Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Politica de coeziune – dialogul cu autoritățile regionale și locale

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Politica de coeziune – dialogul cu autoritățile regionale și locale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2003) 811 final] – dialogul cu asociațiile autorităților regionale și locale privind formularea politicii UE

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI COMUNICĂRI?

  • Comunicarea vizează formalizarea unui dialog sistematic* între Comisia Europeană și autoritățile locale și regionale privind pregătirea noilor politici ale UE.
  • Acest dialog subliniază importanța și statutul autorităților locale și regionale în UE.

ASPECTE-CHEIE

Această comunicare:

Evoluția ulterioară

  • În 2012, CoR și Comisia Europeană au semnat un acord de cooperare reînnoit (protocol) care a promovat un dialog teritorial prin intermediul Comitetului Regiunilor cu autoritățile locale și regionale, ca modalitate de a le implica în continuare în procesul de elaborare a politicilor UE.
  • Protocolul recunoaște avantajul rețelelor și al platformelor CoR ca punct de acces la autoritățile locale și regionale. Acestea permit Comisiei să își extindă analiza aspectelor locale și regionale din cadrul evaluărilor de impact, acolo unde este necesar.
  • În 2015, Comisia a publicat agenda pentru o mai bună legiferare*. Aceasta stă la baza abordării Comisiei referitoare la o consultare deschisă, transparentă și mai bună privind legislația nouă și existentă prin grupuri de experți, platforma REFIT* și comitetul de analiză a reglementării care supraveghează evaluările de impact. CoR este reprezentat acum în cadrul platformei REFIT.

CONTEXT

* TERMENI-CHEIE

Dialog sistematic: un proces pentru a asigura că implicarea autorităților locale și regionale poate fi asigurată de-a lungul procesului de elaborare a politicilor.

O mai bună legiferare: asigurarea faptului că măsurile sunt bazate pe dovezi, sunt bine concepute și oferă beneficii concrete și durabile cetățenilor, întreprinderilor și societății.

Platforma REFIT: o inițiativă a Comisiei pentru simplificarea legislației UE și reducerea costurilor de reglementare, ducând la un set de norme clare, stabile și previzibile, care să sprijine creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei — Dialogul cu asociațiile autorităților regionale și locale privind formularea politicii Uniunii Europene [COM(2003) 811 final, 19.12.2003]

ACTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, pp. 1-7)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O mai bună legiferare pentru rezultate mai bune – O agendă a UE [COM(2015) 215 final, 19.5.2015]

Data ultimei actualizări: 25.10.2016

Top