuţie în natură sau în numerar la resursele ARTEMIS.

Costurile ARTEMIS reprezintă:

 • cheltuieli de funcţionare suportate de membrii săi. ARTEMISIA contribuie, de asemenea, cu maximum 20 de milioane EUR sau maximum 1 % din costul total al tuturor proiectelor. Contribuţia Comunităţii nu poate depăşi 10 milioane EUR. Statele membre ale ARTEMIS aduc o contribuţie în natură;
 • activităţi de C&D. Comunitatea aduce o contribuţie maximă de 410 milioane EUR. Contribuţiile financiare ale statelor membre ale ARTEMIS, reprezentând cel puţin de 1,8 ori valoarea contribuţiei financiare a Comunităţii, nu trec prin întreprinderea comună, ci sunt plătite direct organizaţiilor de cercetare şi de dezvoltare care iau parte la proiecte. De asemenea, aceste organizaţii aduc contribuţii în natură la proiectele a căror valoare totală pe perioada existenţei întreprinderii este mai mare sau egală cu contribuţia autorităţilor publice.

Activităţile de C&D se derulează în baza proiectelor lansate în urma cererilor de propuneri deschise şi competitive. Proiectele sunt susţinute prin contribuţiile financiare ale Comunităţii şi ale statelor membre participante la ARTEMIS, precum şi prin contribuţii în natură ale organizaţiilor de cercetare şi dezvoltare care participă la proiectele din cadrul întreprinderii comune.

Fiind o iniţiativă comunitară, întreprinderii comune, inclusiv personalului acesteia, i se aplică legislaţia comunitară. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este competentă să se pronunţe cu privire la orice litigiu între membri şi la orice acţiuni formulate împotriva întreprinderii comune ARTEMIS. Comisia şi Curtea de Conturi efectuează controale în rândul beneficiarilor fondurilor întreprinderii comune.

Context

Strategia de la Lisabona pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă a pus accentul pe investiţiile în domeniul cunoaşterii şi inovării. În acest sens, ITC, care sunt parteneriate public-privat puse în aplicare de întreprinderile comune, au fost iniţiate în cadrul celui de Al 7-lea PCCD. Aceste ITC sunt rezultatul activităţii platformelor tehnologice europene instituite în cadrul celui de Al 6-lea PCCD.

Odată cu iniţiativa „ARTEMIS”, s-au avut în vedere alte cinci ITC, în domeniul nanoelectronicii (ENIAC), al medicamentelor inovatoare (IMI), al aeronauticii şi transportului aerian (CLEAN SKY), al hidrogenului şi pilelor de combustie (FUEL CELL (EN)) şi al monitorizării globale pentru mediu şi securitate (GMES).

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 74/2008

7.2.2008

-

JO L 30 din 4.2.2008

See also

 • Pentru informaţii suplimentare, a se consulta site-ul Serviciului comunitar de informare în domeniul cercetării şi dezvoltării - CORDIS (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 03.06.2008

Top