Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asigurarea controalelor adecvate privind produsele alimentare și furajele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Asigurarea controalelor adecvate privind produsele alimentare și furajele

Hrana pentru animale și produsele alimentare ar trebui să fie sigure și sănătoase. Pentru a asigura respectarea standardelor ridicate ale Uniunii Europene (UE), au loc controale oficiale prin care se verifică dacă sunt puse în aplicare pe deplin diferitele legi din domeniu.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor

SINTEZĂ

Hrana pentru animale și produsele alimentare ar trebui să fie sigure și sănătoase. Pentru a asigura respectarea standardelor ridicate ale Uniunii Europene (UE), au loc controale oficiale prin care se verifică dacă sunt puse în aplicare pe deplin diferitele legi din domeniu.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul acoperă lacunele legislației existente în domeniu prin reorganizarea controalelor oficiale în sensul integrării acestora în toate etapele de producție din toate sectoarele. Actul legislativ stabilește sarcinile inspectorilor de la nivel național și de la nivelul UE. Acesta urmărește: prevenirea, eliminarea sau reducerea la niveluri acceptabile a riscurilor care ar putea apărea pentru oameni și animale; garantarea practicilor loiale în comerțul cu hrană pentru animale și produse alimentare; protejarea populației.

ASPECTE-CHEIE

 • Autoritățile naționale trebuie să efectueze controale oficiale periodice și fără avertisment prealabil în baza oricărui risc identificat, a antecedentelor unui întreprinzător în materie de respectare a normelor și în baza oricărei informații ce ar putea indica o neconformitate.
 • Controalele pot fi efectuate în orice etapă a producției, a procesării sau a distribuției.
 • Fiecare guvern din UE trebuie să desemneze o autoritate națională responsabilă de eficacitatea și independența controalelor.
 • Guvernele trebuie să se asigure de disponibilitatea resurselor financiare adecvate pentru a furniza personalul necesar și alte resurse necesare.
 • Trebuie să existe planuri naționale de intervenție care să poată fi puse în aplicare în cazul în care apare o urgență și se constată că produsele alimentare sau hrana pentru animale prezintă un risc grav pentru oameni sau pentru animale.
 • Planurile de control naționale multianuale conțin informații generale cu privire la structura și organizarea sistemelor de control. Acestea sunt raportate anual Comisiei.
 • Publicul general trebuie să aibă acces la informațiile privind controalele efectuate, cu excepția celor care constituie un secret profesional, cum ar fi materialele confidențiale sau datele cu caracter personal.
 • Sunt desemnate laboratoare speciale pentru analizarea mostrelor prelevate cu ocazia controalelor.
 • Controalele vizează și importurile de produse alimentare și de hrană pentru animale provenite din afara UE.
 • Comisia Europeană efectuează audituri generale și specifice în țările UE pentru a verifica dacă sunt puse în aplicare planurile de control naționale multianuale.
 • Regulamentul (UE) nr. 652/2014 prevede alocarea de fonduri din bugetul UE pentru acoperirea costurilor suportate de autoritățile naționale, de țările din afara UE și de organizațiile internaționale. Suma prevăzută pentru perioada 2014-2020 este de 1 891 936 000 de EUR.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 20 mai 2004.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la controalele oficiale și la măsurile coercitive pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 882/2004

20.5.2004

-

JO L 191, 28.5.2004, pp. 1-52

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1029/2008

10.11.2008

-

JO L 278, 21.10.2008, p. 6

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188, 18.7.2009, pp 14-92

Regulamentul (CE) nr. 1162/2009

4.12.2009

-

JO L 314, 1.12.2009, pp. 10-12

Regulamentul (UE) nr. 87/2011

23.2.2011

-

JO L 29, 3.2.2011, pp. 1-4

Regulamentul (UE) nr. 208/2011

23.3.2011

-

JO L 58, 3.3.2011, pp. 29-35

Regulamentul (UE) nr. 563/2012

1.7.2012

-

JO L 168, 28.6.2012, pp. 24-25

Regulamentul (UE) nr. 702/2013

27.7.2013

-

JO L 199, 24.7.2013, pp. 3-4

Regulamentul (UE) nr. 652/2014

30.6.2014

-

JO L 189, 27.6.2014, pp. 1-32

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 882/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 19.06.2015

Top