Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protecția împotriva organismelor dăunătoare plantelor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Protecția împotriva organismelor dăunătoare plantelor

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție fitosanitară a plantelor din UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva are ca scop protejarea plantelor împotriva organismelor dăunătoare* (dăunători și boli), atât prin prevenirea importului acestora în Uniunea Europeană (UE), cât și prin limitarea răspândirii acestora în cazul intrării în UE.

ASPECTE-CHEIE

Fiecare țară din UE trebuie să instituie o autoritate responsabilă fitosanitară și să interzică importul de organisme și plante care sunt considerate dăunătoare.

Legislația vizează plantele vii și semințele, în special fructele, legumele, bulbii, florile tăiate, ramurile, copacii tăiați și țesuturile de plante.

Producătorii de plante trebuie să fie înregistrați într-un registru oficial.

Anumite plante și produse din plante cultivate în UE trebuie să fie supuse unei inspecții fitosanitare la sediul producătorului cel puțin o dată pe an.

Plantele care sunt considerate satisfăcătoare ca rezultat al inspecției primesc un certificat fitosanitar. Acestea poartă o marcă agreată (pașaportul fitosanitar). Acesta este esențial pentru plantele care sunt transportate în altă țară a UE.

Plantele care nu satisfac condițiile din certificat sunt fie tratate, fie deplasate într-o zonă în care acestea nu prezintă niciun risc, fie trimise spre prelucrare industrială, fie distruse.

Autoritățile naționale trebuie să întreprindă controale prin sondaj cu privire la modul în care plantele sunt cultivate, depozitate, comercializate sau transportate.

Autoritățile naționale trebuie să verifice anumite plante care provin din țări din afara UE. Inspecțiile vizează ambalajul acestora și vehiculele care transportă plantele.

Plantele importate trebuie să aibă un pașaport fitosanitar, emis cu maxim 14 zile înainte de exportul acestora. Acestea sunt supuse și controalelor de identitate și fitosanitare.

În cazul în care plantele importate nu respectă standardele impuse, acestea pot fi tratate, plasate în carantină, distruse sau produsele infectate pot fi eliminate.

Țările UE trebuie să se notifice reciproc și să notifice Comisia Europeană când sunt detectate organisme dăunătoare și să ia toate măsurile necesare pentru a le distruge.

În mai 2013, Comisia a propus un nou regulament fitosanitar în UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 30 iulie 2000. Țările UE au avut obligația de a o include în legislația națională până la 20 ianuarie 2002.

CONTEXT

Sănătatea plantelor și biosecuritatea

TERMENI-CHEIE

* Organism dăunător: dăunători pentru plante sau animale, precum insectele, acarienii, bacteriile, ciupercile, virușii și paraziții.

ACT

Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, pp. 1-112)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2000/29/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 29.11.2015

Top