Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Accizele aplicate tutunului prelucrat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Accizele aplicate tutunului prelucrat

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2011/64/UE a Consiliului – structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește principiile generale și ratele minime ale accizei pe tutunul prelucrat (adică țigarete, trabucuri și țigări de foi, tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete și alte tipuri de tutun de fumat) în întreaga UE.

ASPECTE-CHEIE

Norme aplicabile țigaretelor

 • Țările UE trebuie să aplice accize minime țigaretelor, indiferent dacă acestea sunt fabricate în UE sau importate. Această taxă include:

  • o acciză ad valorem* calculată la prețul maxim de vânzare cu amănuntul, incluzând drepturile vamale (țările UE pot elimina însă drepturile vamale din calculul accizei ad valorem aplicate țigaretelor) și taxa pe valoarea adăugată percepute la prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul*;
  • o acciză specifică pe unitate de produs.
 • Rata accizei ad valorem și nivelul accizei specifice trebuie să fie identice pentru toate țigaretele.
 • Din data de 1 ianuarie 2014:

  • componenta specifică a accizei trebuie să fie cuprinsă între 7,5 % și 76,5 %;
  • acciza globală pe țigarete trebuie să reprezinte cel puțin 60 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Această acciză nu poate fi mai mică de 90 EUR pentru 1 000 de țigarete, indiferent de prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul. Țările UE care percep o acciză de cel puțin 115 EUR pentru 1 000 de țigarete nu au obligația de a respecta condiția de 60 %. Anumite țări (Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România și Croația) au beneficiat de o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2017 pentru a îndeplini aceste condiții.
 • Atunci când o țară a UE majorează TVA pentru țigarete, aceasta poate reduce acciza globală până la o valoare care, exprimată ca procent din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, să fie egală cu majorarea TVA. Cu toate acestea, țara UE în cauză trebuie să majoreze din nou acciza respectivă, cu scopul de a ajunge cel puțin la nivelul inițial, până la data de 1 ianuarie a celui de al doilea an ulterior celui în care a avut loc reducerea.

Norme aplicabile tutunului prelucrat, altul decât pentru țigarete

 • Țările UE aplică tutunului prelucrat, altul decât pentru țigarete o acciză care poate fi:

  • o acciză ad valorem calculată pe baza prețului maxim de vânzare cu amănuntul al fiecărui produs;
  • o acciză specifică, exprimată ca sumă pe kilogram sau pentru 1 000 de bucăți;
  • o combinație compusă dintr-un element ad valorem și un element specific.
 • Acciza globală trebuie să fie cel puțin echivalentă cu ratele sau sumele minime prevăzute pentru:

  • trabucuri sau țigări de foi: 5 % din prețul de vânzare cu amănuntul sau 12 EUR pentru 1 000 de bucăți sau pe kilogram;
  • tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete: 46 % din prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul sau 54 EUR pe kilogram; aceste rate minime vor crește, până în anul 2020, la 50 % sau 60 EUR;
  • alte tutunuri de fumat: 20 % din prețul de vânzare cu amănuntul sau 22 EUR pe kilogram.

Prețul maxim de vânzare cu amănuntul

Producătorii, reprezentanții sau agenții lor autorizați din țările UE și importatorii de tutun din țările din afara UE au dreptul de a determina prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru fiecare dintre produsele lor și pentru fiecare țară a UE în care se introduc produsele în cauză în vederea consumului. Acest lucru nu afectează însă punerea în aplicare a legislației naționale în ceea ce privește controlul prețurilor sau respectarea prețurilor impuse, cu condiția ca acestea să fie compatibile cu legislația UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică din 1 ianuarie 2011. Directiva 2011/64/UE codifică și înlocuiește Directivele 92/79/CEE, 92/80/CEE și 95/59/CE (și modificările ulterioare ale acestora).

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Ad valorem: o taxă legată de valoarea produsului în cauză.
Prețul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul: se calculează în funcție de valoarea totală a tuturor țigaretelor eliberate pentru consum, pe baza prețului de vânzare cu amănuntul incluzând toate taxele, împărțit la cantitatea totală de țigarete eliberate pentru consum.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (text codificat) (JO L 176, 5.7.2011, pp. 24-36)

Data ultimei actualizări: 05.12.2017

Top