Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

Uniunea Europeană (UE) a creat un fond de solidaritate, astfel încât să poată răspunde în mod eficient și flexibil în cazul unei catastrofe naturale majore într-un stat membru sau într-o țară care își negociază aderarea.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene.

SINTEZĂ

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), creat în 2002, acordă ajutor financiar țărilor UE care se confruntă cu catastrofe naturale majore. Conform noilor norme adoptate în 2014 [Regulamentul (UE) nr. 661/2014], procedurile de lucru au fost simplificate și criteriile de eligibilitate au fost clarificate și extinse pentru a acoperi seceta.

Condiții de intervenție

FSUE poate acorda ajutor financiar dacă totalitatea daunelor directe provocate de o catastrofă naturală depășește trei miliarde de euro (la prețurile din 2011) sau 0,6 % din venitul național brut al țării, oricare dintre acestea este mai mic.

Deși fondul se concentrează în principal pe catastrofele majore, asistența este disponibilă și pentru catastrofele regionale mai limitate pentru care pragul de eligibilitate este de 1,5 % din produsul intern brut (PIB) al regiunii sau 1 % pentru o regiune ultraperiferică.

Strategii pentru prevenirea catastrofelor și gestionarea riscurilor

Noile norme încurajează țările UE să implementeze strategii pentru prevenirea catastrofelor și gestionarea riscurilor solicitând rapoarte înainte și după cereri. Țările afectate riscă să li se reducă ajutorul sau să li se refuze cererea de ajutor dacă încalcă în mod repetat obligațiile de punere în aplicare a legislației UE referitoare la prevenirea riscurilor de catastrofe.

Țările eligibile

FSUE acoperă țările UE și țările care se află în curs de negociere a aderării la UE.

La ce este folosit FSUE?

FSUE completează cheltuielile publice ale țărilor pentru a finanța acțiuni urgente de primă necesitate. Printre acestea se numără:

  • repunerea în funcțiune a infrastructurilor esențiale, de ex., în domeniul energiei, al apelor, al sănătății și al învățământului;
  • cazarea temporară și costurile serviciilor de urgență pentru satisfacerea nevoilor imediate;
  • securizarea infrastructurilor de prevenire, precum barajele;
  • măsurile de protecție a patrimoniului cultural;
  • operațiunile de curățare.

Daunele aduse proprietății private sau pierderile de venit, care se consideră că pot fi asigurate, nu sunt acoperite.

Cererile de acordare a subvenției

Țara afectată trebuie să adreseze Comisiei Europene o cerere în termen de 12 săptămâni de la o catastrofă. Ajutorul financiar propus de Comisie trebuie apoi să fie aprobat de către Consiliu și Parlamentul European.

Bugetul

FSUE este finanțat în afara bugetului normal al UE (adică prin bani suplimentari din partea țărilor UE). Bugetul anual maxim este de 500 de milioane EUR (la prețurile din 2011), plus orice fonduri rămase din anul anterior.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 2012/2002

15.11.2002

-

JO L 311, 14.11.2002

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 661/2014

28.6.2014

-

JO L 189, 27.6.2014

ACTE CONEXE

Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (Jurnalul Oficial C 373 din 20.12.2013).

Ultima actualizare: 10.08.2014

Top