Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Animale și produse de acvacultură – norme de sănătate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Animale și produse de acvacultură – norme de sănătate

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2006/88/CE – cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și prevenirea și controlul bolilor la animalele de acvacultură

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește:
  • cerințele de sănătate animală pentru comercializarea, importul sau tranzitul animalelor de acvacultură (pește și crustacee de crescătorie);
  • măsurile minime pentru creșterea nivelului general de sensibilizare și pentru prevenirea bolilor;
  • măsurile minime în cazul apariției presupuse sau confirmate a bolilor.

ASPECTE-CHEIE

 • Autoritățile naționale din statele membre ale Uniunii Europene (UE) trebuie să se asigure că fiecare fermă piscicolă este autorizată.
 • Pentru a-și primi autorizarea, fermele piscicole trebuie:
  • să țină registre referitoare la toți peștii și toate crustaceele intrate și ieșite din incintă;
  • să demonstreze standarde înalte de igienă;
  • să aibă un program de supraveghere a sănătății animalelor pe baza analizei riscurilor, pentru a detecta bolile și orice niveluri crescute ale mortalității.
 • Autoritățile naționale trebuie să mențină un registru actualizat și disponibil publicului cu privire la fermele piscicole autorizate.
 • Actul legislativ prezintă o listă a bolilor și a speciilor sensibile la aceste boli.
 • Trebuie să fie instituite măsuri de prevenire a bolilor când se transportă animale de acvacultură.
 • Peștele și crustaceele de crescătorie trebuie să fie sănătoase. Acestea necesită un certificat de sănătate animală când sunt oferite spre comercializare.
 • Peștele și crustaceele de import trebuie să se conformeze cerințelor de sănătate animală din UE. UE poate decide să inspecteze fermele de unde provin acestea.
 • Proprietarii de ferme piscicole și medicii veterinari trebuie să raporteze imediat autorității relevante orice creștere a mortalității sau suspiciunile unei boli.
 • Autoritățile naționale trebuie să notifice celelalte țări ale UE și Comisia Europeană, precum și Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein în termen de 24 de ore de la confirmarea unei boli.
 • În cazul în care se suspectează prezența unei boli, se iau măsuri de control, precum efectuarea de teste de laborator și impunerea carantinei în fermă.
 • În cazul în care se confirmă o boală, autoritățile:
  • declară oficial că ferma de acvacultură este infectată;
  • instaurează o zonă de izolare, cu un perimetru de protecție și un perimetru de supraveghere;
  • interzic repopularea, intrarea și ieșirea peștilor și a crustaceelor.
 • Țările UE trebuie să satisfacă cerințe specifice înainte de a li se acorda statutul de „indemn de boală”.
 • Experții Comisiei, însoțiți de funcționari naționali, pot să efectueze inspecții la fața locului.
 • Autoritățile naționale pot lua măsuri mai stricte dacă doresc.
 • Legislația nu se aplică peștilor sau crustaceelor:
  • destinate unor scopuri decorative,
  • capturate în mediul natural sau
  • destinate prelucrării în făină de pește, alimente pentru pești, ulei de pește sau produse similare.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 14 decembrie 2006. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 mai 2008.

CONTEXT

Consultați pagina privind acvacultura de pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură (JO L 328, 24.11.2006, pp. 14-56)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2006/88/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2008/392/CE a Comisiei din 30 aprilie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește pagina de internet informativă de furnizare prin mijloace electronice a informațiilor cu privire la exploatațiile de acvacultură și întreprinderile de transformare autorizate (JO L 138, 28.5.2008, pp. 12-20)

Decizia 2010/221/UEa Comisiei din 15 aprilie 2010 de aprobare de măsuri naționale pentru limitarea impactului anumitor boli la animalele de acvacultură și la animalele acvatice sălbatice, în conformitate cu articolul 43 din Directiva 2006/88/CE a Consiliului (JO L 98, 20.4.2010, pp. 7-11). A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 23.05.2016

Top