Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Scutirile de impozit: introducerea definitivă de bunuri personale ale persoanelor fizice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Scutirile de impozit: introducerea definitivă de bunuri personale ale persoanelor fizice

Această directivă introduce scutiri de taxe în vederea eliminării obstacolelor fiscale la importurile de bunuri personale ale persoanelor fizice provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene (UE) într-un alt stat membru.

ACT

Directiva2009/55/CE a Consiliului in 25 mai 2009 privind scutirile de taxe aplicabile la introducerea definitivă de bunuri personale ale persoanelor fizice provenind dintr-un stat membru.

SINTEZĂ

Această directivă prevede o scutire de la impozitul pe consum care se aplică în mod obişnuit la introducerea definitivă de către o persoană fizică a bunurilor personale provenind dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene (UE). Bunuri personale înseamnă bunurile destinate uzului personal al persoanei în cauză sau nevoilor gospodăriei acesteia. Respectivele bunuri nu trebuie să prezinte un interes comercial şi nu trebuie să fie destinate unei activităţi economice. Cu toate acestea, reprezintă, de asemenea, bunuri personale uneltele necesare persoanei în cauză pentru exercitarea profesiei sau activităţii sale.

La introducerea de cai de călărie, de autovehicule (inclusiv remorcile acestora), de rulote, de locuinţe mobile, de ambarcaţiuni de agrement sau de avioane personale, scutirea se acordă numai dacă persoana fizică îşi transferă reşedinţa obişnuită în statul membru de destinaţie. În sensul directivei, „reşedinţa obişnuită” înseamnă locul unde o persoană locuieşte în mod obişnuit, adică cel puţin 185 de zile în fiecare an calendaristic, în virtutea relaţiilor sale personale şi profesionale, sau, în cazul persoanelor care nu au relaţii profesionale, în virtutea unor legături strânse între respectiva persoană şi locul în care locuieşte.

Autovehiculele (inclusiv remorcile acestora), rulotele, locuinţele mobile, ambarcaţiunile de agrement şi avioanele personale introduse nu pot fi cesionate, închiriate sau împrumutate în perioada de 12 luni următoare introducerii lor cu scutire de obligaţii fiscale, cu excepţia cazurilor justificate corespunzător autorităţilor competente ale statului membru de destinaţie.

Introducerea de bunuri se poate efectua o dată sau în mai multe rânduri şi pentru oricare dintre următoarele motive:

  • cu ocazia transferului reşedinţei obişnuite: toate bunurile trebuie introduse în termen de 12 luni de la transferul reşedinţei obişnuite;
  • cu ocazia mobilării unei reşedinţe secundare sau cu ocazia renunţării la o astfel de reşedinţă: bunurile introduse trebuie să corespundă mobilierului obişnuit pentru reşedinţa secundară şi persoana în cauză trebuie să fie proprietara reşedinţei secundare sau să o fi închiriat pentru o perioadă de cel puţin 12 luni;
  • cu ocazia căsătoriei: bunurile trebuie să fie introduse într-o perioada care începe cu două luni înainte de data stabilită a căsătoriei şi se încheie la patru luni după data căsătoriei şi persoana în cauză trebuie să pună la dispoziţie dovada căsătoriei;
  • dobândire prin moştenire: introducerea bunurilor trebuie efectuată în termen de 2 ani de la data la care persoana fizică a intrat în posesia lor şi trebuie să se facă dovada că bunurile pe care le introduce au fost obţinute prin moştenire.

Cu excepţia anumitor bunuri, statele membre pot menţine sau introduce condiţii mai puţin stricte de acordare a scutirilor de taxe decât cele prevăzute în directivă.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2009/55/CE

30.6.2009

-

JO L 145 din 10.6.2009

Ultima actualizare: 17.08.2011

Top