Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nomenclatorul comun al unităților teritoriale pentru statistică (NUTS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nomenclatorul comun al unităților teritoriale pentru statistică (NUTS)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

  • Regulamentul stabilește normele privind Nomenclatorul unităților teritoriale pentru statistică (NUTS), un sistem utilizat în special pentru evaluarea nivelurilor de eligibilitate pentru fondurile structurale ale Uniunii Europene (UE) și conferă statut juridic NUTS.
  • De asemenea, regulamentul conține norme privind modificările viitoare ale acestei clasificări. Scopul este de a garanta că datele se referă la aceeași unitate regională pentru o anumită perioadă de timp. Acest lucru este important, în special pentru serii statistice.

ASPECTE-CHEIE

Ierarhia NUTS

Pentru fiecare țară a UE există o ierarhie pe trei niveluri a subdiviziunilor regionale, pe baza unor praguri demografice minime și maxime:

  • NUTS 1: regiuni socioeconomice majore, ca, de exemplu, landurile din Germania, regiunile din Belgia, regiunile din Polonia, macroregiunile din România.
  • NUTS 2: regiuni de bază pentru aplicarea politicilor regionale, cum ar fi provinciile din Belgia, regiunile din Danemarca, regiunile din Republica Cehă (oblasti).
  • NUTS 3: regiuni mici pentru diagnostice specifice, cum ar fi provinciile din Bulgaria (oblasti) sau provinciile din Italia.

Al treilea nivel reprezintă o subdiviziune a nivelului al doilea; nivelul al doilea este o subdiviziune a primului, iar primul nivel, o subdiviziune a țărilor. NUTS nu acoperă nivelul local (municipal). În cazul în care efectivul populației dintr-o țară a UE este mai mic decât pragul minim al unui anumit nivel al NUTS, țara constituie în ansamblul său o unitate teritorială NUTS a acestui nivel.

Criterii de clasificare

În NUTS trebuie să se țină cont de unitățile administrative existente ale țărilor UE. Nivelul NUTS căruia îi corespunde un nivel administrativ existent se determină pe baza populației medii a unităților sale administrative, după cum urmează:

Nivelul

Populația minimă

Populația maximă

NUTS 1

3 milioane

7 milioane

NUTS 2

800 000

3 milioane

NUTS 3

150 000

800 000

În cazul în care, într-o țară a UE, pentru un anumit nivel al nomenclatorului nu există unități administrative de o dimensiune adecvată, nivelul respectiv se constituie prin agregarea unui număr adecvat de unități administrative alăturate, de dimensiuni mai mici. Unitățile agregate astfel stabilite formează un „nivel neadministrativ”, în cadrul căruia fiecare unitate neadministrativă trebuie să respecte pragurile demografice de mai sus.

Actualul nomenclator NUTS, valabil din 1 ianuarie 2015, enumeră 98 de regiuni la nivelul NUTS 1, 276 de regiuni la nivelul NUTS 2 și 1342 de regiuni la nivelul NUTS 3. Regulamentul (UE) nr. 1319/2013 prevede împărțirea nivelurilor NUTS 1, 2 și 3 valabilă începând din 1 ianuarie 2015.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 11 iulie 2003.

CONTEXT

  • Încă din anii 70, în special cu scopul de a evalua eligibilitatea pentru fondurile structurale ale Uniunii Europene (UE) pe baza unor criterii cantitative obiective, UE a conceput un sistem denumit NUTS (Nomenclatorul unităților teritoriale pentru statistică), care împarte geografic teritoriul Uniunii pentru calcularea unor statistici regionale.
  • Toate țările UE au propriile sisteme în ceea ce privește structura administrativă și de guvernare, cu diferite grade de centralizare. De asemenea, țările prezintă diferențe enorme în ceea ce privește populația, suprafața și nivelul de dezvoltare. NUTS a fost conceput de Eurostat tocmai pentru a ține cont de această diversitate a circumstanțelor.
  • Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, pp. 1-41)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 11/2008 al Comisiei din 8 ianuarie 2008 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor cronologice privind noua împărțire regională (JO L 5, 9.1.2008, pp. 13-14)

Regulamentul (UE) nr. 99/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (JO L 39, 9.2.2013, pp. 12-29)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 04.11.2016

Top