Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prioritățile operaționale ale Băncii Europene de Investiții

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prioritățile operaționale ale Băncii Europene de Investiții

 

SINTEZĂ

În calitate de bancă a Uniunii Europene (UE), Banca Europeană de Investiții (BEI) furnizează finanțare și know-how pentru proiecte viabile și durabile din Europa și din afara acesteia. Deținută de cele 28 de țări ale UE, proiectele pe care le susține aceasta contribuie la promovarea obiectivelor politicilor UE. Prioritățile viitoare ale Băncii se reflectă în Planul operațional al Băncii pentru perioada 2015-2017.

CARE ESTE ROLUL PLANULUI OPERAȚIONAL PENTRU PERIOADA 2015-2017?

Aprobat în aprilie 2015, planul operațional prezintă în detaliu modul în care BEI intenționează să își utilizeze resursele pentru a finanța proiecte, inclusiv sprijinul oferit prin Planul de investiții pentru Europa, care se preconizează a fi subscris printr-o garanție suplimentară din bugetul UE.

ASPECTE-CHEIE

Investiții pentru restabilirea competitivității UE

BEI se situează în continuare pe o poziție adecvată pentru a sprijini creșterea investițiilor, a consolida coeziunea economică și socială, a susține ocuparea forței de muncă și a îndeplini un rol vital în restabilirea competitivității UE.

Banca răspunde în continuare foarte prompt la evoluția mediului economic și își demonstrează rolul de „bancă a UE”. Acest aspect a fost evidențiat prin aprobarea, în 2012, a majorării capitalului cu 10 miliarde EUR. În acest fel a devenit posibilă acordarea unor finanțări suplimentare de aproximativ 180 miliarde EUR în perioada 2013-2015 pentru proiecte de investiții viabile în întreaga UE, cu accent pe proiecte care vizează creșterea economică durabilă pe termen lung și crearea de locuri de muncă. BEI este pe cale să atingă și chiar să depășească aceste obiective și intenționează să își continue rolul catalizator important pentru soluționarea provocărilor actuale cu care se confruntă UE în ceea ce privește investițiile și competitivitatea.

BEI intenționează să mențină volume de credite semnificative în perioada 2015-2017, inclusiv o contribuție anticiclică semnificativă în sprijinul activităților de investiții din UE.

În afara UE, banca își va menține angajamentul ferm de a susține politica UE și va continua să promoveze creșterea bazată pe sectorul privat, atât prin sprijinirea accesului IMM-urilor la finanțare și a infrastructurilor economice și sociale indispensabile, cât și prin furnizarea de sprijin sub formă de consultanță și de asistență tehnică.

Un parteneriat strategic între BEI și Comisia Europeană

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este un parteneriat strategic între Comisia Europeană și BEI dezvoltat de Grupul BEI (BEI și Fondul european de investiții – FEI ), care abordează disfuncționalități ale pieței contribuind la reducerea riscului inerent proiectelor pentru a încuraja investițiile viitoare.

Contribuția BEI la noua inițiativă se va ridica la 5 miliarde EUR, adăugându-se la o garanție de 16 miliarde EUR din bugetul UE. FEIS va putea debloca astfel investiții suplimentare de cel puțin 315 miliarde EUR în perioada 2015-2017.

O valoare adăugată ridicată a creditelor

BEI acordă credite organismelor din sectorul public și întreprinderilor private. Pentru ca un proiect să beneficieze de sprijin din partea băncii, acesta trebuie să promoveze obiectivele UE și să fie viabil din punct de vedere economic, tehnic, financiar și ecologic.

CONTEXT

Înființată în 1958, BEI este banca UE pentru credite pe termen lung. În 1994 s-a înființat FEI pentru a susține dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) cu un ritm accentuat de creștere și/sau a celor active în domeniul tehnologiilor noi. BEI este acționarul majoritar și operatorul FEI. În 2000 a fost creat Grupul BEI, compus din BEI și FEI. În cadrul Grupului, BEI acordă credite bancare pe termen mediu și lung, iar FEI este specializat în operațiuni cu capital de risc și în acordarea de garanții pentru IMM-uri.

ACT

Grupul Băncii Europene de Investiții: Planul operațional 2015-2017, 8 mai 2015

ACTE CONEXE

Articolul 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, pp. 1-38)

Data ultimei actualizări: 15.10.2015

Top