Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Accizele aplicate tutunului prelucrat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Accizele aplicate tutunului prelucrat

Această directivă face o distincţie între diferitele tipuri de tutun prelucrat şi urmăreşte să armonizeze structura şi ratele accizelor aplicate în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru astfel de produse.

ACT

Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura şi ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat.

SINTEZĂ

Această directivă stabileşte principiile generale pentru armonizarea structurii şi a ratelor accizelor aplicate de statele membre ale Uniunii Europene (UE) pentru tutunul prelucrat.

În sensul directivei, termenul „tutun prelucrat” include următoarele:

  • ţigarete;
  • trabucuri şi ţigări de foi;
  • tutun de fumat, inclusiv tutun tăiat fin destinat rulării în ţigarete şi alte tipuri de tutun de fumat.

Dispoziţii aplicabile ţigaretelor

Atât ţigaretele fabricate în UE, cât şi cele importate din statele terţe fac obiectul unei accize ad valorem , calculate la preţul maxim de vânzare cu amănuntul, incluzând drepturile vamale, precum şi al unei accize specifice calculate pe unitatea de produs. Cu toate acestea, statele membre pot elimina drepturile vamale din baza de calcul a accizei ad valorem aplicate ţigaretelor.

Rata accizei ad valorem şi nivelul accizei specifice trebuie să fie aceleaşi pentru toate ţigaretele.

Procentul componentei specifice a accizei în cadrul sarcinii fiscale totale asupra ţigaretelor se stabileşte conform preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul. Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul se calculează în funcţie de valoarea totală a tuturor ţigaretelor eliberate pentru consum, pe baza preţului de vânzare cu amănuntul incluzând toate taxele, împărţit la cantitatea totală de ţigarete eliberate pentru consum. Acesta este stabilit, nu mai târziu de 1 martie în fiecare an, pe baza datelor privind cantităţile eliberate pentru consum în cursul anului calendaristic precedent.

Componenta specifică a accizei nu poate fi mai mică de 5 % şi nici mai mare de 76,5 % din sarcina fiscală totală rezultată din acciza specifică, acciza ad valorem şi taxa pe valoarea adăugată (TVA) percepute la preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul. De la 1 ianuarie 2014, componenta specifică a accizei pentru ţigarete nu poate fi mai mică de 7,5 % şi nici mai mare de 76,5 %. Dacă într-un stat membru apare o modificare a preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul la ţigarete, aducând componenta specifică a accizei, exprimată ca procent din sarcina fiscală totală, sub 5 % sau 7,5 %, în funcţie de care procent este aplicabil, sau peste 76,5 % din sarcina fiscală totală, statul membru în cauză poate amâna ajustarea valorii accizei specifice până la data de 1 ianuarie a celui de al doilea an ulterior celui în care are loc modificarea de preţ.

Statele membre pot percepe o acciză minimă pe ţigarete.

Statele membre trebuie să aplice taxe minime de consum la ţigarete. Această taxă include o acciză specifică pe unitatea de produs, o acciză ad valorem calculată pe baza preţului maxim de vânzare cu amănuntul şi o TVA proporţională cu preţul de vânzare cu amănuntul.

Acciza globală pe ţigarete este acciza specifică şi acciza ad valorem exclusiv TVA şi reprezintă cel puţin 57 % din preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum. Acciza respectivă nu poate fi mai mică de 64 EUR pentru 1 000 de ţigarete, indiferent de preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul. Statelor membre care percep o acciză de cel puţin 101 EUR pentru 1 000 de ţigarete nu li se aplică cerinţa de 57 %.

Dacă un stat membru majorează TVA-ul pentru ţigarete, atunci acesta poate reduce acciza globală până la o valoare care să fie egală cu majorarea TVA-ului, exprimată ca procent din preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul.

Dispoziţii aplicabile tutunului prelucrat, altul decât pentru ţigarete

Statele UE aplică o acciză pentru tutunul prelucrat, altul decât pentru ţigarete, care poate fi:

  • fie o acciză ad valorem calculată pe baza preţului maxim de vânzare cu amănuntul al fiecărui produs;
  • fie o acciză specifică, exprimată ca sumă pe kilogram, sau pentru 1 000 de bucăţi;
  • fie o combinaţie compusă dintr-un element ad valorem şi un element specific.

Acciza globală pe ţigarete trebuie să fie cel puţin egală cu ratele sau sumele minime prevăzute pentru:

  • trabucuri sau ţigări de foi: 5 % din preţul de vânzare cu amănuntul, cu toate taxele incluse, sau 12 EUR pentru 1 000 de bucăţi sau pe kilogram;
  • tutun tăiat fin destinat rulării în ţigarete: 40 % din preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul sau 40 EUR pe kilogram;
  • alte tutunuri de fumat: 20 % din preţul de vânzare cu amănuntul, cu toate taxele incluse, sau 22 EUR pe kilogram.

Preţul maxim de vânzare cu amănuntul

Producătorii, reprezentanţii sau agenţii lor autorizaţi din UE şi importatorii de tutun din ţările terţe sunt liberi să determine preţul maxim de vânzare cu amănuntul pentru fiecare dintre produsele lor şi pentru fiecare stat membru în care se introduc produsele în cauză în vederea consumului. Totuşi, acest lucru nu poate împiedica în niciun fel punerea în aplicare a sistemelor legislative naţionale în ceea ce priveşte controlul nivelurilor de preţ sau respectarea preţurilor impuse, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu legislaţia UE.

Această directivă abrogă directivele 92/79/CEE, 92/80/CEE şi 95/59/CE.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2011/64/UE

1.1.2011

-

JO L 176 din 5.7.2011

Ultima actualizare: 10.10.2011

Top