Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regiunile, actori în schimbarea economică

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Regiunile, actori în schimbarea economică

Această comunicare prezintă iniţiativa „Regiunile, actori în schimbarea economică”, ce are drept obiectiv contribuţia la consolidarea legăturii dintre convergenţa economică regională şi modernizarea economică. Dispunând de un buget total de ordinul a 375 de milioane de euro, iniţiativa permite reţelelor de voluntari ale statelor membre, regiunilor şi oraşelor să experimenteze cele mai bune practici susceptibile a susţine modernizarea economică şi îmbunătăţirea competitivităţii. Datorită legăturii dintre dezvoltarea tematică şi programele politicii de coeziune, proiectele experimentate sunt difuzate rapid în statele membre.

ACT

Comunicarea Comisiei din 8 noiembrie 2006. „Regiunile, actori în schimbarea economică” [COM(2006) 675 - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Provocarea de a crea creştere şi locuri de muncă mai numeroase şi de mai bună calitate urmează să fie relevată de către Comisie, pe baza parteneriatului pentru creştere şi ocupare a forţei de muncă. Acest parteneriat s-a tradus în reformă prin intermediul programului comunitar de la Lisabona şi al programelor naţionale de reformă (PNR).

Orientările strategice comunitare 2007-2013 în materie de coeziune şi orientările pentru investiţiile destinate dezvoltării urbane vizează contribuţia la parteneriatul pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă, definind domeniile de intervenţie care trebuie privilegiate în programele politicii de coeziune 2007-2013.

Programele politicii de coeziune 2007-2013 beneficiază de un sprijin comunitar de 350 de miliarde de euro şi captează 150 de miliarde de euro din investiţiile finanţate de surse naţionale publice. Aceste investiţii trebuie să contribuie la atingerea reperului modernizării economice şi la îmbunătăţirea competitivităţii în contextul parteneriatului pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă. Astfel, se stabileşte un raport între convergenţa economică regională şi modernizarea economică.

Iniţiativa „Regiunile, actori în schimbarea economică”

Prin prisma obiectivului „Cooperare teritorială europeană” şi în cadrul programului de dezvoltare urbană, prezenta comunicare expune iniţiativa „Regiunile, actori în schimbarea economică”. Aceasta din urmă are drept obiectiv experimentarea celor mai bune practici care contribuie la consolidarea legăturii dintre convergenţa economică regională şi modernizarea economică.

Dispunând de un buget total de ordinul a 375 de milioane de euro, iniţiativa permite reţelelor de voluntari ale statelor membre, regiunilor şi oraşelor să experimenteze cele mai bune practici susceptibile a susţine modernizarea economică şi îmbunătăţirea competitivităţii.

Comisia propune reţelelor de voluntari teme asociate cu modernizarea economică şi Strategia de la Lisabona revizuită. Astfel, reţelele doritoare au posibilitatea de a lucra şi coopera mai strâns cu Comisia pe aceste teme.

Reţelele care participă la iniţiativă aleg temele de dezvoltare care le interesează şi le exploatează în cadrul reţelelor comune cofinanţate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Datorită legăturii dintre dezvoltarea tematică şi programele politicii de coeziune, proiectele experimentate sunt difuzate rapid în statele membre.

Secţiune accelerată

În cadrul iniţiativei „Regiunile, actori în schimbarea economică”, este prevăzută o secţiune accelerată. Pe marginea temelor selecţionate şi promovate de Comisie (în legătură cu modernizarea economică şi Strategia de la Lisabona revizuită), se creează reţele de voluntari. Astfel, secţiunea accelerată oferă Comisiei dreptul de iniţiativă şi permite acesteia să joace un rol important în răspândirea rapidă a ideilor de experimentare alese de reţele la nivelul programelor cofinanţate prin FEDR.

Comunicare

Pentru a asigura o răspândire rapidă a ideilor, rezultatelor şi celor mai bune practici, este importantă implementarea unei comunicări eficiente cu privire la iniţiativa „Regiunile, actori în schimbarea economică”. Este vorba, de exemplu, de organizarea unei conferinţe anuale privind regiunile-actori în schimbarea economică, lansarea unui nou site web şi crearea de premii anuale pentru inovaţie.

ACTE CONEXE

Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune [Jurnalul Oficial L 291 din 21.10.2006].

Comunicarea Comisiei din 5 iulie 2005, O politică de coeziune pentru susţinerea creşterii şi ocupării forţei de muncă - Orientări strategice comunitare 2007-2013 [COM(2005) 299 - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 15.01.2007

Top