Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan de acţiune pentru lupta împotriva fraudei în domeniul TVA în Uniunea Europeană

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Plan de acţiune pentru lupta împotriva fraudei în domeniul TVA în Uniunea Europeană

Planul de acţiune pe termen scurt prezentat aici este primul pas spre o strategie mai strâns coordonată în materie fiscală în cadrul Uniunii Europene. Planul vizează punerea în aplicare a trei mari tipuri de măsuri, care prevăd îmbunătăţirea schimbului de informaţii între statele membre, consolidarea cooperării administrative între statele membre în materie de luptă antifraudă şi în ceea ce priveşte facturarea.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European privind o strategie coordonată de îmbunătăţire a luptei împotriva fraudei în domeniul TVA în Uniunea Europeană [COM(2008) 807 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Comisia Europeană prezintă un plan pe termen scurt, al cărui obiectiv este realizarea unei strategii coordonate privind lupta împotriva fraudei fiscale în cadrul pieţei interne. Sunt propuse trei tipuri de măsuri.

Sfera de aplicare

Prezenta comunicare abordează lupta împotriva fraudei în domeniul TVA şi recuperarea acestui impozit.

Prevenirea fraudei în domeniul TVA

Pentru prevenirea fraudei în domeniul TVA, Comisia propune un set de măsuri destinate consolidării sistemelor fiscale şi cooperării în materie fiscală.

Comisia propune introducerea, în primul rând, a standardelor comunitare minime pentru înregistrarea şi radierea agenţilor economici în sistemul VIES, în vederea îmbunătăţirii fiabilităţii informaţiilor cuprinse în acest sistem.

De asemenea, agenţii economici trebuie să poată să obţină în mod electronic confirmarea numelui şi a adresei partenerului de afaceri supus TVA.

Armonizarea şi simplificarea regulilor de facturare sunt, de asemenea, prevăzute pentru reducerea sarcinilor administrative ale întreprinderilor şi pentru a facilita controlul acestora. Aceste măsuri cuprind, de exemplu, perioade comune de stocare şi reguli armonizate referitoare la data facturării.

În plus, este necesar să se armonizeze noţiunea de dată de exigibilitate TVA pentru livrările de bunuri şi pentru prestările de servicii intracomunitare, cu scopul de a se garanta că transmiterea informaţiilor are loc concomitent în ambele state membre în cauză.

Detectarea fraudei în domeniul TVA

Pentru a îmbunătăţi detectarea fraudei în domeniul TVA, Comisia intenţionează să adopte măsuri destinate să sporească eficacitatea administraţiilor fiscale şi, în particular, să favorizeze o mai bună transmitere a informaţiilor între statele membre cu privire la tranzacţiile intracomunitare.

De asemenea, se propun reguli cu privire la scutirea de TVA la import, în vederea unei mai bune încadrări a acestor tranzacţii.

În plus, Comisia urmăreşte consolidarea cooperării între statele membre în domeniul cooperării administrative. Este într-adevăr de o importanţă deosebită ca anumite informaţii să facă obiectul unui schimb automat. În acest scop, numeroase acţiuni finanţate prin programul Fiscalis sunt deja puse în aplicare.

Se propune stabilirea unui cadru juridic care să permită autorităţilor competente dintr-un stat membru să aibă acces automatizat la date specifice disponibile în baza de date a altui stat membru, privind identificarea şi activităţile unui agent economic.

În sfârşit, se propune constituirea unei reţele europene Eurofisc de avertizare rapidă asupra riscurilor de fraudă în domeniul TVA şi de analiză a acestor riscuri.

Colectarea şi recuperarea taxelor

Comisia intenţionează să propună măsuri care au drept scop consolidarea posibilităţilor administraţiilor fiscale de a recupera pierderile de TVA înregistrate în operaţiunile transfrontaliere frauduloase.

Principiul răspunderii solidare în caz de pierdere de venituri fiscale trebuie aplicat agentului economic care nu furnizează informaţiile necesare cu privire la tranzacţiile intracomunitare, atunci când această omisiune este cauza unei pierderi de venituri fiscale. .

De asemenea, Comisia prevede armonizarea instrumentelor care includ măsuri de executare sau de prevenire în vederea reducerii sarcinilor administrative şi a creşterii eficacităţii recuperării.

În plus, este necesar să se garanteze o protecţie adecvată a tuturor veniturilor din TVA în toate statele membre, de către toate statele membre.

Propuneri legislative

Măsurile amintite anterior fac obiectul a patru „pachete” cu privire la:

  • reducerea termenelor cu scopul de a accelera schimbul de informaţii între statele membre;
  • colectarea şi recuperarea taxelor în cazul operaţiunilor transfrontaliere;
  • consolidarea cooperării administrative între statele membre;
  • anumite aspecte ale luptei împotriva fraudei fiscale şi referitoare la facturare.

Reflecţii pe termen mai lung

Comisia sugerează crearea unui grup ad hoc care să reunească reprezentanţi ai autorităţilor fiscale, precum şi ai întreprinderilor mari, mici şi mijlocii. Obiectivul acestui grup ad hoc ar fi de a examina în ce mod utilizarea instrumentelor de tehnologie a informaţiei ar putea îmbunătăţi relaţia dintre contribuabili şi autorităţile fiscale în ceea ce priveşte obligaţiile de plată a TVA, auditul şi comunicarea în general, în beneficiul ambelor părţi.

Context

Acest plan de acţiune pe termen scurt este fructul unei dezbateri îndelungate, lansată în 2006, prin Comunicarea privind necesitatea dezvoltării unei strategii coordonate în vederea îmbunătăţirii luptei împotriva fraudei fiscale. Această chestiune a preocupat diferite instituţii europene, precum şi statele membre şi reprezentanţi ai lumii economice.

Planul de acţiune actualizează Strategia de combatere a fraudei în domeniul TVA.

Ultima actualizare: 25.03.2009

Top