Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Întreprinderea comună IMI

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Întreprinderea comună IMI

Uniunea Europeană (UE) lansează o iniţiativă tehnologică comună (ITC) în domeniul farmaceutic. În 2008, iniţiativa europeană a condus la crearea unei întreprinderi comune (denumită în continuare „întreprinderea comună IMI”) pentru o perioadă care să se încheie la 31 decembrie 2017. Această întreprindere trebuie să faciliteze investiţiile private, transferul de cunoştinţe şi implicarea întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniul cercetării pentru elaborarea unor medicamente inovatoare mai eficace şi mai sigure.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 73/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind înfiinţarea întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a iniţiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare.

SINTEZĂ

Întreprinderea comună IMI pune în aplicare iniţiativa tehnologică comună (ITC) privind medicamentele inovatoare în perspectiva dezvoltării unui sector farmaceutic competitiv bazat pe inovare. Acest parteneriat public-privat vizează sprijinirea investiţiilor în acest domeniu.

Întreprinderea comună IMI reprezintă un organ comunitar cu personalitate juridică, al cărui sediu se află la Bruxelles. Această întreprindere a fost creată pentru o perioadă care să se încheie la 31 decembrie 2017. Membrii fondatori ai acesteia sunt Comisia Europeană şi Federaţia Europeană a Industriei şi a Asociaţiilor Farmaceutice (EFPIA).

Orice entitate juridică care sprijină direct sau indirect cercetarea şi dezvoltarea într-un stat membru sau într-o ţară asociată în cadrul celui de-al şaptelea program-cadru (al 7-lea PC) poate deveni membră a întreprinderii comune IMI.

Obiective

Obiectivul întreprinderii comune este îmbunătăţirea eficacităţii procesului de dezvoltare a produselor medicamentoase, în scopul de a asigura producerea de către sectorul farmaceutic a unor medicamente inovatoare mai eficace şi mai sigure. În acest sens, obiectivele întreprinderii comune sunt punerea în aplicare a celui de-al şaptelea PC şi sprijinirea cercetării şi dezvoltării farmaceutice în statele membre şi în ţările asociate în cadrul celui de-al şaptelea PC. Sunt încurajate participarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) şi cooperarea dintre sectorul privat şi mediul universitar.

În plus, întreprinderea comună intenţionează să asigure complementaritatea cu alte activităţi din cadrul celui de-al şaptelea program-cadru şi să constituie un parteneriat public-privat care să permită sporirea investiţiilor în materie de cercetare şi să consolideze colaborarea între sectorul public şi cel privat.

Proiecte şi activităţi

Întreprinderea comună IMI sprijină activităţile de cercetare prospective, pe baza proiectelor selecţionate în urma unor cereri de propuneri deschise şi competitive, după evaluări independente şi încheierea unor acorduri de grant şi a unor acorduri de proiecte.

Societăţile de cercetare farmaceutică participante care sunt membre ale EFPIA nu pot beneficia de sprijin financiar din partea întreprinderii comune IMI, pentru nicio activitate.

Funcţionare

Organele întreprinderii comune IMI sunt:

  • consiliul de conducere este alcătuit din reprezentanţii fiecăruia dintre membrii întreprinderii comune. Acesta trebuie, între altele, să asigure funcţionarea întreprinderii comune IMI şi să supravegheze punerea în aplicare a activităţilor acesteia. Consiliul se întruneşte de cel puţin două ori pe an;
  • directorul executiv reprezintă întreprinderea comună IMI din punct de vedere legal. Acesta este, de asemenea, principalul responsabil cu gestionarea cotidiană a întreprinderii în conformitate cu deciziile consiliului de conducere;
  • comitetul ştiinţific este organul consultativ al consiliului de conducere şi are ca sarcini, între altele, să acorde consultanţă cu privire la priorităţile ştiinţifice pentru propunerea de plan anual de aplicare.

Întreprinderea comună IMI este asistată de două organe consultative externe:

  • grupul de reprezentanţi ai statelor IMI este compus din reprezentanţii fiecărui stat membru şi ai fiecărei ţări asociate în cadrul programului-cadru. Acesta acordă consultanţă cu privire la priorităţile ştiinţifice anuale. De asemenea, acesta informează întreprinderea comună cu privire la activităţile relevante care se desfăşoară la nivel naţional;
  • forumul părţilor interesate este convocat cel puţin o dată pe an de către directorul executiv. Forumul este informat cu privire la activităţile întreprinderii comune IMI şi formulează observaţii.

Resursele financiare ale întreprinderii comune includ contribuţiile financiare ale membrilor, veniturile generate de întreprinderea comună IMI şi toate celelalte venituri, resurse şi contribuţii financiare.

Activităţile de cercetare sunt finanţate prin contribuţii nemonetare, de către societăţile farmaceutice de cercetare care sunt membre ale EFPIA, prin contribuţiile membrilor şi o contribuţie financiară a Comunităţii din cel de-al şaptelea PC. Acest angajament financiar din partea Comunităţii este de maximum 1 000 de milioane EUR.

Context

În cadrul celui de-al şaptelea PC al Comunităţii, UE prevede stabilirea unor parteneriate pe termen lung între sectorul public şi cel privat sub forma unor întreprinderi tehnologice comune. Aceste ITC sunt rezultatul activităţii platformelor tehnologice europene, instituite în cadrul celui de-al şaselea PC şi sunt puse în aplicare prin întreprinderi comune.

Cu iniţiativa IMI, sunt prevăzute alte cinci ITC în sectoarele sistemelor informatice integrate (ARTEMIS), al nanotehnologiilor (ENIAC), al aeronauticii şi al transportului aerian (Clean Sky), al hidrogenului şi al pilelor de combustie (FUEL CELL) şi al monitorizării globale pentru mediu şi securitate (GMES).

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 73/2008

7.2.2008 - 31.12.2017

-

JO L 30 din 4.2.2008

See also

  • Site-ul Comisiei Europene, iniţiativa tehnologică comună privind medicamentele inovatoare (EN)

Ultima actualizare: 05.09.2011

Top